افزودنی گالیپرو جایگزین ایده آل برا ی آنتی بیوتیک‌های محرک رشد

هچری صنعتی ,افزودنی خوراک جوجه ,,,

افزودنی گالیپرو جایگزین ایده آل برا ی آنتی بیوتیک‌های محرک رشد

گالیپرو جایگزین ایده آل برا ی آنتی بیوتیک‌های محرک رشد

 

 


 

اکثر مقالات معتبر دنیا نشان داده‌اند که گالیپرو (اسپورهای باسیلوس سوبتلیس) جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک‌ های محرک رشد می‌باشد. به طور خلاصه به دو مورد از تحقیقات اخیر در این زمینه اشاره می‌شود.

خلاصه تحقیقات اخیر انجام شده در زمینه گالیپرو 

 


۱- ارزیابی بازدهی در جوجه‌های گوشتی با مقایسه پروبیوتیک و آنتی بیوتیک (آزمایش فارمی در مراکش(۲۰۱۳))

این آزمایش با ۴۰۰۰ جوجه گوشتی سویه هوبارد (تعیین جنسیت نشده) در فارمی در مراکش انجام شد. آزمایش ۴۵ روز به طول انجامید. همه پرنده‌ها با جیره‌ای بر پایه ذرت و سویا تغذیه شدند.در این تحقیق دو گروه آنتی بیوتیک (انرومایسین و باسیتراسین) با گروه گالیپرو مقایسه شدند.

آنتی بیوتیک انرامایسین (۲۰۰گرم در تن خوراک) در فاز پری استارتر و استارتر، باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات ۱۴۰(گرم در تن خوراک) در فاز پایانی ،گالیپرو از ۱ تا ۳۵ روزگی به جیره افزوده شدند. نتایج: افزایش وزن بیشتری (۶۱گرم) در پایان دوره با مصرف گالیپرو (مقادیر فعال اسپور باسیلوس سوبتلیس به مقدار ‏CFU‏ ۱۰۹×۸/۰ بر کیلوگرم خوراک نهایی) ‏در مقایسه با آنتی بیوتیک بدست آمد.

در ضریب تبدیل غذایی و درصد تلفات تفاوت معنا داری بین دو گروه مشاهده نشد. بر اساس این تحقیق می توان با گالیپرو نتایج مشابهی مانند آنتی بیوتیک های محرک رشد به دست آورد و با این روش می توان آنتی بیوتیک ها را حذف نمود.
                                                                                               

                                                                                               جدول ۱- عملکرد جوجه های تغذیه شده با گالیپرو

گالیپروآنتی بیوتیک 
۳۷۵/۳۶وزن یک روزگی
۲۰۰۶۲۰۰۵وزن پایان دوره
۱۶/۲۰۸/۲ضریب تبدیل غذایی
۶/۶۶/۶

درصد تلفات

 


۲- آیا گالیپرو جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک های محرک‌های رشد در تغذیه جوجه‌های گوشتی می‌باشد؟ (آزمایش فارمی در مراکش (۲۰۱۳))

از ۲۶۲۰۰ جوجه سویه هوبارد (تعیین جنسیت نشده) در فارمی در مراکش انجام شد. طول دوره آزمایش ۴۲ روزه بود. در جیره دو گروه (۱۳۶۰۰جوجه) آنتی بیوتیک انرامایسین (۲۰۰گرم در تن خوراک) در کل دوره پرورش و و در ۲ گروه دیگر (۱۲۶۰۰ جوجه) گالیپرو در کل دوره افزوده شد. نتایج در جدول ۲ نشان داد که گالیپرو در مقایسه با گروه آنتی بیوتیک عملکرد بهتری داشته است، به طوری که ۴۶ گرم وزن بیشتر معادل۲/۲درصد و بهبود ۳ درصدی ضریب تبدیل و کاهش ۹ درصدی تلفات در مقابل استفاده از آنتی بیوتیک محرک رشد انرامایسین بدست آمد.

                                                                                                    جدول ۲- عملکرد جوجه های تغذیه شده با گالیپرو

گروه تست (گالیپرو)گروه کنترل (آنتی بیوتیک) 
تلفات (%)ضریب تبدیل غذاییوزن (گرم)تلفات (%)ضریب تبدیل غذاییوزن (گرم)سن (روز)
۱۹۵/۰۱۴۲۹/۰۹۳/۰۱۴۳۷روزگی
۵/۱۲۵/۱۳۵۵۴/۱۲۹/۱۳۳۷۱۴روزگی
۲۴۵/۱۶۵۴۲۵۲/۱۶۶۰۲۱روزگی
۴/۲۵۴/۱۱۱۳۴۵/۲۵۹/۱۱۱۱۶۲۸ روزگی
۷/۲۷۴/۱۱۶۷۱۹/۲۸۱/۱۱۶۰۲۳۶ روزگی
۳۹۱/۱۲۱۰۸۳/۳۹۶/۱۲۰۶۲۴۲ روزگی

 

در کل نتایج این دو تحقیق نشان دادند که گالیپرو با تاثیرات مثبت بر عملکرد جوجه‌های گوشتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک باشد.

 


گروه علمی تحقیقی شرکت رادین فیدار فردا


مشاهده ویدئوی (بررسی نقش گالیپرو) از سایت آپارات

 

نظری نیست

دیدگاه تان را بنویسید.

English
X