انتخاب زمان غذا دهی مناسب در بوقلمون ها ، وزن گیری را تسریع می کند!

ضریب تبدیل بوقلمون ,جیره بوقلمون ,وزن گیری بوقلمون ,غذا دهی بوقلمون ,

انتخاب زمان غذا دهی مناسب در بوقلمون ها ، وزن گیری را تسریع می کند!

انتخاب زمان غذا دهی مناسب در بوقلمون ها ، وزن گیری را تسریع می کند!

 


تحقیقات دامپزشکان مصری از ارتباط مستقیم بین زمان غذا دهی (بخصوص در بعد از ظهر ها) و تسریع در رشد  وزن گیری ،بالابردن کیفیت لاشه بوقلمون ها در نواحی گرم و خشک،خبر می دهد. در تحقیقاتی که در مجله علم طیور انگلستان منتشر شده ،در مصر و شرایط آب و هوایی گرم و خشک آنجا ،۱۸۰ جوجه یک روزه بوقلمون به ۶ گروه تقسیم شدند و زمان غذادهی آنها با میزان رشد،سرعت وزن گیری و کیفیت لاشه مورد مطالعه قرار گرفت . 

گروه اول که گروه کنترل به صورت آزاد تغذیه شدند. گروه دوم ۸۰% غذای خود را در صبح و ۲۰% آن را در بعد از ظهر در اختیار داشت. گروه سوم ۶۰% غذای خود را در صبح و ۴۰% آن را در ظهر در اختیار داشت. گروه چهارم ۴۰% غذای خود را در صبح و ۶۰% آن را در بعد از ظهر در اختیار داشت.گروه پنجم ۲۰% غذای خود را در صبح و ۸۰% آن را در بعد از ظهر در اختیار داشت .

گروه ششم نیز همه جیره خود را بعد از ظهرها دریافت می کردند. رشد ،وزن گیری و ضریب تبدیل در گروه های سه ، چهار ،پنج و ششم در مقایسه با گروه اول بالاتر و مناسبتر بود.

نکته مهم در این تحقیقات ،تغذیه در بعد از ظهر ها بود که باعث کاهش دمای پرنده به خصوص در نواحی با آب و هوای گرم و خشک می شود.

 


 


 

نظری نیست

دیدگاه تان را بنویسید.

English
X