پیام شما

آدرس :تهران،خیابان آزادی،خیابان اسکندری شمالی ،شماره ۲۱ ،ساختمان یکتا،طبقه چهارم

پست الکترونیکی:fe[at]feedarco[dot]com

تلفن  :             ۶۶۹۳۱۲۵۳ ۲۱ (۰) ۹۸+

همراه:              ۹۱۲۸۵۰۹۶۸۰ (۰) ۹۸+

شرکت تولیدی بازرگانی فیدار

 

فکس:            ۶۶۹۳۱۵۷۳ ۲۱ (۰) ۹۸+