تازه ترین مطالب صنعت دام و طیور

آشنایی با نحوه استفاده و کاربرد انواع آنزیم فیتاز
فیلم های آموزشی

ضرورت دامپروری در تکامل بشر

بشر در طول حیات تکاملی خود در شیوه های تولید و مناسبات اجتماعی ، همیشه در راستای بهبود کیفیت و کمیت نیاز های خود گام هایی برداشته و اینک وظیفه تاریخی نسل کنونی است که در این مقطع از زمان با استفاده از تجارب گذشتگان و تکنولوژی امروز در راستای همان روند تکاملی ، در مسیر توسعه ملی و امنیت غذا ، برای پرورش نسل های آینده گام بردارد.

بی شک در این روند موضوع پرورش دام و طیور ، تغذیه و تامین خوراک دام و طیور که جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و جامعه کنونی به درستی این جایگاه را تشخیص داده است. لذا تلاش هرچه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه در کیفیت محصولات استراتژیک و پروبیوتیک های دام و طیور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

[wp-review id=”15251″]

English
X