گالیپرو و مروری بر آزمایشات صورت گرفته بر روی این افزودنی

گالیپرو , باسیلوس سوبتیلیس , رشد جوجه های گوشتی ,بهبود هضم و جذب ,میکروفلور روده

گالیپرو و مروری بر آزمایشات صورت گرفته بر روی این افزودنی

گالیپرو و مروری بر آزمایشات صورت گرفته بر روی این افزودنی


صنعت پرورش طیور در بسیاری از کشورها، به عنوان یکی از فعالیت های مهم اقتصادی در دنیا مطرح می باشد.

از آنجایی که صنعت پرورش طیور بسیار گسترده می باشد،

شرایط استرس آور، مشکلات مربوط به بیماری ها و شرایط محیطی از جمله عواملی هستند

که در محاسبه سود اقتصادی این صنعت مورد توجه قرار می گیرند.

کنترل بیماری ها و جلوگیری از شیوع بیماری ها، در طول دهه های اخیر باعث افزایش مصرف داروهای دامپزشکی شده است.

از آنجایی که مصرف آنتی بیوتیک ها و اثرات جانبی آنها موجب ایجاد مقاومت باکتری های بیماری زا می شوند،

به همین دلیل پرورش دهندگان و تولید کنندگان خوراک همواره به دنبال جایگزین های مناسبی برای این آنتی بیوتیک ها می باشند.

 


پروبیوتیک هایی همانند گالیپرو،

از جمله ترکیباتی هستند که می توانند به عنوان مناسب ترین جایگزین مورد استفاده قرار می گیرند.

افزودن ترکیباتی همانند پروبیوتیک ها به جیره اگرچه یک راه کار جدید نیست،

ولی فهم دقیق این نکته که کجا، چه وقت و چگونه باید از این گونه ترکیبات استفاده کرد،

نکات بسیار مهمی است که باید به آنها توجه شود.

نکته بسیار مهم در کاربرد پروبیوتیک ها این است

که چگونه در جوجه های تازه هچ شده می توان دستگاه گوارش طیور را در مقابل عوامل بیماریزایی همانند سالمونلا اینتریتیس  محافظت نمود.

در تغذیه جوجه های گوشتی، پروبیوتیک ها به منظور بهبود عملکرد،

بهبود تعادل میکروفلور روده، تقویت و بهبود سیستم ایمنی، جلوگیری از شیوع عوامل بیماریزا

و بهبود کیفیت گوشت طیور از دیدگاه میکروبیولوژی به کار می روند.

هنگامی که دستگاه گوارش طیور از نظر تعادل باکتری های مفید و غیر مفید برقرار باشد،

حداکثر عملکرد به دست خواهد آمد. هنگامی که گله طیور با استرس های مختلف مواجه می شود،

اولین اتفاقی که در دستگاه گوارش می افتد، بر هم خوردن تعادل باکتریایی و در جهت افزایش باکتری های غیر مفید است.

در نتیجه عوارضی همانند اسهال، کاهش پارامترهای تولیدی، افزایش ضریب تبدیل غذایی و … را ایجاد می نماید.

از آنجایی که طیور در شرایط تجاری در ماشین های جوجه کشی قرار می گیرند

که محیط پاکی است و از طرف دیگر  از آنجایی که از روز هجدهم جوجه کشی ترشح اسید کلریدریک در دستگاه گوارش طیور آغاز می شود، دستگاه گوارش طیور از هر گونه میکروارگانیسمی در زمان هچ عاری می باشد.

بنابراین مصرف پروبیوتیک ها بلافاصله پس از هچ از نکات بسیار مهم تغذیه طیور در مقایسه با سایر حیوانات است.


یک پروبیوتیک صنعتی چه مشخصاتی را باید دارا باشد؟

۱ – از ایمنی و پایداری بالایی برخوردار باشد. این خصوصیت پروبیوتیک باید بسیار مورد توجه قرار گیرد

زیرا در غیر این صورت ،برای میزبان خطرناک خواهد بود

و در مصرف کننده نهایی اثرات سویی برجا خواهد گذاشت.

۲ – حداقل واحد فعال را در هر گرم از محصول نهایی دارا باشد.

این حداقل مقدار عبارتست از ۳ ضربدر ۱۰ به توان ۹٫

۳ – در مقابل انواع مواد ضد عفونی کننده دان، ترکیبات ضد کوکسیدیوز و انواع آنتی بیوتیک ها مقاوم و پایدار باشد

و در مقابل فرآوری حرارتی خوراک (فرآیند پلت) مقاومت داشته باشد.

 


ارزیابی های صورت گرفته در ارتباط با پروبیوتیک گالیپرو که حاوی سویه باسیلوس سوبتیلیس می باشد:

بازیابی فوق العاده اسپورهای موجود در پروبیوتیک گالیپرو در مقابل سایر گونه های پروبیوتیکی

 بعد از پلت کردن در درجه حرارت ۹۵ درجه سانتیگراد

 

مشخصات نمونهمقدار در خوراک قبل از حرارت (g/CFU)خوراک پلت (g/CFU)بازیابی بعد از پلت (درصد)
L.farcimisفارسیمیس۱۰۴×۱/۳۱۰>۱>
P.acidilacticiاسیدیلاکتیکی۱۰۶×۶/۳۱۰۴×۷/۲۱
E.faeciumفاسیوم۱۰۶×۵/۸۱۰۶×۵/۱۱۸
S.cerevisiaeسرویسیه۱۰۶×۰/۸۱۰۴×۷/۲۱>
باسیلوس سوبتلیس

Bacillus subtilis

۱۰۶×۲/۱۱۰۶×۲/۱۱۰۰

                                                     آنالیز میکروبی LUFA –ITL-GmbH, Germany


برخی از آزمایشات صورت گرفته بر روی پروبیوتیک گالیپرو و بررسی اثرات این پروبیوتیک 

در آزمایش انجام گرفته در دانشگاه اولوداغ ترکیه نتایج زیر به دست آمد:

 • دو گروه تیماری (شاهد و گروه پروبیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتلیس)
 • ۳۰۰ جوجه سویه راس ۳۰۸
 • مدت آزمایش ۴۲ روز
سطح معنی داری باسیلوس سوبتلیسشاهد 
<۰۵/۰ ۳۱۲۰۳۰۹۵افزایش وزن بدن (گرم)
<۰۰۱/۰۵۳۱۹۵۴۶۶خوراک مصرفی (گرم)
<۰۰۱/۰۷۱/۱۷۷/۱ضریب تبدیل غذایی
<۰۰۵/۰۲۲۵۸۲۲۱۹وزن لاشه

 


در آزمایشی دیگر که در مرکز تحقیقات دام های کوچک مجارستان صورت گرفت نتایج زیر حاصل شد:

 • دو گروه تیماری: شاهد و باسیلوس سوبتلیس
 • ۵۶۰ جوجه مخلوط نر و ماده سویه راس ۳۰۸، مدت آزمایش ۴۲ روز

باسیلوسوبتیلیس


در آزمایش دیگری چگونگی جایگزینی باسیلوس سوبتلیس به جای آنتی بیوتیک های محرک رشد مورد بررسی قرار گرفت.

 • دانشگاه فدارل ویکوزای برزیل
 • ۵۰۴ جوجه کاب (۳تیمار، ۸ تکرار و ۲۱ جوجه در هر تکرار)؛ طول دوره آزمایش ۴۲ روز
 • جیره بر پایه ذرت و سویا حاوی ۵۰ ppm سالینومایسین

باسیلوسوبتیلیس 


 

در ارتباط با خاصیت گالیپرو (پروبیوتیک باسیلوس سوبتلیس) و تاثیر آن بر  قابلیت هضم و جذب مواد مغذی آزمایش زیر انجام گرفته است:

 • دانشگاه فدارل ویکوزای برزیل
 • ۵۰۰ جوجه نر سویه کاب (دو تیمار، ۸ تکرار و ۵۰ جوجه در هر تکرار)
 • از ۲۷ تا ۳۵ روزگی جوجه ها در قفس های متابولیکی قرار گرفتند
 • ۵ روز آخر نمونه برداری انجام شد.

خاصیت گالیپرو 

 

 

 

 

 

 

 


 

آیا گالیپرو ( باسیلوس سوبتیلیس) طول ویلی ­ها را افزایش می­دهد؟ در این ارتباط آزمایش زیر صورت گرفته است:

 • مطالعه انجام شده در دانشگاه آرکانزاس
 • ۹۶۰ جوجه سویه کاب به ۳ گروه تقسیم شدند؛ ۱۶ تکرار در هر گروه و در هر تکرار ۲۰ پرنده
 • مدت مطالعه: ۴۲ روز

باسیتراسین متیلن

 

 

 

 

 

                                                                                                       باسیتراسین متیلن دی­سالیسیلات = BMD

 

 

 


آزمایشاتی در ارتباط با تاثیر گالیپرو (باسیلوس سوبتیلیس) بر کاهش سالمونلا :

باسیلوس سوبتیلیس تعداد سالمونلا  مینسوتا را کاهش می­دهد

در مطالعه انجام شده در دانشگاه فدرال پارانا در برزیل، جوجه­ خروس ­های نژاد کاب یک روزه به ۳ گروه ۶۰ تایی تقسیم شدند و از یک تا ۳۵ روزگی مورد بررسی قرار گرفتند و در این مدت با جیره­ بر پایه ذرت-سویا تغذیه شدند. گروه کنترل مثبت و گروه دریافت کننده باسیلوس سوبتیلیس در ۱۷ روزگی با سالمونلا مینسوتا (به ازای هر پرندهCFU/ 10۸) چالش شدند.

 

                       سالمونلا در نمونه­ های سکومی (CFU/glog 10)                           سالمونلا در نمونه ­های سواب محیط (log10 CFU/g)

تعداد سالمونلا


باسیلوس سوبتیلیس جمعیت سالمونلا هایدلبرگ را کاهش می­دهد

 • اتحادیه تحقیقات طیور جنوب آمریکا
 • ۳ گروه ۱۲۶۰ تایی از جوجه خروس سویه کاب
 • طول دوره: ۴۲ روز
 • جیره بر پایه ذرت-سویا حاوی موننسین (ppm 90)
 • چالش شده با سالمونلا هایدلبرگ در ۱ روزگی (CFU 10۴ × ۵/۷ به ازای هر جوجه)

 

تعداد سالمونلا در نمونه ­های مدفوعی، log۱۰ CFU/g                       نمونه­ های سواب محیطی (%)

تعداد سالونلا


باسیلوس سوبتیلیس جمعیت کمپیلوباکتر ژوژنی را کاهش می­دهد

در مطالعه انجام شده توسط اتحادیه تحقیقات طیور جنوب آمریکا، در یک دوره ۴۲ روزه ، ۲ گروه ۱۲۸ تایی از جوجه ­خروس ­های سویه کاب با جیره بر پایه ذرت- سویا تغذیه شدند و یکی از ۲ گروه ، پروبیوتیک حاوی باسیلوس سوبتیلیس را دریافت کرد؛ در ۲۲ روزگی ایلئوم و سکوم جوجه ­ها خارج و DNA استخراج شد و سپس با Real-time PCR مورد آنالیز قرار گرفت.

کنترلباسیلوس سوبتیلیس
سکوم۴٫۱۰E+07 a۲٫۱۰E+07b
ایلئوم۹٫۳۰+۰۳۵٫۶۰E+03

 

هر باسیلوس سوبتیلیسی گالیپرو نیست .

 


گالیپرو سویه ای از باسیلوس سوبتیلیس  با شماره ثبت اروپایی DSM17299 می باشد.

گالیپرو , پروبیوتیک 


نتیجه ­گیری

نتایج به دست آمده از مطالعات مختلف نشان می­دهد که پروبیوتیک­های برپایه باسیلوس سوبتیلیس (  DSM17299) عملکرد رشد جوجه های گوشتی  را افزایش می­­دهد که این امر در نتیجه بهبود در فرایند هضم و جذب مواد مغذی حاصل می­شود.

پروبیوتیک­های بر پایه باسیلوس سوبتیلیس (  DSM17299) درای اثرات مثبت بر سلامت روده­ طیور در اثر کاهش رشد میکروارگانیسم­ های بیماری­ زا می­باشد که در نهایت منجر به کاهش ضبط لاشه و افزایش ارزش لاشه می­گردد.

از این رو پروبیوتیک برپایه باسیلوس سوبتیلیس (  DSM17299) یک جایگزین باارزش برای آنتی­ بیوتیک­های محرک رشد هستند .

نظری نیست

دیدگاه تان را بنویسید.

English
X