• خرید فیزایم,فیتاز,قیمت نهاده ها,خرید پروبیوتیک ها,خرید خوراک دام و طیور
  • آنزیم ها,تغذیه دام ,تغذیه حیوانات,قابلیت هضم,تغذیه طیور
دسته بندی
آنزیم فیتاز, خوراک دام و طیور, فیتاز
برچسب ها
PH فیتاز, PPSمناسب, آنزیم, آنزیم مناسب, اسید فیتیک, انتخاب فیتاز مناسب, بررسی فیتاز مناسب, پرنده, تغذیه طیور, خوراک پرنده, فیتات, فیتاز, فیتاز آلی, فیتاز باکتریایی, فیتاز قارچی, فیتاز گیاهی, فیتاز میکروبی, مقاومت فیتاز, واکنش آنزیمی فیتاز, ویدئو آموزشی, ویژگی فیتاز مناسب
مشاهده و دریافت ویدئو

چگونگی انتخاب فیتاز مناسب در تغذیه طیور

  • PPS مناسب
  • فیتاز مناسب دارای PH  دو تا چهار و نیم می باشد.
  • مقاوم بودن فیتاز در مقابل پپسین رزیستنس
  • سرعت واکنش آنزیمی باید مناسب باشد.

در گیاهان فیتاز کمپلکس هایی با مواد معدنی (از جمله فسفر و کلسیم)، پروتئین ها و نشاسته تشکیل می دهد

که آنها را غیر قابل دسترس برای جذب می نماید. در خوک و طیور آنزیم فیتاز که مولکول فیتات را تجزیه می کند، تولید نمی شود.

افزودن مکمل فیتاز به جیره اتصال فیتاز با مواد معدنی، پروتئین ها و نشاسته را آزاد می نماید؛

که پس از هضم و جذب توسط حیوان باعث جذب کند و بر تقویت عملکرد حیوان در تولید محصول گوشت و تخم مرغ موثر است.

فیتاز خطر آلودگی منابع آبی به فسفر اضافی دفع شده توسط خوک و طیور را نیز کاهش می دهد.

 

 

نظری نیست

دیدگاه تان را بنویسید.

English
X