مزایای بیوزینک :


  • حداکثر افزایش موفقیت واکسیناسیون
  • تقویت سیستم ایمنی

  • کنترل عوارض واکسیناسیون از جمله :

کاهش وزن

کاهش تولید تخم مرغ

کاهش مصرف خوراک

اسهال

تب

استرس 

  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی در طیور

  • کاهش التهابات پوستی و مشکلات پر

  • بهبود صفات تولیدی در گله های مادر نظیر جوجه درآوری ، باروری و کیفیت تخم مرغ

  • کیفیت تخم مرغ قابل جوجه کشی و جوجه های تولیدی در گله های مرغ مادر

  • بهبود مدیریت تغذیه و افزایش کیفیت بستر در گله های مادر


مکانیسم عمل:

ـ بیوزینک موجب افزایش انتقال داروهای مورد استفاده برای درمان اسهال و اختلالات باکتریایی در روده می شود.

ـ بیوزینک موجب افزایش  راندمان درمان های دامپزشکی می گردد.

ـ دامپزشکان این محصول را برای جلوگیری از بروز کوکسیدیوز در گله های طیور توصیه می نمایند.

ـ بیوزینک حاوی ترکیب ویژه متعادلی شامل ویتامین ها و عنصر مهم روی (Zn) به صورت ارگانیک می باشد.

       


مزایای بیوزینک , سیستم ایمنی ، عملکرد طیور ,مشکلات پر , جوجه درآوری ,التهابات پوستی 

نمایش یک نتیجه