کنسانتره 5 درصد جوجه گوشتی

کنسانتره ۵ درصد جوجه گوشتی

a

عدم نیاز به مصرف مکمل ویتامینه – معدنی و اسیدهای آمینه

کنسانتره 5 درصد بوقلمون - دو مرحله ای

کنسانتره ۵ درصد بوقلمون – دومرحله ای

a

ترمیم و تقویت سلامت روده

تاب آوری سلامت روده

بهبود قابلیت تحرک پرنده

آسایش پایدار پرنده

صرفه اقتصادی و زیست محیطی

کنسانتره 2.5 درصد جوجه گوشتی

کنسانتره ۲.۵ درصد جوجه گوشتی

a

قیمت دان نهایی ارزان برای رسیدن به حداکثر وزن زنده

a
کنسانتره اردک گوشتی
کنسانتره اردک گوشتی
a

تولید کنسانتره های طیور و ارسال سریع آن به تمام نقاط کشور

کنسانتره بلدرچین مولد
کنسانتره بلدرچین مولد
a

تولید کنسانتره های طیور و ارسال سریع آن به تمام نقاط کشور

کنسانتره بلدرچین گوشتی
کنسانتره بلدرچین گوشتی
a

تولید کنسانتره های طیور و ارسال سریع آن به تمام نقاط کشور

کنسانتره مرغ بومی مولد
کنسانتره مرغ بومی تخم گذار
a

تولید کنسانتره های طیور و ارسال سریع آن به تمام نقاط کشور

کنسانتره مرغ گوشتی
کنسانتره مرغ بومی گوشتی
a

تولید کنسانتره های طیور و ارسال سریع آن به تمام نقاط کشور

کنسانتره اردک مولد
کنسانتره اردک مولد
a

تولید کنسانتره های طیور و ارسال سریع آن به تمام نقاط کشور

اشتراک در خبرنامه