افزایش وزن جوجه­ های گوشتی با استفاده از گالیپرو

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دسترسی سریع مطالب

افزایش وزن جوجه­ های گوشتی با وجود کاهش در میزان پروتئین جیره در زمان استفاده از گالیپرو


مقدمه

گالیپرو به عنوان افزودنی خوراک جوجه­ های گوشتی در اتحادیه اروپا به ثبت رسیده و حاوی سویه ­های پروبیوتیکی باسیلوس سوبتیلیس (DSM 17299) می­باشد.

گالیپرو تنوع و پیچیدگی میکروفلورها، رشد و کلونیزه شدن باکتری­های لاکتیک اسید را در دستگاه گوارش افزایش داده و سبب می­شود میکروارگانیسم ­های بیماری­زا سرکوب شده و از سوی دیگر در نتیجه تولید مقادیر بالای آنزیم در روده، گالیپرو هضم مواد مغذی و به ویژه پروتئین را بهبود می­بخشد.

اما میکروارگانیسم­ های تولید کننده آنزیم می­توانند عملکرد پرنده را به دنبال کاهش مقادیر مواد مغذی در خوراک بهبود بخشند؟ هدف از این مطالعه استفاده از گالیپرو در جیره ­های با مقادیر متفاوت پروتئین و تاثیر آن بر عملکرد رشد جوجه ­های گوشتی بود.

مواد و روش­ها

 این بررسی در مرکز تحقیقاتی ADAS Drayton در انگلستان انجام گرفته است.

در این پژوهش تعداد 552 جوجه خروس گوشتی سویه راس 308، در 6 گروه آزمایشی و 10 تکرار؛ طول دوره آزمایش: 42 روز؛ جیره­ های بر پایه ذرت-سویا با مقادیر متفاوت پروتئین (جدول 3)؛ برنامه غذایی 3 مرحله ­ای: آغازین (9-1 روزگی)، دوره رشد (28-9 روزگی)، دوره پایانی (42-28 روزگی). پرندگان گروه 2 جیره مشابه گروه کنترل 1 دریافت کردند (خوراک استاندارد) اما علاوه بر آن طبق توصیه شرکت سازنده، گالیپرو نیز دریافت نمودند.

همان­طور که در جدول 1 و 3 نشان داده شده، گروه­ های 6-3 جیره­ هایی با مقادیر کمتر پروتئین و اسیدآمینه دریافت کردند. علاوه بر گروه 2، جیره ­های گروه ­های 3، 4 و 6 هم حاوی پروبیوتیک گالیپرو بودند.

نتایج

استفاده از گالیپرو به روش (on top) در جیره استاندارد منجر به افزایش معنادار وزن (%5/6+) و بهبود ضریب تبدیل غذایی (%4-) شد.

با وجود کاهش پروتئین تا %5 در گروه­ 3، هیچ گونه کاهشی در عملکرد جوجه ­های گوشتی  دیده نشد.

به نظر می­رسد که این تاثیر به دلیل افزودن میکروارگانیسم­ های تولید کننده آنزیم موجود در گالیپرو حاصل شده است.

کاهش پروتئین تا %15 بدون استفاده از پروبیوتیک منجر به کاهش شدید در عملکرد جوجه­ ها شد.

پرندگان گروه 5 به طور متوسط وزن نهایی پایین­تر (%16-) و ضریب تبدیل به طور معنادار ضعیف­تری (%10+)  نسبت به گروه 6 داشتند.

افزودن گالیپرو توانست این کاهش در عملکرد را به طور معناداری بهبود بخشد.

گروه 6 در مقایسه با گروه 5 میزان وزن­گیری بیشتر (% 5/2+) و ضریب تبدیل بهتری (%4-) داشتند.

جدول 1: گروه­های مورد آزمایش

گروه

جیره

گالیپرو

کاهش در پروتئین قابل هضم

کاهش در پروتئین خام/آمینواسیدها

1

استاندارد

2

استاندارد

+

3

کاهش پروتئین

+

%1-

%5-

4

کاهش پروتئین

+

%2-

%10-

5

کاهش پروتئین

_

%3-

%15-

6

کاهش پروتئین

+

%3-

%15-

 

جدول 2: عملکرد نهایی

گروه

جیره

گالیپرو

وزن ­زنده در 42 روزگی(Kg)

ضریب تبدیل غذایی

1

استاندارد

c 82/2

a 66/1

2

استاندارد

+

d 3

a 59/1

3

کاهش پروتئین %1

+

c 83/2

a 64/1

4

کاهش پروتئین %2

+

b 65/2

b 74/1

5

کاهش پروتئین%3

_

a 36/2

c 82/1

6

کاهش پروتئین %3

+

a 42/2

bc 75/1

 

جدول3: میزان مواد مغذی

 

فاز1 (9-1 روزگی)

فاز1 (9-1 روزگی)

فاز1 (9-1 روزگی)

 

استاندارد

گروه 2+1

(1-%)

گروه 3

(2-%) گروه 4

(3-%)

 گروه 6+5

استاندارد

گروه 2+1

(1-%)

گروه 3

(2-%) گروه 4

(3-%)

گروه 6+5

استاندارد

گروه 2+1

(1-%)

گروه 3

(2-%) گروه 4

(3-%)

گروه 6+5

انرژی متابولیسمی (MJ/kg)

8/12

8/12

8/12

8/12

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

2/13

پروتئین (%)

9/21

7/20

6/19

5/18

6/20

5/19

4/18

3/17

1/19

0/18

9/16

8/15

لایزین (%)

45/1

37/1

29/1

21/1

29/1

21/1

13/1

04/1

18/1

10/1

01/1

93/0

متیونین (%)

69/0

68/0

66/0

65/0

63/0

61/0

60/0

58/0

56/0

54/0

53/0

51/0

متیونین+سیستین (%)

03/1

00/1

97/0

94/0

95/0

92/0

89/0

86/0

86/0

83/0

80/0

77/0

ترئونین (%)

91/0

86/0

82/0

77/0

86/0

81/0

77/0

72/0

79/0

75/0

70/0

65/0

تریپتوفان (%)

25/0

24/0

23/0

21/0

23/0

22/0

21/0

20/0

22/0

20/0

19/0

18/0

فیلم آموزشی (مزایای مصرف پروبیوتیک گالیپرو)

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

English