اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دسترسی سریع مطالب

افزایش وزن جوجه­ های گوشتی با وجود کاهش در میزان پروتئین جیره در زمان استفاده از گالیپرو


مقدمه

گالیپرو به عنوان افزودنی خوراک جوجه­ های گوشتی در اتحادیه اروپا به ثبت رسیده و حاوی سویه ­های پروبیوتیکی باسیلوس سوبتیلیس (DSM 17299) می­باشد.

گالیپرو تنوع و پیچیدگی میکروفلورها، رشد و کلونیزه شدن باکتری­های لاکتیک اسید را در دستگاه گوارش افزایش داده و سبب می­شود میکروارگانیسم ­های بیماری­زا سرکوب شده و از سوی دیگر در نتیجه تولید مقادیر بالای آنزیم در روده، گالیپرو هضم مواد مغذی و به ویژه پروتئین را بهبود می­بخشد.

اما میکروارگانیسم­ های تولید کننده آنزیم می­توانند عملکرد پرنده را به دنبال کاهش مقادیر مواد مغذی در خوراک بهبود بخشند؟ هدف از این مطالعه استفاده از گالیپرو در جیره ­های با مقادیر متفاوت پروتئین و تاثیر آن بر عملکرد رشد جوجه ­های گوشتی بود.

مواد و روش­ها

 این بررسی در مرکز تحقیقاتی ADAS Drayton در انگلستان انجام گرفته است.

در این پژوهش تعداد ۵۵۲ جوجه خروس گوشتی سویه راس ۳۰۸، در ۶ گروه آزمایشی و ۱۰ تکرار؛ طول دوره آزمایش: ۴۲ روز؛ جیره­ های بر پایه ذرت-سویا با مقادیر متفاوت پروتئین (جدول ۳)؛ برنامه غذایی ۳ مرحله ­ای: آغازین (۹-۱ روزگی)، دوره رشد (۲۸-۹ روزگی)، دوره پایانی (۴۲-۲۸ روزگی). پرندگان گروه ۲ جیره مشابه گروه کنترل ۱ دریافت کردند (خوراک استاندارد) اما علاوه بر آن طبق توصیه شرکت سازنده، گالیپرو نیز دریافت نمودند.

همان­طور که در جدول ۱ و ۳ نشان داده شده، گروه­ های ۶-۳ جیره­ هایی با مقادیر کمتر پروتئین و اسیدآمینه دریافت کردند. علاوه بر گروه ۲، جیره ­های گروه ­های ۳، ۴ و ۶ هم حاوی پروبیوتیک گالیپرو بودند.

نتایج

استفاده از گالیپرو به روش (on top) در جیره استاندارد منجر به افزایش معنادار وزن (%۵/۶+) و بهبود ضریب تبدیل غذایی (%۴-) شد.

با وجود کاهش پروتئین تا %۵ در گروه­ ۳، هیچ گونه کاهشی در عملکرد جوجه ­های گوشتی  دیده نشد.

به نظر می­رسد که این تاثیر به دلیل افزودن میکروارگانیسم­ های تولید کننده آنزیم موجود در گالیپرو حاصل شده است.

کاهش پروتئین تا %۱۵ بدون استفاده از پروبیوتیک منجر به کاهش شدید در عملکرد جوجه­ ها شد.

پرندگان گروه ۵ به طور متوسط وزن نهایی پایین­تر (%۱۶-) و ضریب تبدیل به طور معنادار ضعیف­تری (%۱۰+)  نسبت به گروه ۶ داشتند.

افزودن گالیپرو توانست این کاهش در عملکرد را به طور معناداری بهبود بخشد.

گروه ۶ در مقایسه با گروه ۵ میزان وزن­گیری بیشتر (% ۵/۲+) و ضریب تبدیل بهتری (%۴-) داشتند.

جدول ۱: گروه­های مورد آزمایش

گروه

جیره

گالیپرو

کاهش در پروتئین قابل هضم

کاهش در پروتئین خام/آمینواسیدها

۱

استاندارد

۲

استاندارد

+

۳

کاهش پروتئین

+

%۱-

%۵-

۴

کاهش پروتئین

+

%۲-

%۱۰-

۵

کاهش پروتئین

_

%۳-

%۱۵-

۶

کاهش پروتئین

+

%۳-

%۱۵-

 

جدول ۲: عملکرد نهایی

گروه

جیره

گالیپرو

وزن ­زنده در ۴۲ روزگی(Kg)

ضریب تبدیل غذایی

۱

استاندارد

c ۸۲/۲

a ۶۶/۱

۲

استاندارد

+

d ۳

a ۵۹/۱

۳

کاهش پروتئین %۱

+

c ۸۳/۲

a ۶۴/۱

۴

کاهش پروتئین %۲

+

b ۶۵/۲

b ۷۴/۱

۵

کاهش پروتئین%۳

_

a ۳۶/۲

c ۸۲/۱

۶

کاهش پروتئین %۳

+

a ۴۲/۲

bc ۷۵/۱

 

جدول۳: میزان مواد مغذی

 

فاز۱ (۹-۱ روزگی)

فاز۱ (۹-۱ روزگی)

فاز۱ (۹-۱ روزگی)

 

استاندارد

گروه ۲+۱

(۱-%)

گروه ۳

(۲-%) گروه ۴

(۳-%)

 گروه ۶+۵

استاندارد

گروه ۲+۱

(۱-%)

گروه ۳

(۲-%) گروه ۴

(۳-%)

گروه ۶+۵

استاندارد

گروه ۲+۱

(۱-%)

گروه ۳

(۲-%) گروه ۴

(۳-%)

گروه ۶+۵

انرژی متابولیسمی (MJ/kg)

۸/۱۲

۸/۱۲

۸/۱۲

۸/۱۲

۲/۱۳

۲/۱۳

۲/۱۳

۲/۱۳

۲/۱۳

۲/۱۳

۲/۱۳

۲/۱۳

پروتئین (%)

۹/۲۱

۷/۲۰

۶/۱۹

۵/۱۸

۶/۲۰

۵/۱۹

۴/۱۸

۳/۱۷

۱/۱۹

۰/۱۸

۹/۱۶

۸/۱۵

لایزین (%)

۴۵/۱

۳۷/۱

۲۹/۱

۲۱/۱

۲۹/۱

۲۱/۱

۱۳/۱

۰۴/۱

۱۸/۱

۱۰/۱

۰۱/۱

۹۳/۰

متیونین (%)

۶۹/۰

۶۸/۰

۶۶/۰

۶۵/۰

۶۳/۰

۶۱/۰

۶۰/۰

۵۸/۰

۵۶/۰

۵۴/۰

۵۳/۰

۵۱/۰

متیونین+سیستین (%)

۰۳/۱

۰۰/۱

۹۷/۰

۹۴/۰

۹۵/۰

۹۲/۰

۸۹/۰

۸۶/۰

۸۶/۰

۸۳/۰

۸۰/۰

۷۷/۰

ترئونین (%)

۹۱/۰

۸۶/۰

۸۲/۰

۷۷/۰

۸۶/۰

۸۱/۰

۷۷/۰

۷۲/۰

۷۹/۰

۷۵/۰

۷۰/۰

۶۵/۰

تریپتوفان (%)

۲۵/۰

۲۴/۰

۲۳/۰

۲۱/۰

۲۳/۰

۲۲/۰

۲۱/۰

۲۰/۰

۲۲/۰

۲۰/۰

۱۹/۰

۱۸/۰

 

 

فیلم آموزشی (مزایای مصرف پروبیوتیک گالیپرو)

 

 

۴.۹/۵ - (۱۰ امتیاز)
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات