آریا بهداد فیدار ، پرواز به سوی آینده...

بهبود سیستم ایمنی و تعادل میکروفلور روده جوجه های گوشتی

بهبود سیستم ایمنی و تعادل میکروفلور روده جوجه های گوشتی

بهبود سیستم ایمنی و تعادل میکروفلور روده جوجه های گوشتی

بهبود سیستم ایمنی و تعادل میکروفلور روده جوجه های گوشتی

بهبود سیستم ایمنی و تعادل میکروفلور روده جوجه های گوشتی

پیشرو و موفق در تولید محصولات

عرضه محصولات با برند جهانی

blank

عرضه و ارائه محصولات بیوشم آلمان

blank

خدمات دامپزشکی و تغذیه در طول دوره همکاری

گالیپرو , باسیلوس سوبتیلیس , رشد جوجه های گوشتی ,بهبود هضم و جذب ,میکروفلور روده
۰Shares
۴.۶/۵ - (۱۶ امتیاز)

دسترسی سریع مطالب

گالیپرو و مروری بر آزمایشات صورت گرفته بر روی این افزودنی

 


صنعت پرورش طیور در بسیاری از کشورها، به عنوان یکی از فعالیت های مهم اقتصادی در دنیا مطرح می باشد . 

از آنجایی که صنعت پرورش طیور بسیار گسترده می باشد،

شرایط استرس آور، مشکلات مربوط به بیماری ها و شرایط محیطی از جمله عواملی هستند

که در محاسبه سود اقتصادی این صنعت مورد توجه قرار می گیرند.

کنترل بیماری ها و جلوگیری از شیوع بیماری ها، در طول دهه های اخیر باعث افزایش مصرف داروهای دامپزشکی شده است.

از آنجایی که مصرف آنتی بیوتیک ها و اثرات جانبی آنها موجب ایجاد مقاومت باکتری های بیماری زا می شوند،

به همین دلیل پرورش دهندگان و تولید کنندگان خوراک همواره به دنبال جایگزین های مناسبی برای  آنتی بیوتیک ها می باشند( افزودنی گالیپرو ) .

 

 

پروبیوتیک هایی همانند افزودنی گالیپرو

از جمله ترکیباتی هستند که می توانند به عنوان مناسب ترین جایگزین مورد استفاده قرار می گیرند.

افزودن ترکیباتی همانند پروبیوتیک ها به جیره اگرچه یک راه کار جدید نیست،

ولی فهم دقیق این نکته که کجا، چه وقت و چگونه باید از این گونه ترکیبات استفاده کرد،

نکات بسیار مهمی است که باید به آنها توجه شود.

نکته بسیار مهم در کاربرد پروبیوتیک ها این است

که چگونه در جوجه های تازه هچ شده می توان دستگاه گوارش طیور را در مقابل عوامل بیماریزایی همانند سالمونلا اینتریتیس  محافظت نمود.

در تغذیه جوجه های گوشتی، پروبیوتیک ها به منظور بهبود عملکرد،

بهبود تعادل میکروفلور روده، تقویت و بهبود سیستم ایمنی، جلوگیری از شیوع عوامل بیماریزا

و بهبود کیفیت گوشت طیور از دیدگاه میکروبیولوژی به کار می روند.

هنگامی که دستگاه گوارش طیور از نظر تعادل باکتری های مفید و غیر مفید برقرار باشد،

حداکثر عملکرد به دست خواهد آمد. هنگامی که گله طیور با استرس های مختلف مواجه می شود،

اولین اتفاقی که در دستگاه گوارش می افتد، بر هم خوردن تعادل باکتریایی و در جهت افزایش باکتری های غیر مفید است.

در نتیجه عوارضی همانند اسهال، کاهش پارامترهای تولیدی، افزایش ضریب تبدیل غذایی و … را ایجاد می نماید.

از آنجایی که طیور در شرایط تجاری در ماشین های جوجه کشی قرار می گیرند

که محیط پاکی است و از طرف دیگر  از آنجایی که از روز هجدهم جوجه کشی ترشح اسید کلریدریک در دستگاه گوارش طیور آغاز می شود، دستگاه گوارش طیور از هر گونه میکروارگانیسمی در زمان هچ عاری می باشد.

بنابراین مصرف پروبیوتیک ها بلافاصله پس از هچ از نکات بسیار مهم تغذیه طیور در مقایسه با سایر حیوانات است.

 

 

یک پروبیوتیک صنعتی چه مشخصاتی را باید دارا باشد؟

۱از ایمنی و پایداری بالایی برخوردار باشد. این خصوصیت پروبیوتیک باید بسیار مورد توجه قرار گیرد

زیرا در غیر این صورت ،برای میزبان خطرناک خواهد بود

و در مصرف کننده نهایی اثرات سویی برجا خواهد گذاشت.

۲حداقل واحد فعال را در هر گرم از محصول نهایی دارا باشد.

این حداقل مقدار عبارتست از ۳ ضربدر ۱۰ به توان ۹٫

۳در مقابل انواع مواد ضد عفونی کننده دان، ترکیبات ضد کوکسیدیوز و انواع آنتی بیوتیک ها مقاوم و پایدار باشد

و در مقابل فرآوری حرارتی خوراک (فرآیند پلت) مقاومت داشته باشد.

 

 

ارزیابی های صورت گرفته در ارتباط با پروبیوتیک گالیپرو که حاوی سویه باسیلوس سوبتیلیس می باشد:

بازیابی فوق العاده اسپورهای موجود در افزودنی گالیپرو در مقابل سایر گونه های پروبیوتیکی

 بعد از پلت کردن در درجه حرارت ۹۵ درجه سانتیگراد

 

مشخصات نمونه

مقدار در خوراک قبل از حرارت (g/CFU)

خوراک پلت (g/CFU)

بازیابی بعد از پلت (درصد)

L.farcimisفارسیمیس

۱۰۴×۱/۳

۱۰>

۱>

P.acidilacticiاسیدیلاکتیکی

۱۰۶×۶/۳

۱۰۴×۷/۲

۱

E.faeciumفاسیوم

۱۰۶×۵/۸

۱۰۶×۵/۱

۱۸

S.cerevisiaeسرویسیه

۱۰۶×۰/۸

۱۰۴×۷/۲

۱>

    

باسیلوس سوبتلیس

Bacillus subtilis

۱۰۶×۲/۱

۱۰۶×۲/۱

۱۰۰

   

 آنالیز میکروبی LUFA –ITL-GmbH, Germany

برخی از آزمایشات صورت گرفته بر روی پروبیوتیک گالیپرو و بررسی اثرات این پروبیوتیک بهبود عملکرد )افزایش وزن، کاهش ضریب تبدیل(

در آزمایش انجام گرفته در دانشگاه اولوداغ ترکیه نتایج زیر به دست آمد:

·         دو گروه تیماری (شاهد و گروه پروبیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتلیس)

·         ۳۰۰ جوجه سویه راس ۳۰۸

·         مدت آزمایش ۴۲ روز

سطح معنی داری

باسیلوس سوبتلیس

شاهد

 

<05/0

۳۱۲۰

۳۰۹۵

افزایش وزن بدن (گرم)

<001/0

۵۳۱۹

۵۴۶۶

خوراک مصرفی (گرم)

<001/0

۷۱/۱

۷۷/۱

ضریب تبدیل غذایی

<005/0

۲۲۵۸

۲۲۱۹

وزن لاشه

 

در آزمایشی دیگر که در مرکز تحقیقات دام های کوچک مجارستان صورت گرفت نتایج زیر حاصل شد:

·                      دو گروه تیماری: شاهد و باسیلوس سوبتلیس

·                      ۵۶۰ جوجه مخلوط نر و ماده سویه راس ۳۰۸، مدت آزمایش ۴۲ روز

باسیلوسوبتیلیس

 
 

در آزمایش دیگری چگونگی جایگزینی باسیلوس سوبتلیس به جای آنتی بیوتیک های محرک رشد مورد بررسی قرار گرفت.

·        

          دانشگاه فدارل ویکوزای برزیل 

·         ۵۰۴ جوجه کاب (۳تیمار، ۸ تکرار و ۲۱ جوجه در هر تکرار)؛ طول دوره آزمایش ۴۲ روز

·         جیره بر پایه ذرت و سویا حاوی ۵۰ ppm سالینومایسین

باسیلوسوبتیلیس

 

در ارتباط با خاصیت گالیپرو (پروبیوتیک باسیلوس سوبتلیس) و تاثیر آن بر  قابلیت هضم و جذب مواد مغذی آزمایش زیر انجام گرفته است:

·         دانشگاه فدارل ویکوزای برزیل

·         ۵۰۰ جوجه نر سویه کاب (دو تیمار، ۸ تکرار و ۵۰ جوجه در هر تکرار)

·         از ۲۷ تا ۳۵ روزگی جوجه ها در قفس های متابولیکی قرار گرفتند

·         ۵ روز آخر نمونه برداری انجام شد.

خاصیت گالیپرو

 

آیا گالیپرو ( باسیلوس سوبتیلیس) طول ویلی ­ها را افزایش می­دهد؟ در این ارتباط آزمایش زیر صورت گرفته است:

·         مطالعه انجام شده در دانشگاه آرکانزاس

·         ۹۶۰ جوجه سویه کاب به ۳ گروه تقسیم شدند؛ ۱۶ تکرار در هر گروه و در هر تکرار ۲۰ پرنده

·         مدت مطالعه: ۴۲ روز

باسیتراسین متیلن

        باسیتراسین متیلن دی­سالیسیلات = BMD

 
 

آزمایشاتی در ارتباط با تاثیر افزودنی گالیپرو (باسیلوس سوبتیلیس) بر کاهش سالمونلا :

باسیلوس سوبتیلیس تعداد سالمونلا  مینسوتا را کاهش می­دهد

در مطالعه انجام شده در دانشگاه فدرال پارانا در برزیل، جوجه­ خروس ­های نژاد کاب یک روزه به ۳ گروه ۶۰ تایی تقسیم شدند و از یک تا ۳۵ روزگی مورد بررسی قرار گرفتند

و در این مدت با جیره­ بر پایه ذرت-سویا تغذیه شدند.

گروه کنترل مثبت و گروه دریافت کننده باسیلوس سوبتیلیس در ۱۷ روزگی با سالمونلا مینسوتا (به ازای هر پرندهCFU/ 10۸( چالش شدند.

 

           سالمونلا در نمونه­ های سکومی (CFU/glog 10)                           سالمونلا در نمونه ­های سواب محیط (log10 CFU/g)

تعداد سالمونلا

 

باسیلوس سوبتیلیس جمعیت سالمونلا هایدلبرگ را کاهش می­دهد

·         اتحادیه تحقیقات طیور جنوب آمریکا

·         ۳ گروه ۱۲۶۰ تایی از جوجه خروس سویه کاب

·         طول دوره: ۴۲ روز

·         جیره بر پایه ذرت-سویا حاوی موننسین (ppm 90)

·         چالش شده با سالمونلا هایدلبرگ در ۱ روزگی   ( CFU 10۴ × ۵/۷) به ازای هر جوجه

 

تعداد سالمونلا در نمونه ­های مدفوعی، log۱۰ CFU/g                       نمونه­ های سواب محیطی (%)

تعداد سالونلا

باسیلوس سوبتیلیس جمعیت کمپیلوباکتر ژوژنی را کاهش می­دهد 

در مطالعه انجام شده توسط اتحادیه تحقیقات طیور جنوب آمریکا، در یک دوره ۴۲ روزه ، ۲ گروه ۱۲۸ تایی از جوجه ­خروس

های سویه کاب با جیره بر پایه ذرت- سویا تغذیه شدند

و یکی از ۲ گروه ، پروبیوتیک حاوی باسیلوس سوبتیلیس را دریافت کرد؛

در ۲۲ روزگی ایلئوم و سکوم جوجه ­ها خارج و DNA استخراج شد

و سپس با Real-time PCR مورد آنالیز قرار گرفت.

 

کنترل

باسیلوس سوبتیلیس

سکوم

۴٫۱۰E+07 a

۲٫۱۰E+07b

ایلئوم

۹٫۳۰+۰۳

۵٫۶۰E+03

 

هر باسیلوس سوبتیلیسی گالیپرو نیست .

 

افزودنی گالیپرو سویه ای از باسیلوس سوبتیلیس  با شماره ثبت اروپایی DSM172 می باشد.

گالیپرو , باسیلوس سوبتیلیس , رشد جوجه های گوشتی ,بهبود هضم و جذب ,میکروفلور روده 

نتیجه ­گیری

نتایج به دست آمده از مطالعات مختلف نشان می­دهد

که پروبیوتیک ­های برپایه باسیلوس سوبتیلیس (  DSM17299 عملکرد رشد جوجه های گوشتی  را افزایش می­­دهد

که این امر در نتیجه بهبود در فرایند هضم و جذب مواد مغذی حاصل می­شود.

پروبیوتیک­ های بر پایه باسیلوس سوبتیلیس (  DSM17299) دارای اثرات مثبت بر سلامت روده­ طیور در اثر کاهش

رشد میکروارگانیسم­ های بیماری­ زا می­باشد

که در نهایت منجر به کاهش ضبط لاشه و افزایش ارزش لاشه می­گردد.

از این رو پروبیوتیک برپایه باسیلوس سوبتیلیس (  DSM17299) یک جایگزین باارزش برای آنتی­ بیوتیک­های محرک رشد هستند .

 

آریا بهداد فیدار ، برترین تولید کننده انواع کنسانتره طیور گوشتی ، تخم گذار ، بوقلمون در ایران مفتخر است محصولات با کیفیت خود را از بهترین و باکیفیت ترین مواد آلمانی تهیه و تولید می کند.

خرید کنسانتره طیور

تغییر میزان مصرف جیره های متنوع تامین مواد مغذی شامل ویتامین ها ، مواد معدنی و اسیدهای آمینه

کنسانتره بیومیکس فید

دارای پریبیوتیک و محرک های رشد گیاهی جهت تقویت سیستم ایمنی و رشد بهتر پرزهای روده
خرید محصول
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات

مزایای کنسانتره بیومیکس فید

کنسانتره 2.5 درصد جوجه گوشتی

مواد با کیفیت Biomixfeed مزایای ثابت شده ای را برای جوجه ها، پولت ها،مرغ های مادر، جوجه های گوشتی، بوقلمون ها، اردک ها و غازها فراهم می کند

کنسانتره طیور

رادین فیدار فردا ، پرواز به سوی آینده

مشاوره خرید کنسانتره طیور

به منظور مشاوره جهت تهیه و استفاده از کنسانتره های تولیدی شرکت به صورت عمده بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویسیدx
blank

ورود به سایت رادین

برای استفاده از خدمات ابتدا وارد حساب خود شوید.