ضریب تبدیل بوقلمون ,جیره بوقلمون ,وزن گیری بوقلمون ,غذا دهی بوقلمون ,

غذای بوقلمون ها ،انتخاب زمان مناسب و تسریع وزن گیری!

انتخاب زمان غذا دهی مناسب در بوقلمون ها ، وزن گیری را تسریع می کند!


تحقیقات دامپزشکان مصری از ارتباط مستقیم بین زمان دادن  غذای بوقلمون ها (بخصوص در بعد از ظهر ها) و تسریع در رشد  وزن گیری ،بالابردن کیفیت لاشه بوقلمون ها در نواحی گرم و خشک،خبر می دهد.

در تحقیقاتی که در مجله علم طیور انگلستان منتشر شده ،در مصر و شرایط آب و هوایی گرم و خشک آنجا ،180 جوجه یک روزه بوقلمون به 6 گروه تقسیم شدند

و زمان غذادهی آنها با میزان رشد،سرعت وزن گیری و کیفیت لاشه مورد مطالعه قرار گرفت . 

گروه اول که گروه کنترل به صورت آزاد تغذیه شدند. گروه دوم 80% غذای خود را در صبح و 20% آن را در بعد از ظهر در اختیار داشت.

گروه سوم 60% غذای بوقلمون را در صبح و 40% آن را در ظهر در اختیار داشت.

 

گروه چهارم 40% غذای بوقلمون را در صبح و 60% آن را در بعد از ظهر در اختیار داشت.

 

گروه پنجم 20% غذای بوقلمون را در صبح و 80% آن را در بعد از ظهر در اختیار داشت .

 

گروه ششم نیز همه جیره خود را بعد از ظهرها دریافت می کردند.

 

رشد ،وزن گیری و ضریب تبدیل در گروه های سه ، چهار ،پنج و ششم در مقایسه با گروه اول بالاتر و مناسبتر بود.

نکته مهم در این تحقیقات ،تغذیه در بعد از ظهر ها بود که باعث کاهش دمای پرنده به خصوص در نواحی با آب و هوای گرم و خشک می شود.

 


مطالب مرتبط

[/su_note]

نظری نیست

دیدگاه تان را بنویسید.

English