در صورتیکه در فرایند خرید مشکلی پیش آمده و یا انتقاد و پیشنهادی دارید یا از یکی از بخش های سایت شکایتی دارید از طریق فرم زیر اقدام به ارسال ان نمایید.