آریا بهداد فیدار ، پرواز به سوی آینده...

بهبود حداکثری تولید پولت های تخمگذار در طول دوره تخمگذاری

بهبود حداکثری تولید پولت های تخمگذار در طول دوره تخمگذاری

بهبود حداکثری تولید پولت های تخمگذار در طول دوره تخمگذاری

بهبود حداکثری تولید پولت های تخمگذار در طول دوره تخمگذاری

بهبود حداکثری تولید پولت های تخمگذار در طول دوره تخمگذاری

پیشرو و موفق در تولید محصولات

عرضه محصولات با برند جهانی

blank

عرضه و ارائه محصولات بیوشم آلمان

blank

خدمات دامپزشکی و تغذیه در طول دوره همکاری

راه های بهبود تولید در پولت های تخمگذار
۰Shares
۵/۵ - (۳ امتیاز)

دسترسی سریع مطالب

اهمیت وزن بدن پولت به هنگام بلوغ جنسی به منظور حداکثر تولید در طول دوره تخمگذاری

متخصصین تغذیه طیور به منظور به دست آوردن برنامه تغذیه ای مناسب پولت ها تا زمان شروع تخمگذاری تحقیقات زیادی را انجام داده اند.

گرچه از نظر تعیین میزان مناسب پروتئین خام و انرژی قابل متابولیسم موردنیاز پولت های در حال رشد بین متخصصین توافق نظر وجود ندارد

ولی اکثرا بر این عقیده هستند که وزن یا ترکیب بدن در زمان بلوغ جنسی که همراه با شروع تخمگذاری می باشد.

بنابراین سن با سود دهی گله مرغ های تخمگذار رابطه مستقیم دارد.

از تولید تخم مرغ که در ۵ درصد و یا احیانا در زمان مشخص دیگری به عنوان معیاری برای بیان سن گله در زمان تخمگذاری استفاده می شود. 

در حقیقت پولت دارای دو مرحله بلوغ جنسی است که توسط ضریب رشد و ترکیب بدن به جای سن مشخص می شود.

اولین مرحله بلوغ جنسی توسط تغییرات فیزیکی ظاهری نظیر رشد تاج می باشد.

این نخستین مرحله بلوغ جنسی را شاید بتوان به اندازه و یا سیکل ترکیب بدن ربط داد. 

وزن بدن در این هنگام را می توان وزن در زمان بلوغ تلقی کرد. در خلال این مدت که پولت برای شروع تخمگذاری آماده می شود.

تغییرات فیزیولوژیکی مهمی در کبد و مجرای عبورتخم مرغ (Oviduct) صورت می گیرد. 

این تغییرات به سرعت معینی در مدت کوتاه دو تا سه هفته ای صورت گرفته و در طی این مدت ، وزن بدن پولت حدودا از ۲۰۰ نت ۳۰۰ گرم افزایش پیدا می کند.

مرحله دوم بلوغ جنسی ، شروع اولین تخمگذاری است که آغازگر سیکل تخمگذاری می باشد.

این مرحله رشد جنسی ، می تواند به سن پولت نیز بستگی داشته باشد. زمانی که مرغ اولین تخم خود را تولید کند به سن بلوغ رسیده است .

افزایش وزن (بعد از این مرحله ) کم شده و تحت تاثیر نوع برنامه تغذیه ای مورد استفاده می باشد.

تولید کنندگان پولت باید به نحوی گله های خود را مدیریت کنند که پولت های تخمگذار در زمان دو مرحله مذکور بلوغ جنسی در وضعیت کاملا مناسبی قرار داشته باشند که این وضعیت ، می تواند فقط از طریق وزن بدن مشخص شود .

در این صورت می توان سود بیشتری از گله تخمگذار انتظار داشت .

اگر چه مساله نور نقش بسیار مهمی را در شروع تخمگذاری و اندازه تخم مرغ ها ایفا می کند.

و گاهی دیده می شود که برخی تولید کنندگان به اشتباه گله های خود را با تحریک نوری در زیر وزن مناسب ، مجبور به تولید می کنند ،

که این قبیل گله ها ، اغلب در طول دوره تولید با مشکلاتی مواجه می شوند.

گرچه فاکتورهای زیادی می توانند روی وزن پولت ها در هنگام رشد تاثیر بگذارند

ولی زمانی که به بلوغ جنسی نزدیک می شوند وزن آنها تقریبا ثابت می ماند.

باید در نظر داشت پولت هایی که در ماههای گرم سال با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه ،

شروع به تخمگذاری خواهند کرد از ذخیره بدنی بالاتری برخوردار باشند.

تا این که اثرات مصرف کم دان ، به دلیل هوای گرم ، تاثیر کمتری روی وزن تخم مرغ ها داشته باشد.

که در این گونه شرایط برنامه های خاص غذایی و مدیریتی را باید در نظر داشت . 

معمولا پولت های با وزن بیشتر دارای چربی بالایی هستند، موردی که در گذشته به دلیل احتمال نوک زنی (pick out ) از آن اجتناب می شد.

امروزه توصیه متخصصان تغذیه طیور به منظور دستیابی به گله ای با تولید مناسب ،

آن است که پولت ها قبل از شروع تخمگذاری باید از ذخیره بدنی مناسبی برخوردار باشند.

نتیجه یکی از تحقیقاتی که روی پولت ها تا چهار هفتگی با استفاده از جیره های دارای انرژی قابل متابولیسم یکسان

(۲۹۰۰ کیلو کالری انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم ) ولی با سه سطح پروتئین خام ( ۱۵ ،۱۸ ،۲۱ درصد) صورت گرفته بود نشان داد که تغییرات در وزن بدن ، وزن و طول استخوان ران با میزان پروتئین خام جیره ، رابطه مستقیم داشت.

یعنی با افزایش میزان پروتئین خام جیره از ۱۵ به ۲۱ درصد، افزایش وزن بدن و وزن و طول استخوان ران دیده شد.

در هر حال واضح است که ضریب رشد شاخص بهتری نسبت به وزن و اندازه استخوان ران ، در به دست آوردن رشد مناسب پولت می باشد.

این به این دلیل است که اسکلت بندی در سنین پائین تری نسبت به رشد عضلانی صورت می گیرد،

بنابراین همواره ضریب رشد به عنوان شاخص مورد توجه می باشد ، نه اندازه و یا وزن استخوان ران.

توجه به این نکته ضروری است که پولت ها باید از جیره مناسبی در دوران اولیه رشد یعنی از یک روزگی برخوردار باشند.

این به آن معنی نیست که میزان پروتئین خام جیره بیشتر از ۱۹ درصد (با توجه به بالانس اسیدهای آمینه ضروری )

و میزان انرژی قابل متابولیسم ۲۹۰۰ کیلو کالری در هر کیلوگرم دان باشد.

در اغلب اوقات توصیه می شود که جیره آغازین بعد از چهار هفتگی ادامه پیدا نکند،

چرا که پولت ها در مراحل بعدی رشد قادر به جبران وزن احتمالا پائین خود می باشند.

نتایج تحقیقات بسیار زیادی نشان داده اند که به هنگام شروع تخمگذاری جیره پولت ها باید بیشتراز ۱۷ درصد پروتئین خام داشته باشد تا خللی در تولید مناسب و همین طور اندازه تخم مرغ به وجود نیاید.

در صورتی که پولت ها به هنگام شروع به تخم گذاری از وزن مناسبی برخوردار نباشند.

نیاز به افزایش پروتئین خام جیره نیز می باشد.

از دلایل پائین بودن وزن بدن پولت ها معمولا محدودیت غذایی ، مصرف کمتر از حد معمول دان به خاطر گرمای سالن

و یا برنامه نوری نامناسب یعنی تحریک به رسیدن زودهنگام بلوغ جنسی در سنین کم از نظر فیزیولوژیکی را می توان نام برد.

امروزه در صورتی که پولت ها به هنگام شروع تخمگذاری در شرایط وزنی مناسبی باشند،

می توانند ظرف حدود ۲ الی ۶ هفته به حداکثر تولید خود برسند.

این در حالی است که در گذشته نه چندان دور و نیز در کتاب های راهنمای منتشر شده برخی از تولید کنندگان پولت ، این مدت ۸ الی ۱۰ هفته ذکر شده است.

اگر گله ای از نظر وزنی مناسب نباشد یعنی کم وزن باشد ولی این وزن کم در کل گله دیده شود

و به عبارتی در کل گله همگن باشد، توسط برنامه نوری و در سنین پائین تری وادار به تخم گذاری شده باشند

(بر اساس شرایط فیزیولوژیکی نه سن واقعی ) همانند یک گله معمولی تولید خواهد شد.

اما آنها هرگز به حداکثر تولید به طور مناسب نخواهند رسید و یا در صورت رسیدن به این موقعیت تولید سریعا افت خواهد کرد.

پولت هایی که زود به مرحله تولید می رسند، ذخیره خود را به زودی مصرف می کنند

و به دلیل پائین بردن دان مصرفی در این سن و نداشتن مواد ذخیره ای ، قادر به نگهداری تولید و همین طور افزایش وزن بدن خود نیستند.

امروزه اکثر متخصصین تغذیه طیور بر این عقیده اند که پولت ها با سن کمی بیشتر در نتیجه وزن بدن بالاتر تقریبا همیشه تولید بهتر و پر سودتری را به دنبال خواهند داشت .

که این حالت خصوصا اگر وزن کلیه تخم مرغ های تولید شده در یک دوره (Egg mass) منتشر باشد، کاملا صدق می کند.

قبل از این که تصمیمی در مورد تغییر جیره پولت در حال رشد و قبل از مرحله تخمگذاری گرفته شود رعایت نکات زیر الزامی است:

 ۱- عملکرد گله در گذشته ، یعنی تجربه عمل در دوره های قبل 

 ۲ – فصل به هنگام شروع تخمگذاری

 ۳ – میزان استرس حاصل از انتقال پولت ها به سالن های تخمگذاری

 ۴ – شرایط بدن از نظر وزن و ترکیب در زمان رسیدن به بلوغ جنسی.

به طور کلی پولت هایی که از نظر وزن بدن به هنگام شروع تخمگذاری در شرایط بهتری هستند ،

یعنی دارای وزن بالایی باشند، می توانند به حداکثر تولید و نیز وزن مناسب تخم مرغ به راحتی دست یابند ،

حتی با تغذیه پولت ها با جیره ای که پروتئین خام کمتری دارد می توان به این موضوع دست یافت .

در صورتی که عکس این موضوع برای پولت های کم وزن صادق است.

به هنگام تصمیم گیری در نوع برنامه انتخابی تولید باید به این موضوع توجه خاصی داشت

که پولت های با وزن کم در صورتی که با جیره لازم از پروتئین خام و انرژی قابل متابولیسم تغذیه شوند.

می توانند تخم مرغ های درشت تر و بعضا نیز تولید بیشتری را در ابتدای دوره تخمگذاری داشته باشند.

در هر حال از نظر اقتصادی به صرفه این است که پولت ها در ابتدای شروع تخمگذاری از وزن مناسب تری ( بیشتر) برخوردار باشند تا بتوان با جیره ای که حاوی پروتئین خام کمتری است.

حداکثر تولید تخم مرغ از نظر وزن و تعداد را داشته باشیم ، بدیهی است چنین جیره غذایی هم ارزان تر بوده

و هم این که از مقدار ازت موجود در مدفوع حاصل از این خوراک نیز کاسته خواهد شد که در نتیجه از آلودگی بیشتر محیط زیست جلوگیری می شود.

منبع

Leeson, S and  J. D. Summers, 1997. Effect of Immature body

.Weight on laying Performance . Poultry Sci . 66:1924-1928

 

مهندس سودابه پرهیزکار :کارشناس ارشد تغذیه طیور از دانشگاه تهران

گالری تصاویر:

آریا بهداد فیدار ، برترین تولید کننده انواع کنسانتره طیور گوشتی ، تخم گذار ، بوقلمون در ایران مفتخر است محصولات با کیفیت خود را از بهترین و باکیفیت ترین مواد آلمانی تهیه و تولید می کند.

خرید کنسانتره طیور

تغییر میزان مصرف جیره های متنوع تامین مواد مغذی شامل ویتامین ها ، مواد معدنی و اسیدهای آمینه

کنسانتره بیومیکس فید

دارای پریبیوتیک و محرک های رشد گیاهی جهت تقویت سیستم ایمنی و رشد بهتر پرزهای روده
خرید محصول
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع از
guest

5 نظرات
بیشترین رای داده شده
جدیدترین قدیمی ترین
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات
reza
reza
مهر ۵, ۱۳۹۹ ۹:۰۲ ق٫ظ

با سلام

جهت افزایش تخم گذاری مرغ خانگی چه ماده غذایی را پیشنهاد میکنید

آزمون
آزمون
مهر ۶, ۱۳۹۹ ۲:۱۵ ب٫ظ

سلام.برای تخم گذاری بیشتر مرغها چه راهکاری را پیشنهاد میکنید که هم در کیفیت و هم کمیت تاثیر مثبت داشته باشه؟ایا برای فصول چهارگانه این راهکار یکنواخته؟

مزایای کنسانتره بیومیکس فید

کنسانتره 2.5 درصد جوجه گوشتی

مواد با کیفیت Biomixfeed مزایای ثابت شده ای را برای جوجه ها، پولت ها،مرغ های مادر، جوجه های گوشتی، بوقلمون ها، اردک ها و غازها فراهم می کند

کنسانتره طیور

رادین فیدار فردا ، پرواز به سوی آینده

مشاوره خرید کنسانتره طیور

به منظور مشاوره جهت تهیه و استفاده از کنسانتره های تولیدی شرکت به صورت عمده بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

5
0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویسیدx
blank

ورود به سایت رادین

برای استفاده از خدمات ابتدا وارد حساب خود شوید.