اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دسترسی سریع مطالب

تغذیه اصولی و مناسب در پرورش بوقلمون چیست؟


در پرورش بوقلمون ، بوقلمون ها به طور معمول ۱۴ هفته یا بیشتر برای فروش به عنوان کبابی یا به صورت فرآورده ای فرآیند شده رشد می یابند.

وزن بدن و غذای بوقلمون ها برای پرورش بوقلمون ماده و نر  در جدول ۱ ارایه شده است.

 

جدول ا – وزن بدن و خوراک مصرفی بوقلمون های نوع بزرگ

 

سن بر حسب هفته

نرها

ماده ها

وزن بدن ، کیلوگرم

جمع خوراک مصرف شده ،کیلوگرم

ضریب تبدیل خوراک ¹

وزن بدن ، کیلوگرم

جمع خوراک مصرف شده ، کیلوگرم

ضریب تبدیل خوراک¹

۲

۰.۲۸

۰.۲۸

۱.۲۷

۰.۲۸

۰.۲۷

۱.۲۲

۴

۰.۹۵

۱.۱۹

۱.۳۴

۰.۸۴

۱.۰۴

۱.۳۳

۶

۲.۰۸

۲.۹۷

۱.۴۷

۱.۷۴

۲.۵۳

۱.۵۰

۸

۳.۵۸

۵.۸۱

۱.۶۵

۲.۸۸

۴.۸۰

۱.۷۰

۱۰

۵.۴۷

۱۰.۰۷

۱.۸۶

۴.۱۴

۷.۷۷

۱.۹۰

۱۲

۷.۶۱

۱۵.۶۴

۲.۰۷

۵.۵۳

۱۱.۵۶

۲.۱۱

۱۴

۹.۹۲

۲۲.۶۰

۲.۲۹

۶.۹۹

۱۶.۰۹

۲.۳۳

۱۶

۱۲.۳۲

۳۰.۶۶

۲.۵۰

۸.۴۶

۲۱.۰۲

۲.۵۰

۱۸

۱۴.۷۰

۳۹.۴۱

۲.۶۹

۹.۸۹

۲۵.۹۵

۲.۶۴

۲۰

۱۷.۰۰

۴۸.۲۸

۲.۸۵

۱۱.۲۱

۳۰.۶۷

۲.۷۵

۲۱

۱۸.۰۸

۵۲.۶۴

۲.۹۲

¹ضریب تبدیل یعنی وزن خوراک مصرف شده تقسیم بر وزن اضافه شده ،با فرض اینکه وزن اولیه مساوی ۵۹ گرم باشد.

سرعت رشد بوقلمون ها در اوایل دوره آغازین بالا بوده و به طور پیوسته در طول دوره درازمدت پرورش کاهش می یابد.

مواد مغذی موردنیاز طی این فاصله کاهش می یابد ، در نتیجه چندین فرمول جیره غذایی در رشد دادن بوقلمون ها برای رشد به کار می روند.

مواد مغذی مورد نیاز در غذای بوقلمون ها در جدول ۲ ارایه شده اند.اسیدهای آمینه مورد نیاز آغازین بوقلمون ها به طور تجربی تعیین شده اند.

 

جدول ۲ – مواد مغذی مورد نیاز در پرورش بوقلمون

ماده غذایی

آغازین بوقلمون ها

(۰-۸ هفتگی)

رشدی بوقلمون ها

(۸-۱۶ هفتگی )

رشدی بوقلمون ها

(۱۶-۲۴ هفتگی )

بوقلمون های مادر

تخمگذار

پروتئین ، کمینه

۲۸

۲۲

۱۶

۱۴

انرژی قابل متابولیسم ،کیلوکالری در

۲۸۰۰

۳۰۰۰

۳۱۰۰

۲۸۵۰

کلسیم ، درصد

۱.۴۰

۱.۰۰

۰.۶۰

۲.۰۰

فسفر،فراهم ، درصد

۰.۷۰

۰.۶۰

۰.۵۰

۰.۶۰

سدیم ، درصد

۰.۱۵

۰.۱۵

۰.۱۵

۰.۱۵

کلر ، درصد

۰.۱۵

۰.۱۵

۰.۱۵

۰.۱۵

پتاسیم ، درصد

۰.۶۰

۰.۶۰

۰.۶۰

۰.۶۰

منیزیم ، درصد

۰.۰۶

۰.۰۶

۰.۰۶

۰.۰۶

ید، قسمت در میلیون

۰.۳۵

۰.۳۰

۰.۳۰

۰.۳۵

منگنز، قسمت در میلیون

۶۰

۶۰

۶۰

۶۰

آهن ، قسمت در میلیون

۸۰

۶۰

۶۰

۶۰

مس ، قسمت در میلیون

۶

۴

۴

۶

روی ، قسمت در میلیون

۷۰

۶۰

۵۰

۷۰

سلنیوم، قسمت در میلیون

۰.۲۰

۰.۱۵

۰.۱۰

۰.۲۰

متیونین ، درصد

۰.۵۶

۰.۴۴

۰.۳۲

۰.۲۸

متیونین، سیستین، درصد

۱.۰۵

۰.۸۴

۰.۶۰

۰.۵۰

لیزین ، درصد

۱.۶۰

۱.۲۵

۰.۹۰

۰.۶۰

ویتامین A، واحد بین الملل در کیلوگرم

۱۱۰۰۰

۱۱۰۰۰

۱۱۰۰۰

۱۱۰۰۰

ویتامین D3،واحد بین الملل در کیلوگرم

۱۵۰۰

۱۵۰۰

۱۵۰۰

۱۵۰۰

ویتامین E ،واحد بین الملل در کیلوگرم

۱۵

۱۳

۷

۳۰

ویتامین k ،میلی گرم در کیلوگرم

۲.۵

۲.۰

۲.۰

۲.۰

ریبوفلاوین ، میلی گرم در کیلوگرم

۵.۵

۴.۵

۴.۵

۵.۵

اسید نیکوتنیک ، میلی گرم در کیلوگرم

۷۵

۶۵

۶۵

۴۵

پانتوتنات ، میلی گرم در کیلوگرم

۱۵

۱۱

۱۱

۲۰

اسید فولیک ، میلی گرم در کیلوگرم

۱.۳

۰.۹

۰.۹

۱.۱

کولین ، میلی گرم در کیلوگرم

۲۰۰۰

۱۷۵۰

۱۷۵۰

۱۳۰۰

ویتامین B12 ،میلی گرم در کیلوگرم

۰.۰۱۱

۰.۰۰۷

۰.۰۰۷

۰.۰۱۱

تیامین ، میلی گرم در کیلوگرم

۲.۰

۲.۰

۲.۰

۲.۰

پیرویدکسین ، میلی گرم در کیلوگرم

۴.۰

۳.۳

۳.۳

۷.۰

بیوتین ، میلی گرم در کیلوگرم

۰.۲۶

۰.۲۲

۰.۲۲

۰.۲۶

اسید لینولئیک ،درصد

۱.۱

۰.۸

۰.۸

۰.۱

نیازمندیهای پسین در غذای بوقلمون

اما نیازمندی ها در دوره های زمانی پسین به جز

برای کل پروتئین خام ، اسیدهای آمینه های گوگرد دار و لیزین مورد نیاز که مورد بررسی قرار گرفته اند به علت وضعیت محدود کنندگی اول و دوم آنها در جیره های عملی برون یابی شده اند.

نیاز بوقلمون ها به برخی از اسید های آمینه خاص می تواند با استفاده از ارایه شده در جدول ۲ و جدول ۳ برآورد شود.

جدول ۳ – اسید های آمینه مورد نیاز آغازین و رشد بوقلمون ها ، که به صورت درصدی از پروتئین جیره ای بیان شده است.²

اسید آمینه

مقدار موردنیاز

آرژنین

۵.۷

کلیسین، سرین

۳.۶

هیستیدین

۲.۱

ایزولوسین

۳.۹

لوسین

۶.۸

لیزین

۵.۷

متیونین

۲.۰

متیونین + سیستین

۳.۸

فنیل آلانین

۳.۶

فنیل آلانین +تیروزین

۶.۴

تروئونین

۳.۶

تریپتوفان

۰.۹۳

والین

۴.۳

²بر اساس اسیدهای آمینه موردنیاز شورای تحقیقات ملی (۳۰) برای بوقلمون های آغازین

این پرندگان می توانند به دامنه ی گسترده ای از غلظت انرژی در خوراک های شان سازش پیدا کنند.

بیشتر جیره های استارتر ، انرژی کم در جیره های رشدی و چگالی بالاتر انرژی در جیره های پایانی هسستند. جیره پایانی برای افزایش ذخیره چربی زیر جلدی برای بهبود ظاهر خارجی کبابی ها و قطعات بوقلمون خدمت می کنند .

این پرندگان پوست سفید هستند . بنابراین رنگ دانه هایی که در تولید مرغ و اردک به کار می رود در فرموله کردن جیره های غذایی برای بوقلمون ها مورد توجه نیستند.

بوقلمون ها ، به ویژه نرها ، برای یک اندازه بدن رشد می کنند . این امر استعداد برای مشکلات پا را افزایش می دهد، اگر عوامل تغذیه ای یا محیطی ، مارژینال باشند.

کلسیم ، فسفر ، ویتامین D3 ، بیوتین ، کولین ، منگنز و مواد مغذی هستند که ممکن است توسعه پا در پرورش بوقلمون  را تحت تاثیر قرار دهند .

این پردندگان ممکن است به طور معمول در یک سن دیرتر از مرغ های گوشتی دیس کندروپلازیای درشت نی را بروز دهند.

منبع : اصول تغذیه و خوراک دام -ویراست پنجم

 

 

خرید کنسانتره بوقلمون

10 پاسخ به “تغذیه اصولی و مناسب در پرورش بوقلمون”

 1. برای پرورش بوقلمون ۲۰۰ متر فضا داخل خانه دارم یعنی خانه ما ۶۰۰ متر هست و فضای خاکی ۲۰۰ متر و دو اتاق ۲۰ متری دارم میخواستم بوقلمون پرورش بدم چکار باید بکنم؟

  1. برای پرورش بوقلمون در چنین شرایطی می بایست بوقلمون نژاد برنز تهیه شود. چون نژاد های B.U.T و نیکولاس صنعتی هستند و نمی توانند در این شرایط زنده بمانند.
   حدود ۲۵۰ جوجه یک ماهه تهیه شود و شرایط ذیل هم در پرورش مدنظر باشد.
   _برای اطاق ها سیستم گرمایش و تهویه مناسب ضروری است.
   _برای هر ۵ پرنده ۱ متر مربع فضا لازم است.
   _حتما سیستم گرمایش برای تنظیم دما مجهز به ترموستات باشد.
   _از تکه های ۲_۵ سانتی چوب برای بستر استفاده شود خاک اره نریزید چون پرنده میخوره و مشکل ایجاد می کند.
   _سیستم آبخوری آویز مخصوص بوقلمون باشد خیلی بهتر است چون آبخوری بوقلمون آب را بهتر نگهمیدارد و آب کمتری بر زمین ریخته می شود.
   _آبخوری آویز یا زنگوله ای مرغ گوشتی هم استفاده می شود کرد.

    1. باید از دان بوقلمون برای تغذیه استفاده کنید چرا که امکان دارد این جیره ای که می دهید بالانس نباشد.
     اول باید سلامت گله چک شود که مریض نباشد ، کز کردگی ، اسهال ، پر ریزی و .. . دارند گله بیمار است که دان نمی خورد
     در غیر این صورت ترکیب دان روی مقدار خوراک مصرفی تاثیر می گذارد ولی به این معنی نیست که ترکیب دان باعث شود که پرنده اصلا دان نخورد.

  1. مقدار دان مصرفی طیور گوشتی از جمله بوقلمون در طی دوره پرورشی ،نسبت به سن و وزن پرنده متفاوت است و برای پاسخ صحیح به این سوال نیاز به اطلاعات دقیق تری ازجمله
   سن پرنده
   دان مصرفی
   و وزن آن میباشد
   اما بطور کلی هر قطعه بوقلمون در طی دوران پرورشی ۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم دان مصرف میکند که نسبت به شرایط بارگیری و وزن متفاوت میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *