اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دسترسی سریع مطالب

تغذیه اصولی و مناسب در پرورش بوقلمون چیست؟


در پرورش بوقلمون ، بوقلمون ها به طور معمول ۱۴ هفته یا بیشتر برای فروش به عنوان کبابی یا به صورت فرآورده ای فرآیند شده رشد می یابند.

وزن بدن و غذای بوقلمون ها برای پرورش بوقلمون ماده و نر  در جدول ۱ ارایه شده است.

 

جدول ا – وزن بدن و خوراک مصرفی بوقلمون های نوع بزرگ

 

سن بر حسب هفته

نرها

ماده ها

وزن بدن ، کیلوگرم

جمع خوراک مصرف شده ،کیلوگرم

ضریب تبدیل خوراک ¹

وزن بدن ، کیلوگرم

جمع خوراک مصرف شده ، کیلوگرم

ضریب تبدیل خوراک¹

۲

۰.۲۸

۰.۲۸

۱.۲۷

۰.۲۸

۰.۲۷

۱.۲۲

۴

۰.۹۵

۱.۱۹

۱.۳۴

۰.۸۴

۱.۰۴

۱.۳۳

۶

۲.۰۸

۲.۹۷

۱.۴۷

۱.۷۴

۲.۵۳

۱.۵۰

۸

۳.۵۸

۵.۸۱

۱.۶۵

۲.۸۸

۴.۸۰

۱.۷۰

۱۰

۵.۴۷

۱۰.۰۷

۱.۸۶

۴.۱۴

۷.۷۷

۱.۹۰

۱۲

۷.۶۱

۱۵.۶۴

۲.۰۷

۵.۵۳

۱۱.۵۶

۲.۱۱

۱۴

۹.۹۲

۲۲.۶۰

۲.۲۹

۶.۹۹

۱۶.۰۹

۲.۳۳

۱۶

۱۲.۳۲

۳۰.۶۶

۲.۵۰

۸.۴۶

۲۱.۰۲

۲.۵۰

۱۸

۱۴.۷۰

۳۹.۴۱

۲.۶۹

۹.۸۹

۲۵.۹۵

۲.۶۴

۲۰

۱۷.۰۰

۴۸.۲۸

۲.۸۵

۱۱.۲۱

۳۰.۶۷

۲.۷۵

۲۱

۱۸.۰۸

۵۲.۶۴

۲.۹۲

¹ضریب تبدیل یعنی وزن خوراک مصرف شده تقسیم بر وزن اضافه شده ،با فرض اینکه وزن اولیه مساوی ۵۹ گرم باشد.

سرعت رشد بوقلمون ها در اوایل دوره آغازین بالا بوده و به طور پیوسته در طول دوره درازمدت پرورش کاهش می یابد.

مواد مغذی موردنیاز طی این فاصله کاهش می یابد ، در نتیجه چندین فرمول جیره غذایی در رشد دادن بوقلمون ها برای رشد به کار می روند.

مواد مغذی مورد نیاز در غذای بوقلمون ها در جدول ۲ ارایه شده اند.اسیدهای آمینه مورد نیاز آغازین بوقلمون ها به طور تجربی تعیین شده اند.

 

جدول ۲ – مواد مغذی مورد نیاز در پرورش بوقلمون

ماده غذایی

آغازین بوقلمون ها

(۰-۸ هفتگی)

رشدی بوقلمون ها

(۸-۱۶ هفتگی )

رشدی بوقلمون ها

(۱۶-۲۴ هفتگی )

بوقلمون های مادر

تخمگذار

پروتئین ، کمینه

۲۸

۲۲

۱۶

۱۴

انرژی قابل متابولیسم ،کیلوکالری در

۲۸۰۰

۳۰۰۰

۳۱۰۰

۲۸۵۰

کلسیم ، درصد

۱.۴۰

۱.۰۰

۰.۶۰

۲.۰۰

فسفر،فراهم ، درصد

۰.۷۰

۰.۶۰

۰.۵۰

۰.۶۰

سدیم ، درصد

۰.۱۵

۰.۱۵

۰.۱۵

۰.۱۵

کلر ، درصد

۰.۱۵

۰.۱۵

۰.۱۵

۰.۱۵

پتاسیم ، درصد

۰.۶۰

۰.۶۰

۰.۶۰

۰.۶۰

منیزیم ، درصد

۰.۰۶

۰.۰۶

۰.۰۶

۰.۰۶

ید، قسمت در میلیون

۰.۳۵

۰.۳۰

۰.۳۰

۰.۳۵

منگنز، قسمت در میلیون

۶۰

۶۰

۶۰

۶۰

آهن ، قسمت در میلیون

۸۰

۶۰

۶۰

۶۰

مس ، قسمت در میلیون

۶

۴

۴

۶

روی ، قسمت در میلیون

۷۰

۶۰

۵۰

۷۰

سلنیوم، قسمت در میلیون

۰.۲۰

۰.۱۵

۰.۱۰

۰.۲۰

متیونین ، درصد

۰.۵۶

۰.۴۴

۰.۳۲

۰.۲۸

متیونین، سیستین، درصد

۱.۰۵

۰.۸۴

۰.۶۰

۰.۵۰

لیزین ، درصد

۱.۶۰

۱.۲۵

۰.۹۰

۰.۶۰

ویتامین A، واحد بین الملل در کیلوگرم

۱۱۰۰۰

۱۱۰۰۰

۱۱۰۰۰

۱۱۰۰۰

ویتامین D3،واحد بین الملل در کیلوگرم

۱۵۰۰

۱۵۰۰

۱۵۰۰

۱۵۰۰

ویتامین E ،واحد بین الملل در کیلوگرم

۱۵

۱۳

۷

۳۰

ویتامین k ،میلی گرم در کیلوگرم

۲.۵

۲.۰

۲.۰

۲.۰

ریبوفلاوین ، میلی گرم در کیلوگرم

۵.۵

۴.۵

۴.۵

۵.۵

اسید نیکوتنیک ، میلی گرم در کیلوگرم

۷۵

۶۵

۶۵

۴۵

پانتوتنات ، میلی گرم در کیلوگرم

۱۵

۱۱

۱۱

۲۰

اسید فولیک ، میلی گرم در کیلوگرم

۱.۳

۰.۹

۰.۹

۱.۱

کولین ، میلی گرم در کیلوگرم

۲۰۰۰

۱۷۵۰

۱۷۵۰

۱۳۰۰

ویتامین B12 ،میلی گرم در کیلوگرم

۰.۰۱۱

۰.۰۰۷

۰.۰۰۷

۰.۰۱۱

تیامین ، میلی گرم در کیلوگرم

۲.۰

۲.۰

۲.۰

۲.۰

پیرویدکسین ، میلی گرم در کیلوگرم

۴.۰

۳.۳

۳.۳

۷.۰

بیوتین ، میلی گرم در کیلوگرم

۰.۲۶

۰.۲۲

۰.۲۲

۰.۲۶

اسید لینولئیک ،درصد

۱.۱

۰.۸

۰.۸

۰.۱

نیازمندیهای پسین در غذای بوقلمون

اما نیازمندی ها در دوره های زمانی پسین به جز

برای کل پروتئین خام ، اسیدهای آمینه های گوگرد دار و لیزین مورد نیاز که مورد بررسی قرار گرفته اند به علت وضعیت محدود کنندگی اول و دوم آنها در جیره های عملی برون یابی شده اند.

نیاز بوقلمون ها به برخی از اسید های آمینه خاص می تواند با استفاده از ارایه شده در جدول ۲ و جدول ۳ برآورد شود.

جدول ۳ – اسید های آمینه مورد نیاز آغازین و رشد بوقلمون ها ، که به صورت درصدی از پروتئین جیره ای بیان شده است.²

اسید آمینه

مقدار موردنیاز

آرژنین

۵.۷

کلیسین، سرین

۳.۶

هیستیدین

۲.۱

ایزولوسین

۳.۹

لوسین

۶.۸

لیزین

۵.۷

متیونین

۲.۰

متیونین + سیستین

۳.۸

فنیل آلانین

۳.۶

فنیل آلانین +تیروزین

۶.۴

تروئونین

۳.۶

تریپتوفان

۰.۹۳

والین

۴.۳

²بر اساس اسیدهای آمینه موردنیاز شورای تحقیقات ملی (۳۰) برای بوقلمون های آغازین

این پرندگان می توانند به دامنه ی گسترده ای از غلظت انرژی در خوراک های شان سازش پیدا کنند.

بیشتر جیره های استارتر ، انرژی کم در جیره های رشدی و چگالی بالاتر انرژی در جیره های پایانی هسستند. جیره پایانی برای افزایش ذخیره چربی زیر جلدی برای بهبود ظاهر خارجی کبابی ها و قطعات بوقلمون خدمت می کنند .

این پرندگان پوست سفید هستند . بنابراین رنگ دانه هایی که در تولید مرغ و اردک به کار می رود در فرموله کردن جیره های غذایی برای بوقلمون ها مورد توجه نیستند.

بوقلمون ها ، به ویژه نرها ، برای یک اندازه بدن رشد می کنند . این امر استعداد برای مشکلات پا را افزایش می دهد، اگر عوامل تغذیه ای یا محیطی ، مارژینال باشند.

کلسیم ، فسفر ، ویتامین D3 ، بیوتین ، کولین ، منگنز و مواد مغذی هستند که ممکن است توسعه پا در پرورش بوقلمون  را تحت تاثیر قرار دهند .

این پردندگان ممکن است به طور معمول در یک سن دیرتر از مرغ های گوشتی دیس کندروپلازیای درشت نی را بروز دهند.

منبع : اصول تغذیه و خوراک دام -ویراست پنجم

 

 

خرید کنسانتره بوقلمون

۴.۹/۵ - (۸ امتیاز)
اشتراک
اطلاع از
guest
18 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین بیشترین رای داده شده
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات
طلایی
طلایی
1 سال قبل

برای پرورش بوقلمون ۲۰۰ متر فضا داخل خانه دارم یعنی خانه ما ۶۰۰ متر هست و فضای خاکی ۲۰۰ متر و دو اتاق ۲۰ متری دارم میخواستم بوقلمون پرورش بدم چکار باید بکنم؟

سبحان
سبحان
1 سال قبل

سلام
من ۷ تا جوجه بوقلموندارم
وقتی که غذا براشون میریزم نمیخورن با خیلی کم میخورن
دلیلش چیه؟

سبحان
سبحان
پاسخ دادن به  حسن علی پناهی
1 سال قبل

نژاد جوجه بوقلمون ها برنز است و غذایی که به آنها می دهم آرد ذرت سبوس و دانه پارس سوپر است.
جوجه ها یک ماهه هستند و وزن آن ها ۵۵۰ گرم است.

سبحان
سبحان
پاسخ دادن به  حسن علی پناهی
1 سال قبل

بیماری خاصی ندارن فقط دو تاشون موهای سرشون ریخته. اسم غذای بوقلمون چی هستش؟

رضا
رضا
1 سال قبل

سلام
مقدار دان مصرفی به صورت روزانه برای هر قطعه بوقلمون برنز چقدر است؟

متین
متین
1 سال قبل

سلام بوقلمون ماده ای خریدم ۱.۵ سن دارد ولی هیچی نمیخورد پلت مخصوص بوقلمون براش خریدم بازم نمیخورد چیکا باید بکنم اسهالم نداره

متین
متین
1 سال قبل

۱.۵ سال سن دارد

علی پیشداد
علی پیشداد
1 سال قبل

سلام وقت بخیر
در مورد تغذیه بوقلمون میخاستم بدونم اگه خوراک دام هم دوست داره و میخوره میشه بهش داد یا نه
جوجه یک روزه تا چند وقت باید استارتر بخوره که مخصوص خودش هست؟
تشکر

Arad
Arad
8 ماه قبل

سلام ببخشید جوجه بوقلمون من
۳ روزه با آب قند زندست امروز داره میمره چکار کنم

مصی شهابی نژاد
مصی شهابی نژاد
6 ماه قبل

سلام.جوجه بوقلمون دو هفته ای دارم دو روز هست که چرت میزند غذا نمیخورد اب نمیخورد