آریا بهداد فیدار ، پرواز به سوی آینده...

تغذیه اصولی و مناسب در پرورش بوقلمون

تغذیه اصولی و مناسب در پرورش بوقلمون

تغذیه اصولی و مناسب در پرورش بوقلمون

تغذیه اصولی و مناسب در پرورش بوقلمون

تغذیه اصولی و مناسب در پرورش بوقلمون

پیشرو و موفق در تولید محصولات

عرضه محصولات با برند جهانی

blank

عرضه و ارائه محصولات بیوشم آلمان

blank

خدمات دامپزشکی و تغذیه در طول دوره همکاری

تغذیه اصولی و مناسب در پرورش بوقلمون چیست؟
۰Shares
۴.۹/۵ - (۸ امتیاز)

دسترسی سریع مطالب

تغذیه اصولی و مناسب در پرورش بوقلمون چیست؟


در پرورش بوقلمون ، بوقلمون ها به طور معمول ۱۴ هفته یا بیشتر برای فروش به عنوان کبابی یا به صورت فرآورده ای فرآیند شده رشد می یابند.

وزن بدن و غذای بوقلمون ها برای پرورش بوقلمون ماده و نر  در جدول ۱ ارایه شده است.

 

جدول ا – وزن بدن و خوراک مصرفی بوقلمون های نوع بزرگ

 

سن بر حسب هفته

نرها

ماده ها

وزن بدن ، کیلوگرم

جمع خوراک مصرف شده ،کیلوگرم

ضریب تبدیل خوراک ¹

وزن بدن ، کیلوگرم

جمع خوراک مصرف شده ، کیلوگرم

ضریب تبدیل خوراک¹

۲

۰.۲۸

۰.۲۸

۱.۲۷

۰.۲۸

۰.۲۷

۱.۲۲

۴

۰.۹۵

۱.۱۹

۱.۳۴

۰.۸۴

۱.۰۴

۱.۳۳

۶

۲.۰۸

۲.۹۷

۱.۴۷

۱.۷۴

۲.۵۳

۱.۵۰

۸

۳.۵۸

۵.۸۱

۱.۶۵

۲.۸۸

۴.۸۰

۱.۷۰

۱۰

۵.۴۷

۱۰.۰۷

۱.۸۶

۴.۱۴

۷.۷۷

۱.۹۰

۱۲

۷.۶۱

۱۵.۶۴

۲.۰۷

۵.۵۳

۱۱.۵۶

۲.۱۱

۱۴

۹.۹۲

۲۲.۶۰

۲.۲۹

۶.۹۹

۱۶.۰۹

۲.۳۳

۱۶

۱۲.۳۲

۳۰.۶۶

۲.۵۰

۸.۴۶

۲۱.۰۲

۲.۵۰

۱۸

۱۴.۷۰

۳۹.۴۱

۲.۶۹

۹.۸۹

۲۵.۹۵

۲.۶۴

۲۰

۱۷.۰۰

۴۸.۲۸

۲.۸۵

۱۱.۲۱

۳۰.۶۷

۲.۷۵

۲۱

۱۸.۰۸

۵۲.۶۴

۲.۹۲

¹ضریب تبدیل یعنی وزن خوراک مصرف شده تقسیم بر وزن اضافه شده ،با فرض اینکه وزن اولیه مساوی ۵۹ گرم باشد.

سرعت رشد بوقلمون ها در اوایل دوره آغازین بالا بوده و به طور پیوسته در طول دوره درازمدت پرورش کاهش می یابد.

مواد مغذی موردنیاز طی این فاصله کاهش می یابد ، در نتیجه چندین فرمول جیره غذایی در رشد دادن بوقلمون ها برای رشد به کار می روند.

مواد مغذی مورد نیاز در غذای بوقلمون ها در جدول ۲ ارایه شده اند.اسیدهای آمینه مورد نیاز آغازین بوقلمون ها به طور تجربی تعیین شده اند.

 

جدول ۲ – مواد مغذی مورد نیاز در پرورش بوقلمون

ماده غذایی

آغازین بوقلمون ها

(۰-۸ هفتگی)

رشدی بوقلمون ها

(۸-۱۶ هفتگی )

رشدی بوقلمون ها

(۱۶-۲۴ هفتگی )

بوقلمون های مادر

تخمگذار

پروتئین ، کمینه

۲۸

۲۲

۱۶

۱۴

انرژی قابل متابولیسم ،کیلوکالری در

۲۸۰۰

۳۰۰۰

۳۱۰۰

۲۸۵۰

کلسیم ، درصد

۱.۴۰

۱.۰۰

۰.۶۰

۲.۰۰

فسفر،فراهم ، درصد

۰.۷۰

۰.۶۰

۰.۵۰

۰.۶۰

سدیم ، درصد

۰.۱۵

۰.۱۵

۰.۱۵

۰.۱۵

کلر ، درصد

۰.۱۵

۰.۱۵

۰.۱۵

۰.۱۵

پتاسیم ، درصد

۰.۶۰

۰.۶۰

۰.۶۰

۰.۶۰

منیزیم ، درصد

۰.۰۶

۰.۰۶

۰.۰۶

۰.۰۶

ید، قسمت در میلیون

۰.۳۵

۰.۳۰

۰.۳۰

۰.۳۵

منگنز، قسمت در میلیون

۶۰

۶۰

۶۰

۶۰

آهن ، قسمت در میلیون

۸۰

۶۰

۶۰

۶۰

مس ، قسمت در میلیون

۶

۴

۴

۶

روی ، قسمت در میلیون

۷۰

۶۰

۵۰

۷۰

سلنیوم، قسمت در میلیون

۰.۲۰

۰.۱۵

۰.۱۰

۰.۲۰

متیونین ، درصد

۰.۵۶

۰.۴۴

۰.۳۲

۰.۲۸

متیونین، سیستین، درصد

۱.۰۵

۰.۸۴

۰.۶۰

۰.۵۰

لیزین ، درصد

۱.۶۰

۱.۲۵

۰.۹۰

۰.۶۰

ویتامین A، واحد بین الملل در کیلوگرم

۱۱۰۰۰

۱۱۰۰۰

۱۱۰۰۰

۱۱۰۰۰

ویتامین D3،واحد بین الملل در کیلوگرم

۱۵۰۰

۱۵۰۰

۱۵۰۰

۱۵۰۰

ویتامین E ،واحد بین الملل در کیلوگرم

۱۵

۱۳

۷

۳۰

ویتامین k ،میلی گرم در کیلوگرم

۲.۵

۲.۰

۲.۰

۲.۰

ریبوفلاوین ، میلی گرم در کیلوگرم

۵.۵

۴.۵

۴.۵

۵.۵

اسید نیکوتنیک ، میلی گرم در کیلوگرم

۷۵

۶۵

۶۵

۴۵

پانتوتنات ، میلی گرم در کیلوگرم

۱۵

۱۱

۱۱

۲۰

اسید فولیک ، میلی گرم در کیلوگرم

۱.۳

۰.۹

۰.۹

۱.۱

کولین ، میلی گرم در کیلوگرم

۲۰۰۰

۱۷۵۰

۱۷۵۰

۱۳۰۰

ویتامین B12 ،میلی گرم در کیلوگرم

۰.۰۱۱

۰.۰۰۷

۰.۰۰۷

۰.۰۱۱

تیامین ، میلی گرم در کیلوگرم

۲.۰

۲.۰

۲.۰

۲.۰

پیرویدکسین ، میلی گرم در کیلوگرم

۴.۰

۳.۳

۳.۳

۷.۰

بیوتین ، میلی گرم در کیلوگرم

۰.۲۶

۰.۲۲

۰.۲۲

۰.۲۶

اسید لینولئیک ،درصد

۱.۱

۰.۸

۰.۸

۰.۱

نیازمندیهای پسین در غذای بوقلمون

اما نیازمندی ها در دوره های زمانی پسین به جز

برای کل پروتئین خام ، اسیدهای آمینه های گوگرد دار و لیزین مورد نیاز که مورد بررسی قرار گرفته اند به علت وضعیت محدود کنندگی اول و دوم آنها در جیره های عملی برون یابی شده اند.

نیاز بوقلمون ها به برخی از اسید های آمینه خاص می تواند با استفاده از ارایه شده در جدول ۲ و جدول ۳ برآورد شود.

جدول ۳ – اسید های آمینه مورد نیاز آغازین و رشد بوقلمون ها ، که به صورت درصدی از پروتئین جیره ای بیان شده است.²

اسید آمینه

مقدار موردنیاز

آرژنین

۵.۷

کلیسین، سرین

۳.۶

هیستیدین

۲.۱

ایزولوسین

۳.۹

لوسین

۶.۸

لیزین

۵.۷

متیونین

۲.۰

متیونین + سیستین

۳.۸

فنیل آلانین

۳.۶

فنیل آلانین +تیروزین

۶.۴

تروئونین

۳.۶

تریپتوفان

۰.۹۳

والین

۴.۳

²بر اساس اسیدهای آمینه موردنیاز شورای تحقیقات ملی (۳۰) برای بوقلمون های آغازین

این پرندگان می توانند به دامنه ی گسترده ای از غلظت انرژی در خوراک های شان سازش پیدا کنند.

بیشتر جیره های استارتر ، انرژی کم در جیره های رشدی و چگالی بالاتر انرژی در جیره های پایانی هسستند. جیره پایانی برای افزایش ذخیره چربی زیر جلدی برای بهبود ظاهر خارجی کبابی ها و قطعات بوقلمون خدمت می کنند .

این پرندگان پوست سفید هستند . بنابراین رنگ دانه هایی که در تولید مرغ و اردک به کار می رود در فرموله کردن جیره های غذایی برای بوقلمون ها مورد توجه نیستند.

بوقلمون ها ، به ویژه نرها ، برای یک اندازه بدن رشد می کنند . این امر استعداد برای مشکلات پا را افزایش می دهد، اگر عوامل تغذیه ای یا محیطی ، مارژینال باشند.

کلسیم ، فسفر ، ویتامین D3 ، بیوتین ، کولین ، منگنز و مواد مغذی هستند که ممکن است توسعه پا در پرورش بوقلمون  را تحت تاثیر قرار دهند .

این پردندگان ممکن است به طور معمول در یک سن دیرتر از مرغ های گوشتی دیس کندروپلازیای درشت نی را بروز دهند.

منبع : اصول تغذیه و خوراک دام -ویراست پنجم

 

 

خرید کنسانتره بوقلمون

آریا بهداد فیدار ، برترین تولید کننده انواع کنسانتره طیور گوشتی ، تخم گذار ، بوقلمون در ایران مفتخر است محصولات با کیفیت خود را از بهترین و باکیفیت ترین مواد آلمانی تهیه و تولید می کند.

خرید کنسانتره طیور

تغییر میزان مصرف جیره های متنوع تامین مواد مغذی شامل ویتامین ها ، مواد معدنی و اسیدهای آمینه

کنسانتره بیومیکس فید

دارای پریبیوتیک و محرک های رشد گیاهی جهت تقویت سیستم ایمنی و رشد بهتر پرزهای روده
خرید محصول
4 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع از
guest

18 نظرات
بیشترین رای داده شده
جدیدترین قدیمی ترین
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات
طلایی
طلایی
بهمن ۲۳, ۱۳۹۸ ۱۱:۰۴ ق٫ظ

برای پرورش بوقلمون ۲۰۰ متر فضا داخل خانه دارم یعنی خانه ما ۶۰۰ متر هست و فضای خاکی ۲۰۰ متر و دو اتاق ۲۰ متری دارم میخواستم بوقلمون پرورش بدم چکار باید بکنم؟

سبحان
سبحان
تیر ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۸ ق٫ظ

سلام
من ۷ تا جوجه بوقلموندارم
وقتی که غذا براشون میریزم نمیخورن با خیلی کم میخورن
دلیلش چیه؟

سبحان
سبحان
پاسخ دادن به  حسن علی پناهی
تیر ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۰ ب٫ظ

نژاد جوجه بوقلمون ها برنز است و غذایی که به آنها می دهم آرد ذرت سبوس و دانه پارس سوپر است.
جوجه ها یک ماهه هستند و وزن آن ها ۵۵۰ گرم است.

سبحان
سبحان
پاسخ دادن به  حسن علی پناهی
تیر ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۴ ب٫ظ

بیماری خاصی ندارن فقط دو تاشون موهای سرشون ریخته. اسم غذای بوقلمون چی هستش؟

رضا
رضا
شهریور ۹, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۳ ب٫ظ

سلام
مقدار دان مصرفی به صورت روزانه برای هر قطعه بوقلمون برنز چقدر است؟

متین
متین
مهر ۱۸, ۱۳۹۹ ۶:۵۱ ب٫ظ

سلام بوقلمون ماده ای خریدم ۱.۵ سن دارد ولی هیچی نمیخورد پلت مخصوص بوقلمون براش خریدم بازم نمیخورد چیکا باید بکنم اسهالم نداره

متین
متین
مهر ۱۸, ۱۳۹۹ ۶:۵۲ ب٫ظ

۱.۵ سال سن دارد

علی پیشداد
علی پیشداد
آبان ۲۱, ۱۳۹۹ ۹:۵۷ ق٫ظ

سلام وقت بخیر
در مورد تغذیه بوقلمون میخاستم بدونم اگه خوراک دام هم دوست داره و میخوره میشه بهش داد یا نه
جوجه یک روزه تا چند وقت باید استارتر بخوره که مخصوص خودش هست؟
تشکر

Arad
Arad
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰ ۴:۳۰ ب٫ظ

سلام ببخشید جوجه بوقلمون من
۳ روزه با آب قند زندست امروز داره میمره چکار کنم

مصی شهابی نژاد
مصی شهابی نژاد
تیر ۱۳, ۱۴۰۰ ۹:۴۲ ق٫ظ

سلام.جوجه بوقلمون دو هفته ای دارم دو روز هست که چرت میزند غذا نمیخورد اب نمیخورد

مزایای کنسانتره بیومیکس فید

کنسانتره 2.5 درصد جوجه گوشتی

مواد با کیفیت Biomixfeed مزایای ثابت شده ای را برای جوجه ها، پولت ها،مرغ های مادر، جوجه های گوشتی، بوقلمون ها، اردک ها و غازها فراهم می کند

کنسانتره طیور

رادین فیدار فردا ، پرواز به سوی آینده

مشاوره خرید کنسانتره طیور

به منظور مشاوره جهت تهیه و استفاده از کنسانتره های تولیدی شرکت به صورت عمده بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

18
0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویسیدx
blank

ورود به سایت رادین

برای استفاده از خدمات ابتدا وارد حساب خود شوید.