فیتاز و اسید آلی

فیتاز و اسید آلی,اسید لاکتیک ,دستگاه گوارش , مواد معدنی

فیتاز و اسید آلی

دسترسی سریع مطالب

فیتاز و اسید آلی

 


استفاده همزمان اسید های آلی و فیتاز برای افزایش اثرات فیتاز نتایج متفاوتی داده است.

اسیدهای آلی pH جیره را کاهش می دهند ۱،

البته اثر کمتری در کاهش دادن pH معده دارند ۲.

همچنین مشخص شده است که دو pH مطلوب برای حداکثر فعالیت فیتاز میکروبی ۲/۵ و ۵/۵ است ۳ در pH=5/5 فعالیت فیتاز ۵۰ درصد افزایش می یابد.

گزارش شده است که اسیدآلی باعث بهبود قابلیت هضم ظاهری بعضی مواد معدنی در دستگاه گوارش می شوند ۴.

کمپلکس بین اسیدهای آلی و کاتیونها از جمله مواد معدنی تشکیل می شود

که نتیجه آن افزایش جذب روده ای مواد معدنی است ۵.

حلالیت فسفر و فیتات

جانگ بلاد (۱۹۸۷) گزارش کرد کم بودن pH روده حلالیت فسفر و فیتات را افزایش می دهد که این موضوع در نهایت جذب فسفر را افزایش می دهد.

جانگ بلاد و همکاران (۱۹۹۶) در دو آزمایش (کانولاگذاری و آزمایش تغذیه ای رشد) یکی فیتاز و اسید لاکتیک را باهم و دیگری فیتاز، اسید لاکتیک، اسید فرمیک و اسید پروپیونیک را به خوک تغذیه کردند.

در آزمایش اول اسید لاکتیک اثر فیتاز را بر قابلیت هضم فسفر افزایش داد، اما در آزمایش دوم چنین حالتی وجود نداشت.

در آزمایش دوم فقط اسید فرمیک اثر فیتاز را افزایش داد.

در دو آزمایش، رادکلیف و همکاران (۱۹۹۸)گزارش کردند که افزودن اسید سیتریک به جیره خوک های از شیر گرفته شده،

pH معده را کاهش و عملکرد خوک ها را افزایش داد.

اگرچه pH پایین معده بازدهی فیتاز میکروبی را افزایش نداد،

اما وقتی که سطوح زیاد فیتاز به جیره های حاوی اسید سیتریک اضافه شد، فعالیت فیتاز را کاهش داد ۶.

این موضوع بازده فیتاز را تحت تاثیر قرار نداد، زیرا اثرات متقابلی بین اسید سیتریک و فیتاز بر  عملکرد رشد،

بازدهی خوراک، ماده خشک ، زیست فراهمی فسفر و کلسیم یا اندازه گیری های استخوان مشاهده نشد.

افزودن یک درصد اسید سیتریک

والنسیا و چاوز (۱۹۹۷) گزارش کردند که افزودن یک درصد اسید سیتریک به جیره برپایه کنجاله سویا – ذرت اثر فیتاز میکروبی را بر عملکرد و استفاده از مواد معدنی برای خوک های جوان افزایش می دهد.

لی و همکاران (۱۹۹۸) گزارش کردند که افزودن فیتاز میکروبی به جیره بر پایه کنجاله سویا – ذرت، زیست فراهمی کلسیم،

فسفر، ابقا نیتروژن و ماده خشک را بهتر می کند.

این محققین وقتی که ۱/۵ درصد اسید سیتریک به جیره اضافه کردند، اثر معنی دار بیشتری را روی صفات مورد مطالعه مشاهده نکردند.

بالینگ و همکاران (۱۹۹۸) گزارش کردند اثرات مفید افزودن ۶ درصد سیترات و ۱۴۵۰ واحد فیتاز در کیلوگرم،

در خاکستر استخوان و افزایش وزن جوجه های جوان است. تحقیقات بیشتری لازم است

رابطه بین اسیدی کردن جیره و اثر فیتاز را نشان دهد.

۱(کریک گسنر و رات،۱۹۸۲؛ گیستینگ و استر،۱۹۸۵؛ رایزلی و همکاران،۱۹۹۲)

۲(رایزلی و همکاران،۱۹۹۲؛ رادکلیف و همکاران،۱۹۸۸)

۳( شیه و همکاران،۱۹۶۲؛ سایمون و همکاران،۱۹۹۰)

۴(هالر و پالاف،۱۹۹۳؛ راویندران و کری گای،۱۹۹۳)

۵(راویندران و کری گای،۱۹۹۳)

۶(وای و کری گای،۱۹۹۶)

کاربرد آنزیم ها در تغذیه دام و طیور

بدفورد و پاتریج

دکتر علی اصغر صادقی و دکتر پروین شورنگ


 

 

۵/۵ - (۶ امتیاز)
حسن علی پناهی
[email protected]
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات