آریا بهداد فیدار ، پرواز به سوی آینده...

فیتاز و تاثیر آن بر قابلیت استفاده مواد مغذی

فیتاز و تاثیر آن بر قابلیت استفاده مواد مغذی

فیتاز و تاثیر آن بر قابلیت استفاده مواد مغذی

فیتاز و تاثیر آن بر قابلیت استفاده مواد مغذی

فیتاز و تاثیر آن بر قابلیت استفاده مواد مغذی

پیشرو و موفق در تولید محصولات

عرضه محصولات با برند جهانی

blank

عرضه و ارائه محصولات بیوشم آلمان

blank

خدمات دامپزشکی و تغذیه در طول دوره همکاری

فیتاز,آنزیم فیتاز,خرید پروبیوتیک,خرید خوراک دام و طیور,قیمت نهاده ها ,جیره ذرت-کنجاله سویا ,جوجه های گوشتی
۰Shares
۴.۷/۵ - (۸ امتیاز)

دسترسی سریع مطالب

فیتاز و تاثیر آن بر قابلیت استفاده مواد مغذی

 


اغلب فیتاز های تجارتی علاوه بر شکستن فیتات، کمابیش دارای فعالیت کربوهیداز و پروتئاز بوده و در اثر استفاده از آن­ها افزایش قابلیت هضم انرژی و مواد مغذی عمده مورد انتظار است۱.

سباستین و همکاران (۱۹۹۶) به این نتیجه رسیدند

که بهبود مشاهده شده در عملکرد جوجه­ های گوشتی نتیجه ترکیبی از مورد استفاده قرار گرفتن مواد مواد مغذی یعنی مواد معدنی،

انرژی و پروتئین می­باشد.

اثر فیتاز بر قابلیت هضم ظاهری ماده خشک

در تحقیقات انجام گرفته مشخص شده است که افزودن فیتاز به جیره می­تواند قابلیت ظاهری ماده خشک جیره را افزایش دهد ۲.

در بوقلمون گزارش شده که افزودن ۷۵۰ واحد فیتازی در کیلوگرم فیتاز در جیره های با سطح پایین فسفر (۴۵/۰ درصد)،

قابلیت هضم ایلئومی ظاهری ماده خشک و فسفر افزایش یافت ۳.

اثر فیتاز بر قابلیت هضم پروتئین و اسیدهای آمینه

اسید فیتیک بر پروتئین­ها و اسیدهای آمینه جیره اثرات منفی دارد

و فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک از قبیل پپسین و تریپسن را مختل می‌کند ۴ .

آزمایش­های متعددی در مورد جوجه­ های گوشتی نشان داده که استفاده از جیره مکمل شده با فیتاز باعث بهبود قابلیت هضم اسیدهای آمینه می­شود ۵.

در تحقیقی، با افزودن ۱۲۰۰ واحد فیتازی در کیلوگرم آنزیم فیتاز به جیره جوجه ­های گوشتی،

مشاهده کردند که فیتاز اثر کم ولی معنی ­داری بر بهبود قابلیت هضم متیونین، توئونین، لیزین و والین کنجاله ­سویا دارد

ولی در مورد کنجاله بادام­زمینی این اثرات مشاهده نشد زیرا فیتات موجود در کنجاله سویا در اجسام پروتئینی قرار دارد

بنابراین از نظر تئوری انتظار می­رود که فیتاز بر آن مؤثر باشد

ولی در کنجاله بادام­زمینی که غنی از فیتات است فیتات موجود در کریستالوئیدها یا گلوبوئیدهای غشاهای اجسام پروتئنی قرار گرفته است

لذا کمتر در معرض آنزیم فیتاز قرار می­گیرد ۶.

استفاده از آنزیم فیتاز میکروبی

استفاده از آنزیم فیتاز میکروبی در جیره­ های طیور راهی برای کاهش دفع نیتروژن فراهم می­کند

و موجب کاهش افزایش ذخیره نیتروژن در بدن می­شود ۷ .

در آزمایشی که ئی و همکاران (۱۹۹۶) روی بوقلمون انجام دادند مشاهده کردند

که افزودن فیتاز به جیره­ های کم فسفر (۴۵/۰ درصد) و کم پروتئین (۵/۲۲ درصد) باعث افزایش قابلیت هضم ظاهری

و حقیقی مواد مغذی شامل نیتروژن و اسیدهای آمینه، بجز سیستئین و متیونین می­شود 

افزودن فیتاز به جیره ­های با پروتئین بالا (۲۸ درصد) قابلیت هضم نیتروژن و اکثر اسیدهای آمینه را افزایش داد ۸ .

 

فسفر و نیتروژن

فسفر و نیتروژن نه تنها دو عنصر گران قیمت از اجزای جیره محسوب می­شوند

بلکه به دلیل نقش بالقوه آن­ها در ارتباط با آلودگی محیط از اهمیت ویژه ­ای برخوردار می­باشند.

راندمان فیتاز میکروبی در بهبود قابلیت استفاده از اسیدهای آمینه و به طور کلی پروتئین­ها،

ظاهراً بستگی به دو عامل کافی بودن اسیدهای آمینه جیره و منابع پروتئینی بکار رفته در جیره دارد.

با افزودن ۶۰۰ واحد فیتازی در کیلوگرم به جیره، حدود دو درصد افزایش در قابلیت هضم حقیقی نه اسیدآمینه ضروری

و سیستئین مشاهده شد ۹ .

فیتاز از طریق مکانیسم­های زیر باعث بهبود قابلیت هضم اسیدهای آمینه می شود ۱۰:

الف-­ آزادسازی اتصال فیتات با اسید آمینه.

ب-­ آزادسازی اتصال فیتات با آنزیم­های داخلی.

ج-­ توسط افزایش تولید آنزیم­ها.

د-­ بهبود راندمان ذخیره و یا جذب اسیدهای آمینه.

اثر فیتاز بر قابلیت استفاده انرژی

پیوا و همکاران (۱۹۹۳) عنوان کردند استفاده از فیتاز میکروبی در جیره خوک­ ها موجب افزایش انرژی متابولیسمی جیره می­شود.

هم­چنین در ‌مطالعاتی‌ که روی جوجه‌های گوشتی انجام گرفت به وضوح مشخص شد

که افزودن آنزیم فیتاز به جیره‌های با فیتات بالا باعث بهبود قابل ملاحظه انرژی قابل متابولیسم شد ۱۱.

بر اساس مطالعات دیگری که بر روی جوجه‌های گوشتی انجام گرفت اضافه کردن آنزیم فیتاز میکروبی به جیره‌های بر پایه گندم

و سورگوم باعث بهبود انرژی قابل متابولیسم ظاهری گردید ۱۲.

اسکات و همکاران (۲۰۰۱) به این نتیجه رسیدند که فیتاز باعث افزایش انرژی قابل متابولیسم ذرت (۴۸/۰ مگاژول در کیلوگرم ماده خشک جیره) و گندم (۵۳/۰ مگاژول در کیلوگرم ماده خشک جیره) در جیره­ های پایه مرغ­ های تخم­گذار می گردد.

همچنین، لیبرت و همکاران (۲۰۰۵) گزارش دادند

که مکمل فیتاز انرژی قابل متابولیسم تصحیح شده برای نیتروژن (AMEn) جیره ­های بر پایه ذرت-کنجاله سویا مرغ ­های تخم­گذار را افزایش نمی­دهد.

معمولاً بحث آنزیم فیتاز بیشتر در جوجه ­های گوشتی محدود می­گردد.

بر اساس مطالعات دانشگاه سیدنی فیتاز اگزوژنوس موجب افزایش انرژی قابل متابولیسم در جیره های بر پایه گندم یا سورگوم در جوجه­ های گوشتی می­گردد ۱۳ .

افزایش انرژی قابل متابولیسم

طبق تحقیقات مختلف مشخص گردیده که مکمل فیتاز به طور میانگین باعث افزایش انرژی قابل متابولیسم به اندازه ۳۶/۰ مگاژول به ازای هر کیلوگرم (یا ۸/۲ درصد) بیش از جیره ­های فاقد مکمل فیتاز می­گردد.

درصد پاسخ ایجاد شده در مقدار انرژی قابل متابولیسم با افزودن فیتاز به جیره،

به طور منفی با تراکم انرژی در جیره ­های شاهد همبستگی دارد (۵۶۲/۰ – = r).

در حالی که داده­های مختلف نشان دهنده این مطلب است که فیتاز به طور مثبت بر قابلیت استفاده انرژی در جوجه ­های گوشتی تأثیر دارد

اما کمبود داده­های عملی از اعتبار این موضوع می­کاهد.

تحقیقی بر روی جوجه ­های گوشتی

در تحقیقی که بر روی جوجه ­های گوشتی انجام گرفت دو نوع آنزیم فیتاز (باسیلوس سابتیلیس در سطوح ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و آسپرژیلوس نایجر در سطح ۵۰۰ واحد فیتاز در کیلوگرم) در جیره بر پایه ذرت- کنجاله سویا مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج این پژوهش نشان داد که آنزیم فیتاز باعث افزایش ضرایب قابلیت هضم ایلئومی چربی به اندازه ۵/۳ درصد،

پروتئین به مقدار ۶/۲ درصد و نشاسته به میزان ۴/۱ درصد گردید.

که این مقادیر به طور کلی معادل افزایش ۱۷/۰ مگاژول انرژی قابل متابولیسم و ۲۶/۰ مگاژول قابلیت هضم ظاهری انرژی در حالت استفاده از آنزیم فیتاز بود ۱۴.

بنابراین، بر طبق این تحقیق و سایر مطالعات،

اثر مثبت آنزیم فیتاز بر قابلیت استفاده انرژی ناشی از جمع اثرات افزایش در قابلیت هضم مواد مغذی شامل چربی، پروتئین و نشاسته است  ۱۵ .

همچنین به نظر می­رسد که فیتات اثرات ممانعت­ کنندگی بر روی آنزیم آلفا آمیلاز دستگاه گوارش داشته باشد

که این عامل احتمالاً باعث جلوگیری از هضم نشاسته می­گردد که توسط آنزیم فیتاز خنثی خواهد شد اما این اثر بسیار کم باشد.

از طرف دیگر اسید فیتیک در کاهش قابلیت هضم نشاسته و ماده خشک جیره می‌تواند

منجر به کاهش انرژی قابل متابولیسم شود ۱۶ 

اثر فیتاز بر قابلیت استفاده مواد معدنی

استفاده از آنزیم­های میکروبی از قبیل فیتاز به منظور بهبود قابلیت دسترسی فسفر فیتاتی

و کاهش فسفر دفعی مورد توجه روز افزون قرارگرفته است.

هیدرولیز فیتات به وسیله آنزیم فیتاز میکروبی اولین بار توسط Nelson و همکاران (۱۹۷۱) بررسی شد

آن­ها مشاهده کردند‌ که استفاده از آنزیم فیتاز میکروبی در جیره‌های بر پایه ذرت- کنجاله سویا موجب بهبود استفاده از فسفر در جوجه‌های گوشتی می‌شود

. به وسیله افزودن فیتاز به خوراک جوجه ­های گوشتی حاوی سطوح پایین فسفر معدنی،

قابلیت استفاده فسفر کل می­تواند به میزان ۷۰ درصد افزایش یابد ۱۷ .

تحقیقی که انجام گرفت
بر طبق تحقیقی که انجام گرفت ۲۰ تا ۵۰ درصد بهبود قابلیت استفاده از فسفر فیتاتی با افزودن آنزیم فیتاز مشاهده گردید ۱۸ .

بر اساس مطالعات دیگر، با افزودن ۱۰۰۰ واحد فیتاز به ازای هر کیلوگرم از جیره­ های طیور، ۱۰ درصد بهبود در استفاده از فسفر فیتات گزارش شد ۱۹.

با استفاده از ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ واحد فیتازی جیره جوجه ­های گوشتی بهبود مشخصی در استفاده از فسفر و ضریب تبدیل غذایی مشاهده شد ۲۰.

فیتاز استفاده از فیتات کلسیم را بهبود می بخشد

بر اساس تحقیقات مشخص شده است که فیتاز استفاده از فیتات کلسیم را بهبود می بخشد.

چون اسید فیتیک که شلات­ کننده کاتیون­هاست، مانع جذب کلسیم روده می­شود.

فیتاز، کلسیم را از نمک­های نامحلول اسید فیتیک آزاد کرده و بطور بالقوه کلسیم را برای جذب پرندگان قابل استفاده می­کند.

در تحقیق انجام گرفته، ۵۰۰ واحد فیتازی معادل با ۳۵/۰ تا ۴۵/۰ گرم کلسیم در جیره جوجه ­های گوشتی است ۲۱ .

آنزیم فیتاز، کلسیم را از کمپلکس فیتات-کلسیم رها می­کند همان گونه که قابلیت استفاده فسفر افزایش می­یابد

قابلیت استفاده کلسیم نیز افزایش می­یابد زیرا هر دو جزء یک کمپلکس هستند ۲۲ .

استفاده از فیتاز میکروبی نه تنها نیاز به مکمل کردن فسفر معدنی را کاهش می­دهد

بلکه موجب کاهش نیاز به تعداد دیگری از مواد مغذی  جیره از قبیل منیزیم، منگنز، روی، آهن و مس می­شود ۲۳ .

سباستین و همکاران

سباستین و همکاران (۱۹۹۶) مشاهده کردند که افزودن فیتاز به جیره ­های جوجه ­های گوشتی موجب افزایش ذخیره نسبی فسفر کل،

کلسیم، مس و روی شد که در تضاد با گزارش آئویاگی و همکاران (۱۹۹۵) و روبرسون و همکاران (۱۹۹۴) می باشد.

در این آزمایش فسفر پلاسما ۷/۱۵ درصد افزایش و کلسیم پلاسما ۱/۳۴ درصد کاهش یافت

و غلظت پلاسمائی مس یا روی تأثیری نپذیرفت.

در آزمایشی که روی خوک­ها انجام شد مشاهده شد که مکمل کردن فیتاز، وضعیت فسفر پلاسمای خون را تغییر نداد

اما در سطوح آهن، روی و آلکالین فسفاتاز خون افزایش مشخصی مشاهده شد ۲۴ .

محمد و همکاران (۱۹۹۱) نشان دادند که افزودن فیتاز و ۱٫۲۵ (OH2 D3)، فسفر پلاسما را به طور معنی­داری افزایش می دهند.

۱ (Williams, 1997)

۲(Yi et al., 1996)

۳(Zhang et al., 1998)

۴ (Singh and Krikorian, 1982)

۵ (Sebastian et al., 1996; Christensen et al., 1996)

۶ (Selle and Ravindran, 2007)

 ۷ (Zhang et al., 1998)

۸ (Zhang et al., 1998)

۹ (Biehl and Baker, 1997)

۱۰(Selle and Ravindran, 2007)

۱۱(Ravindran et al., 1999)

۱۲ (Bryden and Ravindran, 1998; Ravindran et al., 1999)

۱۳ (Selle and Ravindran, 2007)

۱۴ (Selle and Ravindran, 2007)

۱۵(Camden et al., 2001)

۱۶ (Singh and Krikorian, 1982)

۱۷ (Spandorf and Leong, 1965)

۱۸ (Mies and Jacob, 1996)

 ۱۹ (Nahashon et al., 1994)

۲۰ (Simons and Versteegh, 1993)

۲۱ (Simons and Versteegh, 1993)

۲۲ (Sebastian et al., 1996)

۲۳ (Sebastian et al., 1996; Jongbloed et al., 1993)

۲۴ (Williams, 1997)

گروه علمی و تحقیقی رادین فیدار فردا

 


خرید آنزیم فیتاز ۱۰۰۰۰

آریا بهداد فیدار ، برترین تولید کننده انواع کنسانتره طیور گوشتی ، تخم گذار ، بوقلمون در ایران مفتخر است محصولات با کیفیت خود را از بهترین و باکیفیت ترین مواد آلمانی تهیه و تولید می کند.

خرید کنسانتره طیور

تغییر میزان مصرف جیره های متنوع تامین مواد مغذی شامل ویتامین ها ، مواد معدنی و اسیدهای آمینه

کنسانتره بیومیکس فید

دارای پریبیوتیک و محرک های رشد گیاهی جهت تقویت سیستم ایمنی و رشد بهتر پرزهای روده
خرید محصول
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع از
guest

2 نظرات
بیشترین رای داده شده
جدیدترین قدیمی ترین
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات
حسین جباری
حسین جباری
خرداد ۱۱, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۷ ق٫ظ

سلام
ایا در انالیز فیتاز فیبر وانرژی و پروتیین هم وجود دارد اگر موجود هست چقدر هست که در جیره نویسی باید در نظر گرفت؟

مزایای کنسانتره بیومیکس فید

کنسانتره 2.5 درصد جوجه گوشتی

مواد با کیفیت Biomixfeed مزایای ثابت شده ای را برای جوجه ها، پولت ها،مرغ های مادر، جوجه های گوشتی، بوقلمون ها، اردک ها و غازها فراهم می کند

کنسانتره طیور

رادین فیدار فردا ، پرواز به سوی آینده

مشاوره خرید کنسانتره طیور

به منظور مشاوره جهت تهیه و استفاده از کنسانتره های تولیدی شرکت به صورت عمده بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

2
0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویسیدx
blank

ورود به سایت رادین

برای استفاده از خدمات ابتدا وارد حساب خود شوید.