اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دسترسی سریع مطالب

افزودنی ها در خوراک جوجه های گوشتی

پرورش دهندگان قادرند به کمک پرورش سویه های اصلاح ژنتیکی شده جوجه ، گوشت را سریعتر و با تلاش کمتری نسبت به پرورش دام های دیگر در سفره ما قرار دهد.

تنها چند هفته طول می کشد تا جوجه ها به وزن هدف برسند و به همین جهت ، هزینه تمام شده هر کیلوگرم گوشت طیور کمتر از سایر دام هاست ؛ 

در نتیجه با صرف هزینه کمتر ، نیاز پروتئینی انسان تامین می شود.

برای پرورش سودآور جوجه گوشتی و نمود ذخایر ارزشمند ژنتیکی این سویه ها ، نیازمند به انجام تمهیدات خاصی قبل از قرار گرفتن جوجه ها در مزرعه و پس از آن هستیم .

از جمله این اقدامات می توان به تهیه جوجه باکیفیت ، رعایت نکات ایمنی و بهداشت ، فراهم کردن فضا و تهویه کافی ، تعداد مناسب آب خوری و دان خوری و نهایتا تامین خوراک با کیفیت و بافت مناسب اشاره کرد ، تا تضمین سلامت دستگاه گوارش باشد.

میزان اسیدهای آمینه مورد نیاز در خوراک جوجه گوشتی

جدای از افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی بیشتر شرکت های تولید جوجه ، روی افزایش وزن بافت سینه تاکید دارند. 

به خوبی شناخته شده که بهبود این بافت در سایه تامین اسیدهای آمینه ضروری خواهد بود. 

در واقع رشد افزایش خالص توده پروتئین است و زمانی رخ خواهد که سنتز پروتئین کل نسبت به تجزیه پروتئین های دریافتی در حد بیشینه باشد.

این روند مداوم به بازچرخ پروتئین اشاره دارد و میزان رشد با تعادل بین میزان سنتز و تجزیه تعیین می شود.

کارایی استفاده از پروتئین تحت تاثیر تغییرات میزان سنتز و تجزیه قرار می گیرد.(Tesseraud , 2000) 

تعیین کننده حیاتی کارایی مصرف پروتئین خالص ، میزان تجزیه پروتئین است . 

میزان تجزیه پروتئین با کمبود اسید آمینه افزایش می یابد.

تعادل اسید آمینه باید بهینه باشد تا حداکثر بهره وری و استفاده از پروتئین و رشد حاصل شود. استفاده از جیره های با پروتئین بالا جهت تامین اسیدهای آمینه مورد نیاز سنتز پروتئین ، دفع آمونیاک را در محیط افزایش خواهد داد.

آمونیاک به وسیله تجزیه پروتئین هضم نشده پروتئین موجود در مدفوع حاصل می شود. 

یک راه ممکن برای کاهش انتشار آمونیاک ، کاهش میزان نیتروژن با کاهش محتوای پروتئین جیره است.

در واقع مطالعات متعدد نشان می دهد کاهش دفع نیتروژن در حدود ۱۰ % با کاهش ۱ درصد در مقدار محتوای پروتئین جیره در جوجه های گوشتی حاصل می شود.(Gomide et al. , 2011 )

⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐« مطالعه مطلب پرورش مرغ گوشتی ، مدیریت خوراک و دان  »⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

خواص اسیدهای آمینه متیونین ، لیزین و ترئونین در جیره جوجه گوشتی

فرمولاسیون رژیم های کم پروتئین CP نیاز به کنترل اسیدهای آمینه ضروری ، یعنی ،Val ،Thr،Met(+Cys) ،Lys، Phe(+Tyr) ،Arg،Trp،Leu،Ile و His دارد.

لذا تنها راه ممکن جهت فراهم آوردن خوراک با بیشترین رشد و کمترین مواد دفعی از نقطه نظر پروتئین ، تزریق اسیدهای آمینه ضروری به صورت سنتتیک در جیره است.

نشان داده شده که میزان سنتز پروتئین هم زمان با افزایش سطح لیزین جیره غذایی ایجاد می شود.(UrdanetaRincon and Lesson , 2004 )

در جوجه های سریع الرشد کمبود لیزین ترکیب بدن و پروتئین را تغییر می دهد. (Bastianelli et al ,2007 ) 

و این بدان معنی است که برای حمایت از رشد مطلوب و عملکرد لاشه در جوجه های گوشتی تجاری ، سطوح مناسب اسیدهای آمینه در جیره مورد نیاز است.

اسید آمینه متیونین به عنوان اولین اسید آمینه محدود کننده در جیره های بر پایه ذرت و سویا با واسطه در چند فاکتور بر روی سنتز پروتئین تاثیر مثبت دارد. 

از جمله این فاکتورها می توان اثر متیونین بر بیان ژن های مربوط به رشد ، بیان موثر mRNA در کبد و افزایش سطح IGF-I در گردش را نام برد.

با نگاهی کلی بر روی خوراک های آماده طیور و کنسانتره های موجود در بازار به این مهم دست می یابیم که در فرمولاسیون اغلب آن ها به سومین اسید آمینه ضروری به دلیل منافع مالی اهمیت کمتری داده و تامین نمی کنند . 

در حالی که تامین این اسید آمینه به ویژه در سنین ابتدایی جوجه گوشتی ضروری است.

ترئونین نقش مهمی در رشد و عملکرد مناسب روده دارد(Stoll , 2006  ) . 

زیرا موسین روده بیشتر از ترئونین ساخته شده است ، موسین یک گلیکوپروتئین است که نقش حیابی در محافظت ار روده در برابر اسیدها ، پاتوژن ها و آنزیم های گوارشی و نیز حفظ یکپارچگی روده دارد.

(Horn et al ., 2009 ) .

در دستگاه گوارش موسین به عنوان عامل فیلتر کننده برای مواد مغذی عمل می کند و بر هضم و جذب آنها تاثیر می گذارد (Smirnov et al . , 2006 ) 

علاوه بر این ترئونین در فرایندهای متابولیک مختلف مانند سنتز پروتئین و تشکیل اسید اوریک نقش دارد .( Eftekhari et al , , 2015 ) 

در جیره های که کمبود ترئونین دارد تولید ایمونوگلوبولین به مخاطره می افتد. زیرا ترئونین بخشی جدائی ناپذیر از ایمونوگلوبولین در جوجه های گوشتی است. ( Azza and El-gogary , . 2015 ) 

بنابر این به این اسید آمینه همانند دو اسید آمینه دیگر علی الخصوص در دوران ابتدای پرورش جوجه گوشتی باید اهمیت داد. 

اما افزودن این اسید آمینه های  ارزشمند در صورتی که کارا خواهد بود که سلامت دستگاه گوارش تامین شده باشد.

⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐« مطالعه مطلب حفظ دستگاه گوارش طیور »⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

سالینومایسین یک یونوفور کاتیون تک ظرفیتی است…

سالینومایسین یک یونوفور کاتیون تک ظرفیتی است که به طور گسترده ای برای کنترل کوکسیدیوز در فارم های مرغداری استفاده می شود.

این ترکیب نه تنها از رشد انگل جلوگیری می کند ، بلکه بر میکروب های بیماری زا و متابولیکی دستگاه گوارش (GIT ) موثر است .

انگبرگ و همکاران (۲۰۰۰) گزارش کردند که سالینومایسین تعداد کلستریدیوم پرفریژنز را در ایلئوم سکوم و رکتوم کاهش می دهد و رشد لاکتوباسیلوس را در جوجه های گوشتی مهار می کند .

جمعیت میکروبی در بخش های انتهایی دستگاه گوارش ، نقش مهمی در جلوگیریی از کلونیزاسیون روده توسط پاتوژن های سالینومایسین دارد.(Corrier et al ., 1995 ) یکی از مکانیسم های این ترکیب ، تولید اسید چرب کوتاه زنجیر ( SCFA ) به وِیژه استات ، پروپیونات و بوتیرات است. 

افزایش غلظت SCFA در روده با کاهش PH و مهار میکروارگانیسم های حساس به اسید همراه است. 

اما محدودیت در استفاده از آنتی بیوتیک ها مسئله پیش روی متخصصان تغذیه است. 

بنابراین استفاده از مکمل های اسید بوتیریک می تواند جایگزین مناسب برای این اثر سالینومایسین باشد. 

اسید بوتیریک در پاسخ ایمنی مخاطی دخالت داشته و اثر ضد التهابی در حیوانات دارد.

بوتیرات اثر مستقیم بر تقسیم ، بلوغ و تمایز سلول های مخاطی دارد زیرا می تواند بیان ژن و سنتز پروتئین را تحت تاثیر قرار دهد. (  Sengupta et al . , 2006 ) 

با استفاده از مکمل های حاوی بوتیرات ، افزایش ارتفاع پرز و عمق کریپت در خوک و مرغ مشاهده شده است ( Leeson et al ., 2006 ) 

با رشد ارتفاع پرز سطح جذب افزایش می یابد و باعث استفاده مطلوب تر مواد مغذی در روده باریک می شود. ( Czerwi  nski et al ., 2012 ) 

اسید های چرب زنجیره کوتاه توسط سلول های مخاطی ، به سرعت جذب و متابولیزه می شوند ،

وقتی که بوتیرات به صورت خوراکی داده می شود، جذب و متابولیسم آن در حفره دهان شروع می شود .

اما باید جهت بهره پرزهای روده باریک که نقش اصلی در جذب مواد مغذی دارند متابولیسم این ترکیب تا رسیدن به روده محدود شود.

لذا به عنوان یک راهکار استفاده از بوتیرات پوشش دار در دستور کار متخصصان تغذیه قرار گرفته است.

بهبود عملکرد دستگاه گوارش با پروبیوتیک ها و اسیدیفایرها و …

به صورت کلی ، فلور روده ای ممکن است تحت شرایط مختلفی از جمله استفاده از آنتی بیوتیک ها یا داروهای دیگر ، استرس ، بیماری ، قرار گرفتن 

در معرض مواد سمی تخریب شده و باعث می شود رقبای مضر در روده رشد کنند.

پس به کمک استفاده از ترکیباتی همانند بوتیرات ، پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها ، سیمبیوتیک ها ، آنزیم ها و اسیدیفایر ها سلامت روده را بهبود ببخشیم .

تا افزودن ترکیباتی همانند اسیدهای آمینه ، توجیه اقتصادی داشته باشدو در جهت افزایش وزن و رشد مورد استفاده قرار گیرد .

به طور خلاصه فرومولاسیون رژیم غذایی و مدیریت تغذیه می تواند تاثیر قابل توجهی روی سلامت روده و تا حد زیادی بر میزان مصرف مواد مغذی و رشد حیوان بگذارد.

مشکلات بهداشت روده ناشی از تغذیه نامناسب و یک محیط غیر بهداشتی بخصوص در مراحل اولیه رشد جوجه ، اهمیت خاصی دارد . 

بنابراین با استفاده از ترکیباتی که بتواند سلامت روده و جذب مواد مغذی موجود در خوراک را تضمین کند ، قادریم عملکرد را بهبود دهیم.

19 پاسخ به “متیونین ، لیزین و ترئونین در جیره جوجه های گوشتی”

  1. سلام
   ترئونین اسید آمینه آماده جذب است پس بحث قابلیت هضم ایلئومی منتفی است و چون جز اجزا ساختمان پروتئین به شمار می‌رود در واقع ماده غذایی مجزایی نیست مثل سویا یا ذرت که دران درصد پروتئین مطرح باشد.
   _ آنالیز اسید آمینه ترئونین
   آنالیز اسید آمینه ترئونین

 1. سلام وقت به خیر
  لیزین فقط داخل خوراک میریزن یا داخل آب هم استفاده میشه
  چون یک مرغدار که جوجه ۵ روزه دارد از من ۳ تن لیزین میخواد
  باتوجه به اینکه دان آماده داخل کارخانه تولید شده واسش ارسال میشه

  1. سلام ، صبح به خیر
   بله شرکت تولید کننده بهترین کنسانتره های طیوراست که با مواد وارداتی آلمانی تولید می شود.
   و انواع پروبیوتیک های دام و طیور هم که از شرکت بیوشم وارد می کنیم موجود است ، شما می توانید با واحد فروش برای اطلاع از چند و چون محصولات و سفارش آنها تماس حاصل نمائید .
   یا شماره تماس خودتان را اعلام کنید و محصولات درخواستی را بفرمائید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.

  1. سلام وقت به خیر
   پرنده به صورت اتوماتیک دارای یک سیکل هورمونی است که به صورت ناگهانی روی می دهد که پس از ۱ هفته الی ۱۰ روز مشکل پر ریزی برطرف خواهدشد.
   البته اگر به صورت ناگهانی باشد.
   از سینه شروع خواهد شد و به دم پرنده منتهی خواهد شد.البته برای پرنده مرغ صادق است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *