آریا بهداد فیدار ، پرواز به سوی آینده...

واکسیناسیون جوجه گوشتی در جوجه کشی

واکسیناسیون جوجه گوشتی در جوجه کشی

واکسیناسیون جوجه گوشتی در جوجه کشی

واکسیناسیون جوجه گوشتی در جوجه کشی

واکسیناسیون جوجه گوشتی در جوجه کشی

پیشرو و موفق در تولید محصولات

عرضه محصولات با برند جهانی

blank

عرضه و ارائه محصولات بیوشم آلمان

blank

خدمات دامپزشکی و تغذیه در طول دوره همکاری

واکسیناسیون جوجه گوشتی در جوجه کشی
۰Shares
۵/۵ - (۱ امتیاز)

دسترسی سریع مطالب

واکسیناسیون جوجه گوشتی در جوجه کشی

واکسیناسیون در مرغداری همواره کاری سنگین و زمان بر بوده و گاهی موجب تداخل با فعالیت های روزمره پرورشی می شود.

به علاو گاهی عدم امکان نظارت کافی بر برنامه واکسیناسیون و یا اجرای صحیح آن موجب کاهش کیفیت در انتخاب واکسن مناسب ،

زمان مناسب و روش مناسب واکسیناسیون شده که در نتیجه باعث کاهش اثربخشی واکسن و افت بازدهی گله می شود.

واکسیناسیون جوجه گوشتی در جوجه کشی

دلایل و مزایای واکسیناسیون در جوجه کشی 

♦  ایمن سازی جوجه در سریعترین زمان ممکن

به کارگیری افرادی مشخص و آموزش دیده به عنوان به عنوان تیم مجرب واکسیناتور 

کنترل اجرای واکسیناسیون توسط افراد مرتبط

افزایش دقت در تلقیح واکسن با به کارگیری دستگاه های پیشرفته واکسیناسیون

امکان واکسیناسیون همزمان علیه چند بیماری

کاهش استرس ناشی از واکسیناسیون متعدد در مرغداری به خصوص استرس دوره محرومیت از آب در تابستان

حصول ایمنی مطلوب ، به موقع و یکنواخت در جوجه ها 

صرفه جویی اقتصادی با بهبود عملکرد و افزایش بازدهی تولید

ممانعت از انتقال آلودگی بین مرغداری ها با کاهش رفت و آمد

⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐« مطالعه مطلب بیوزینک و کنترل استرس در گله های مرغ مادر  »⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

الزامات واکسیناسیون در جوجه کشی 

واکسن های مناسب یکروزگی 

دستگاه مناسب تلقیح واکسن در یک روزگی 

به کارگیری موثرترین روش واکسیناسیون در یک روزگی 

ثبت و بازرسی اطلاعات مربوط به نوع واکسن ها ، حفظ زنجیره سرد نگه داری ، دستگاه ها و روش اجرای واکسیناسیون

دانش و تخصص مرتبط با واکسیناسیون یک روزگی 

C.H.I.C.K Program بسته ای است از طرف شرکت CEVA شامل واکسن ، 

دستگاه واکسیناسیون ، نحوه ثبت و کنترل اجرای واکسیناسیون که همگی در جهت حصول بهترین ، زودترین و یکنواخت ترین 

ایمنی و در نتیجه ارائه یک راه حل عملی در جهت افزایش بازدهی در گله می باشد.

⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐« مطالعه مطلب بیوزینک و افزایش راندمان واکسیناسیون در طیور صنعتی »⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

واکسن ها

 

واکسن زنده گامبورو 

 CEVAC® Transmune

 کمپلکس آنتی ژن -آنتی بادی، با استفاده از سویه معروف وینترفیلد ۲۵۱۲ به همراه آنتی بادی همولوگ آن،

امکان انجام واکسیناسیون را در یک روزگی بدون خطر خنثی سازی ویروس واکسن توسط آنتی بادی مادری مقدور می سازد.

∗ انجام واکسیناسیون به صورت تزریق زیر جلدی توسط افراد آموزش دیده و به وسیله دستگاه تزریق اتوماتیک موجب می شود
که با اجرای صحیح و دقیق واکسیناسیون از رسیدن یک دوز کامل واکسن به هر جوجه اطمینان حاصل گردد.
∗ رها سازی ویروس واکسن از کمپلکس ایمنی به هنگام کاهش ایمنی مادری به سطح خاصی اتفاق می افتد.
و در این زمان ویروس واکسن وارد عمل شده و تکثیر می یابد.
از آنجایی که این عمل در یکایک جوجه ها و به طور مستقل انجام می شود.
لذا به منزله تعیین سن دقیق و مناسب واکسیناسیون برای یکایک جوجه ها می باشد.

بنابراین تنها یک بار واکسیناسیون حتی در گله های با تیتر مادری غیر یکنواخت کافی است.

جوجه های واکسینه با  CEVAC® Transmune , در کل دوره پرورش احتیاج به هیچگونه واکسیناسیون مجددی علیه گامبورو ندارند.

مزایای واکسن  CEVAC® Transmune

تنها استفاده از یک دوز واکسن و عدم نیاز به تکرار واکسن گامبورو

حذف مشکلات ناشی از محاسبه زمان دقیق واکسیناسیون علیه گامبورو

ایجاد محافظت مناسب علیه هر دو شکل بالینی و تحت بالینی بیماری گامبورو

حذف گپ واکسیناسیون و اطمینان از ایجاد ایمنی به موقع

کنترل بهینه چالش با ویروس وحشی و در نتیجه حفظ عملکرد سیستم ایمنی در جهت پاسخ ایمنی

اجتناب از خطاهای انسانی و مشکلات ناشی از واکسیناسیون در مرغداری شامل محاسبه دوز واکسن و کنترل دریافت واکسن توسط یکایک پرندگان

اجتناب از کاهش اثربخشی واکسن به خاطر شرایط نگه داری و تاثیرات نامطلوب محیطی از قبیل دما

اجتناب از مشکلات ناشی از کیفیت آب مصرفی شامل سختی آب ، دمای آب ، فلز آهن ، کلر و مواد مضر دیگر

کاهش استرس ناشی از واکسیناسیون متعدد در مرغداری به خصوص استرس دوره محرومیت از آب در تابستان

مطالعات تجربی انجام شده در مرکز تحقیقاتی CEVA-Phlaxia بیانگر سازگاری کامل واکسن گامبورو CEVAC® Transmune

با واکسن کشته نیوکاسل CEVAC® Broiler ND K می باشد

لذا قابلیت استفاده همزمان این دو واکسن به روش تزریق زیرپوستی وجود دارد

واکسن کشته نیوکاسل

 CEVAC® Broiler ND K 

واکسن کشته روغنی جهت ایمن سازی طیور در مقابل بیماری نیوکاسل حاوی ویروس غیرفعال نیوکاسل

سویه لاسوتا که به صورت همگن با روغن ادجونت به عنوان یاور و مرتیولات به صورت امولسیون ترکیب شده است.

مزایای واکسن  کشته نیوکاسل CEVAC® Broiler ND K

 مناسب برای تزریق در هفته اول به خصوص یک روزگی با حجم کم تزریق ۰/۱ میلی لیتر می باشد.

غیر فعال سازی ویروس بوسیله Binary Ethylene Imine به عنوان یک ماده غیرفعال کننده

و تاثیر گذار بر اسیدنوکلئیک ویروس صورت می گیرد.

که با عدم تغیر در ساختار آنتی ژنی ویروس موجب پاسخ ایمنی بهتر در پرنده می گردد.

 ادجونت به کار رفته در این واکسن متشکل از ترکیب خاصی از آب و یک روغن ویژه است

که ضمن کاهش حساسیت در ناحیه تزریق ، موجب تضمین ایجاد یک محافظت سریع می شود.

ویسکوزیته پائین باعث راحتی در تزریق می شود

و امکان انجام واکسیناسیون توسط دستگاههای اتوماتیک و نیز سرنگهای متداول را مقدور می سازد.

حجم کم ۰/۱ میلی لیتر برای هر دوز تزریق و از طرفی میزان کم روغن معدنی موجود در هر دوز باعث تضمین بهداشت انسانی و مصرف کننده می باشد.

مطالعات تجربی انجام شده در مرکز تحقیقاتی مرکز تحقیقاتی CEVA-Phylaxia بیانگر سازگاری کامل

واکسن کشته نیوکاسل CEVAC® Broiler ND K با واکسن گامبورو CEVAC® Transmune می باشد.

لذا قابلیت استفاده همزمان این دو واکسن به روش تزریق زیرپوستی توسط دستگاه تزریق دوتائی Dovac وجوددارد.

واکسن کشته نیوکاسل CEVAC® Broiler ND K در یک روزه گی به همراه یک واکسن زنده مناسب برای یک روزگی مانند CEVAC® Vitapest L   

و یا CEVAC® Vitabron L باعث حصول سطوح بالای آنتی بادی و محافظت قوی می گردد

و سطح حفاظتی بدست آمده از این روش به طور چشمگیری بهتر از سطوح ایمنی حاصل از استفاده تنها از واکسن کشته می باشد.

توام ساختن واکسن کشته نیوکاسل CEVAC® Broiler ND K با یک واکسن زنده مناسب برای یک روزگی مانند CEVAC® Vitapest L   

و CEVAC® Vitabron L به خصوص در مناطقی با خطر زیاد آلودگی ، مناسب تر خواهد بود.

واکسن زنده نیوکاسل

 CEVAC® Vitapest L 

واکسن زنده تخفیف حدت یافته سویه اپاتوژنیک انتروتروپیک ویروس نیوکاسل به نام PHY.LMV.42

که با تحریکو ایجاد ایمنی موضعی در سیستم تنفسی فوقانی ، ایمنی موثری در مقابله ویروس نیوکاسل ایجاد می نماید.

مزایای واکسن  زنده نیوکاسل CEVAC® Vitapest L

واکسن  CEVAC® Vitapest L  با قابلیت حفظ مخاط نای و عدم ایجاد واکنش بعد از واکسیناسیون ،

بی خطری قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر سویه های واکسن نیوکاسل دارد.

خصوصیات سویه به کار رفته در این واکسن اپاتوژن (غیر بیماری زا) و انتروتروپ (تمایل به تکثیر در دستگاه گوارش)

باعث عدم فشار ناشی از تکثیر ثانویه ویروس واکسن نیوکاسل در دستگاه تنفس می شود.

بنابراین علاوه بر اجتناب از عوارض تنفسی بعد از واکسیناسیون ،

حساسیت جوجه ها به عفونت های تنفسی ناشی از سایر عوامل بیماری زا و به طور مشخص مایکوپلاسما کمتر خواهد شد.

واکسن  CEVAC® Vitapest L  تا حدی در برابر گرما مقاوم بوده بطوریکه تیتر ویروس تا ۳ ساعت بعد از حل کردن واکسن در آب با دمای ۲۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد ثابت باقی می ماند.

اسپری درشت  واکسن  CEVAC® Vitapest L به سرعت و با قدرت سلول های ایمنی غده هاردرین را تحریک می نماید. با تحریک غده هاردرین به سرعت باعث ایجاد ایمنی قوی موضعی و به دنبال آن ایمنی عمومی مطلوبی می شود.

انجام واکسیناسیون به روش اسپری و یا قطره چشمی به عنوان بهترین روش واکسیناسیون علیه نیوکاسل بدون نگرانی از عوارض پس از واکسیناسیون را مقدور می سازد.

واکسن زنده برونشیت عفونی

 CEVAC® Bron H120 L

واکسن زنده تخفیف حدت یافته جهت ایمنی زائی فعال طیور در مقابل بیماری برونشیت عفونی ،

حاوی سویه H120 ماساچوست ، کشت داده شده و در جنین جوجه های SPF و لپوفیلیزه می باشد.

مزایای واکسن  زنده برونشیت عفونی CEVAC® Bron H120 L

 ایجاد محافظت ایمنی متقاطع در برابر تعداد زیادی از سویه های برونشیت عفونی 

امکان انجام واکسیناسیون در یک روزگی به عنوان سریع ترین زمان ممکن 

تکثیر در غده هاردرین و ایجاد حفاظت موضعی و ممانعت از ورود ویروس بیماریزا به بدن پرنده

امکان اجرای واکسیناسیون به روش اسپری به عنوان بهترین روش واکسیناسیون علیه برونشیت عفونی

متداولترین سویه واکسن زنده برونشیت عفونی در سراسر دنیا

واکسن زنده توام نیوکاسل و برونشیت عفونی 

 CEVAC® Vitabron L

واکسن زنده تخفیف حدت یافته توام از سویه اپاتوژنیک انتروتروپیک ویروس نیوکاسل بنام PHY.LMY.42

و برونشیت عفونی از سویه H120 ماساچوست که با تحریک و ایجاد ایمنی موضعی در سیستم تنفسی فوقانی ،

ایمنی موثری در مقابله با ویروس نیوکاسل و ویروس برونشیت عفونی ایجاد می نماید.

مزایای واکسن  زنده توام نیوکاسل و برونشیت عفونی CEVAC® Vitabron L

 شامل کلیه مزایای فوق الذکر برای سویه اپاتوژنیک انتروتروپیک ویروس نیوکاسل به نام PHY.LMY.42 

 شامل کلیه مزایای فوق الذکر برای سویه H120  ماساچوست ویروس برونشیت عفونی 

واکسیناسیون همزمان در یک روزگی علیه دو بیماری مهم تنفسی 

امکان انجام واکسیناسیون به روش اسپری به عنوان بهترین روش القای ایمنی با واکسن های تنفسی 

بدون عوارض جانبی بعد از واکسیناسیون

عدم نیاز به آماده سازی دو واکسن متفاوت و جلوگیری از اتلاف وقت و اشتباهات احتمالی حین آماده سازی واکسن

حفظ تناسب بین تعداد ذرات ویروس نیوکاسل و برونشیت در هر دوز واکسن و در نتیجه ممانعت از تداخل ناشی از رقابت دو ویروس برای اتصال به گیرنده های ویروس 

سهولت در فضای نگهداری واکسن و مراحل تقاضا و عرضه واکسن 

واکسن کشته نیوکاسل-آنفلونزا

 CEVAC® New Flu H9 K

 واکسن امولسیونه روغنی حاوی سویه لاسوتا نیوکاسل و سویه H9N2 آنفلونزای جدا شده از ایران می باشد.

 حجم تزریق برای هر دوز ۰/۲ میلی لیتر می باشد. 

آریا بهداد فیدار ، برترین تولید کننده انواع کنسانتره طیور گوشتی ، تخم گذار ، بوقلمون در ایران مفتخر است محصولات با کیفیت خود را از بهترین و باکیفیت ترین مواد آلمانی تهیه و تولید می کند.

خرید کنسانتره طیور

تغییر میزان مصرف جیره های متنوع تامین مواد مغذی شامل ویتامین ها ، مواد معدنی و اسیدهای آمینه

کنسانتره بیومیکس فید

دارای پریبیوتیک و محرک های رشد گیاهی جهت تقویت سیستم ایمنی و رشد بهتر پرزهای روده
خرید محصول
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع از
guest

41 نظرات
بیشترین رای داده شده
جدیدترین قدیمی ترین
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات
محمد وکیلی
محمد وکیلی
مهر ۵, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۶ ب٫ظ

سلام، برای پرورش مرغ گوشتی از ابتدا تا آخر دوره چه نوع واکسن های باید تزریق کرد ولی در چه سنی هر واکسن؟

محسن قربانی
محسن قربانی
آبان ۸, ۱۳۹۹ ۱۲:۱۱ ب٫ظ

سلام، محل تزریق ابله در مرغ رو لطفا بفرمایین.

علیرضا مظفری
علیرضا مظفری
آبان ۵, ۱۳۹۹ ۲:۰۰ ب٫ظ

سلام واکسن طیور را از کجا تهیه کنم؟

مظفر رحیم پور
مظفر رحیم پور
آبان ۷, ۱۳۹۹ ۹:۰۲ ق٫ظ

با سلام قیمت واکسن طیور گوشتی وتخمگذار رومیخواستم اگه محبت بفرمایید ممنون میشم

آرتین
آرتین
آبان ۱۷, ۱۳۹۹ ۸:۲۴ ق٫ظ

سلام ایا واکسن خوراکی برای مرغ و خروس موجوده؟

حمیدرضا رسولی
حمیدرضا رسولی
آبان ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۲۸ ب٫ظ

سلام ۳۰ تا ۴۰ تا جوجه لهستانی داشتم واکس نخورده بودن ۸ ماهه همه از نظر تنفسی مشکل پیدا کردند ۲ تاش موندن چه کنم؟

امیررضا دهقانی
امیررضا دهقانی
آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۷:۵۷ ق٫ظ

سلام من امروز جوجه یه روزه خریدم میخام ببینم چه واکسنی باید بدم بخورن
و اینکه برای رشد سریع ترشون چه داروی تقویتی بدم

amir
amir
آذر ۱۸, ۱۳۹۹ ۸:۴۹ ق٫ظ

سلام
ببخشید بنده میخواستم ۱۰۰ عدد مرغ تخم گذار از گلپایگان خریداری کنم
اگر واکسن نخورده باشند
تا این سن
میشه از این به بعد واکسن زد

علی مومنی
علی مومنی
آذر ۲۶, ۱۳۹۹ ۸:۲۸ ق٫ظ

سلام
تعدادی مرغ و خروس زینتی دارمم واکسن و ویتامین خوراکی چی پیشنهاد میدین؟

رشوند
رشوند
آذر ۳۰, ۱۳۹۹ ۸:۳۲ ق٫ظ

با سلام
قیمت واکسن های طیور مانند نیوکاسل مقاوم به گرما، نیوکاسل کلون، B793 دوگانه نیوکاسل برونشیت، برونشیت H120 و …و معرفی شرکت های توزیعی تولیدی و یا حتی وارد کننده مورد نیازم هست
ممنون می شم راهنمایی بفرمایید

مهرداد میری
مهرداد میری
دی ۲۷, ۱۳۹۹ ۸:۳۴ ق٫ظ

سلام وقت بخیر
سوالی خدمتون دارم می خواستم بپرسم برای پرورش جوجه گوشتی از چند نوع واکسن باید استفاده بشه و بعد اینکه آیا این واکسن ها باید تزریق بشن و یا باید بصورت محلول در آب باید مخلوی کرد و به اونها داد در ضمن اسم واکسن ها و روش استفادش رو هم بهم توضیح بدین بی اندازه از شما سپاسگذارم

افشار
افشار
بهمن ۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۰۰ ق٫ظ

سلام وقت بخیر عوامل بیماری مانند خیس شدن زیر حیوان بوقلمون و فلجی در یه پای حیوان دیده میشود روز دوم نشانه های بیماری اب ریزش از مقعد کاملا از بین رفت و کم اشتها و تشنه است من فکر میکنم که نیوکاسل باشه لطفا نوع نیوسل بفرمایید و نوع واکسن را با قیمت بفرمایید

حسین شه ولی
حسین شه ولی
اسفند ۳, ۱۳۹۹ ۲:۱۲ ب٫ظ

سلام جوجه گوشتی دارم ۱۰۰عدد یک هفته هستن امروز واکسن تزریقی گرفتم دارو خونه ای گفت ۱ سی‌سی برا چهار تا زیر پوست سینه درسته
خوراک در طول دوره یک نواخت باشه

سجاد کاکولوند
سجاد کاکولوند
اسفند ۲۵, ۱۳۹۹ ۱:۵۹ ب٫ظ

سلام
وقتتون بخیر
چند سوال در مورد غاز داشتم
ایا غاز نیاز به واکسیناسیون دارد؟
ممنون میشم راهنمایم کنید

سجاد کاولوند
سجاد کاولوند
پاسخ دادن به  حسن علی پناهی
اسفند ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۰ ب٫ظ

لطف میکنید ی توضیح در مورد زمان مناسب واکسیناسیون و شکل واکسیناسیون بدین!

علی چربگو
علی چربگو
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰ ۱۰:۰۵ ق٫ظ

سلام
ممنونم میشم اگر بنده رو راهنمایی کنید که چرا واکسن برونشیت عفونی رو باید در یک روزگی اسپری کنیم؟ از دیدگاه ایمنولوژیک
اگر دسترسی به مطلب آموزشی مرتبط دارید که میتونم ازونجا به جواب سوالم برسم خوشحال میشم بهم معرفی کنید
سپاسگزارم

علی کاظمیان
علی کاظمیان
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰ ۸:۵۱ ق٫ظ

باسلام – یک گله ۵۰تایی بوقلمون دارم که سنشان ۳ماه است – شهرستان تنکابن هستم – برای واکسن آبله به دامپزشکی مراجعه کردم گفتند اینئواکسن تابستان توزیع میشود – الان دوتا از بوقلمون ها ابله گرفته اند – میخواهم گله را واکسینه کنم باید چکار کنم ؟

عبادی
عبادی
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰ ۹:۱۴ ق٫ظ

سلام واکسن جوجه بی حال و عطسه میکنه چیه؟
و چند روز یک بار میزند؟

مصطفی نصیری
مصطفی نصیری
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۰ ۱۲:۰۳ ب٫ظ

سلام
من چند تا جوجه غاز دارم
برای واکسن زدن باید کجا مراجعه کنم

سهیل نصیرزاده
سهیل نصیرزاده
آذر ۱۳, ۱۴۰۰ ۱۲:۰۶ ب٫ظ

سلام واکسن چهار گانه کبوتر میخوام

سهیل نصیرزاده
سهیل نصیرزاده
پاسخ دادن به  حسن علی پناهی
آذر ۱۳, ۱۴۰۰ ۱۲:۰۸ ب٫ظ

ممنون ، مرسی

میثم خدانجات
میثم خدانجات
مرداد ۶, ۱۴۰۱ ۱:۱۳ ب٫ظ

سلام واکسن چهارگانه میخاستم

مزایای کنسانتره بیومیکس فید

کنسانتره 2.5 درصد جوجه گوشتی

مواد با کیفیت Biomixfeed مزایای ثابت شده ای را برای جوجه ها، پولت ها،مرغ های مادر، جوجه های گوشتی، بوقلمون ها، اردک ها و غازها فراهم می کند

کنسانتره طیور

رادین فیدار فردا ، پرواز به سوی آینده

مشاوره خرید کنسانتره طیور

به منظور مشاوره جهت تهیه و استفاده از کنسانتره های تولیدی شرکت به صورت عمده بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

41
0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویسیدx
blank

ورود به سایت رادین

برای استفاده از خدمات ابتدا وارد حساب خود شوید.