ویژگی پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دسترسی سریع مطالب

 

پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس طول ویلی ­ها را افزایش می­دهد


مطالعه انجام شده در دانشگاه آرکانزاس

 • 960 جوجه نژاد کاب به 3 گروه تقسیم شدند؛ 16 تکرار در هر گروه و در هر تکرار 20 پرنده
 • مدت مطالعه: 42 روز  

باسیتراسین متیلن دی­سالیسیلات = BMD

 

باسیلوس سوبتیلیس، میکروفلور روده ­ای را تنظیم می­کند

2 گروه 3000 تایی یکی کنترل و دیگری دریافت کننده پروبیوتیک  باسیلوس سوبتیلیس و هر گروه به 6 پن تقسیم شد. در 35 روزگی 3 جوجه از هر پن انتخاب شد.

به منظور آنالیز ضریب هضم قطع ه­ای ایلئومی گروه کنترل و گروه دریافت کننده باسیلوس سوبتیلیس، نمونه ­های هضم ایلئومی جمع ­آوری شد.

نتیجه ­گیری

 • تعداد ­باکتری بیشتر و متنوع­ تر در روده
 • تعداد بالایی از باکتری­های اسید لاکتیک
 • لاکتوباسیلوس سالیواریس: تعداد سالمونلا و اکلای را کاهش می­دهد
 • لاکتوباسیلوس پاراکاسئی: سیستم ایمنی را تحریک می­کند.

 

باسیلوس سوبتیلیس تعداد سالمونلا  مینسوتا را کاهش می­دهد

در مطالعه انجام شده در دانشگاه فدرال پارانا در برزیل، جوجه­ خروس­های نژاد کاب یک روزه به 3 گروه 60 تایی تقسیم شدند و از یک تا 35 روزگی مورد بررسی قرار گرفتند و در این مدت با جیره­ بر پایه ذرت-سویا تغذیه شدند. گروه کنترل مثبت و گروه دریافت کننده پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس در 17 روزگی با سالمونلا مینسوتا (به ازای هر پرندهCFU/ 108) چالش شدند.

   در نمونه­ های سکومی (CFU/g log 10)                           سالمونلا در نمونه­ های سواب محیط (log10 CFU/g)

             

    

 باسیلوس سوبتیلیس جمعیت سلمونلا هایدلبرگ را کاهش می­دهد

 • اتحادیه تحقیقات طیور جنوب آمریکا
 • 3 گروه 1260 تایی از جوجه خروس نژاد کاب
 • طول دوره: 42 روز
 • جیره بر پایه ذرت-سویا حاوی موننسین (ppm 90)
 • چالش شده با سالمونلا هایدلبرگ در 1 روزگی (CFU 104 × 5/7 به ازای هر جوجه)

 

          تعداد سالمونلا در نمونه ­های مدفوعی، log10 CFU/g                       نمونه ­های سواب محیطی (%) سالمونلا

 

باسیلوس سوبتیلیس جمعیت کمپیلوباکتر ژوژنی را کاهش می­دهد

در مطالعه انجام شده توسط اتحادیه تحقیقات طیور جنوب آمریکا، در یک دوره 42 روزه بر 2 گروه 128 تایی از جوجه ­خروس ­های نژاد کاب که با جیره بر پایه ذرت- سویا تغذیه شدند و یکی از 2 گروه پروبیوتیک حاوی باسیلوس سوبتیلیس را دریافت کرد؛ در 22 روزگی ایلئوم و سکوم جوجه ­ها خارج و DNA استخراج شد و سپس با Real-time PCR مورد آنالیز قرار گرفت.

 

 

کنترل

باسیلوس سوبتیلیس

سکوم

4.10E+07 a

2.10E+07b

ایلئوم

9.30+03

5.60E+03

 
 
 
 
 
 
 
 
 
مطالعات انجام شده در جنوب آسیا بر روی جوجه یک روزه
 
 • در یک مطالعه در دانشگاه Gadjah Mada در اندونزی در سال 2013، دو گروه یکی با جیره پایه و دیگری با جیره پایه + باسیلوس سوبتیلیس (500 گرم در تن) به مدت 42 روز تغذیه شدند. در هر گروه 120 جوجه خروس نژاد کاب ، 6 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار وجود داشت.

 

 

کنترل

باسیلوس سوبتیلیس

تفاوت (%)

BWG (g)

2128

2547

20

FCR (g/g)

11/2

90/1

10-

افت لاشه (%)

23/70

51/71

2

چربی در ناحیه  شکم (%)

15/1

06/1

8-

ظرفیت نگهداری آب (%)

93/34

48/45

30

کیفیت گوشت

33/32

96/21

32-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق انجام شده در دانشگاه بنگلادش در سال 2012

3 گروه: کنترل منفی (فاقد محرک­های رشد آنتی ­بیوتیکی (AGP))؛ کنترل منفی دارای لینکومایسین 2/2% (150 گرم در تن)؛ باسیلوس سوبتیلیس (500 گرم در تن)

525 جوجه یک روزه گوشتی از هر دو جنس از نژاد کاب (5 تکرار و 35 جوجه در هر تکرار)

پرورش بر روی بستر و در پن با دو مرحله رشد: دوره آغازین (21-1 روزگی) و دوره رشد (22-35 روزگی)

دما و رطوبت:

 

فارم تحقیقاتی پرورش طیور Sri Ramadhoota در هند (2013)

 • 3 گروه: 1- کنترل؛ 2- جیره حاوی باسیتراسین متیلن دی­سالیسیلات (200 گرم در تن)؛ 3- جیره حاوی باسیلوس سوبتیلیس (500 گرم در تن)
 • 360 جوجه خروس یک روزه نژاد کاب (6 تکرار و 20 پرنده در هر تکرار)
 • مراحل رشد: آغازین، رشد و پایانی
 • دوره پرورش: 42 روز

باسیلوس سوبتیلییس

 

  تحقیق انجام شده در دانشگاه Putra مالزی (2013)

 • 3 گروه: 1- کنترل؛ 2- کنترل + AGP (ترکیبی از اکسی­تتراسایکلین و نئومایسین به میزان ppm) 100؛ 3- کنترل + باسیلوس سوبتیلیس
 • 360 جوجه خروس نژاد کاب در هر گروه (6 تکرار در هر تیمار و در هر تکرار 20 جوجه)
 • طول دوره: 42 روز
 • پرورش در محیط باز و روی بستر در 2 مرحله: آغازین (21-0 روزگی) و دوره رشد (42-22 روزگی)
 • پارامترهای مورد بررسی: میزان رشد، میزان میکروارگانیسم در مدفوع و مورفولوژی روده

باسیلوس سوبتیلیس  

استفاده از پروبیوتیک در جیره منجر به تعادل در جمعیت میکروفلور روده­ ای می­شود

نتیجه ­گیری

نتایج به دست آمده از مطالعات مختلف نشان می­دهد، پروبیوتیک­ های برپایه باسیلوس عملکرد رشدی مرغ گوشتی را افزایش می­­دهند که در نتیجه بهبود در فرایند هضم و جذب حاصل می­شود.

پروبیوتیک ­های بر پایه باسیلوس سوبتیلیس درای اثرات مثبت بر سلامت رود ه ­ای طیور در اثر کاهش رشد میکروارگانیسم ­های بیماری ­زا می­باشد که در نهایت منجر به کاهش ضبط لاشه و افزایش ارزش لاشه می­گردد.

از این رو پروبیوتیک برپایه باسیلوس سوبتیلیس یک جایگزین باارزش برای آنتی­ بیوتیک ­های محرک رشد هستند و قادر به بهبود بازده تولید طیور می­ باشند.

 


 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

English