مکانیسم پروبیوتیک ها ,پروبیوتیک ها ,پروبیوتیک خوب ,بالانس فلور روده ,دستگاه گوارش ,مواد مغذی

پروبیوتیک ها ، محرک رشد و جایگزین آنتی بیوتیک ها

پروبیوتیک ها
محرک رشد و جایگزین آنتی بیوتیک ها


 • مصرف گسترده آنتی بیوتیک ها به دلیل دز بسیار کم و ممانعت از رشد جمعیت میکروبی
 • سبب ایجاد مقاومت در باکتری
 • واکنش های آلرژیک و خطراتی برای رشد و سلامت افراد مصرف کننده
 • ممنوعیت مصرف آنتی بیوتیک در 2006u

پروبیوتیک ها باکتری های مفید ی که پس از مصرف، در روده ساکن شده و با بالانس فلور روده اثرات مفیدی بر جا می گذارند (فولر1989).

 

خصوصیات پروبیوتیک خوب

 • بقا، تکثیر و سرعت رشد و تشکیل کلونی زیاد خصوصیات پروبیوتیک ها
 • ایجاد شرایط مناسب برای عملکرد بهتر میزبان
 • مقاومت در مقابل تغییرات  pHدستگاه گوارش
 • عدم رقابت با میزبان در مصرف مواد مغذی
 • نیمه عمر بالا

مکانیسم پروبیوتیک ها 

 •       تولید اسید لاکتیک، لاکتوفرین، باکتریوسین، پراکسید هیدروژنمکانیسم پروبیوتیک ها
 •      مسدود کردن نقاط اتصال پاتوژن های بیماریزا در روده و جلوگیری از کلونیزه شدن و رشد آنها (حذف رقابتی)
 •      رقابت برای تغذیه با سایر میکروارگانیسم ها
 •       کاهش pH
 •       تحریک سیتم ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی

 

 

در دستگاه گوارش موجودات میلیونها میکروارگانیسم وجود دارند که به عنوان میکروفلور شناخته شده اند. میکروفلور برای میزبان ضروری میکروفلور رودهاست:

 • کمک به هضم
 • کمک به جذب و سنتز مواد معدنی و ویتامین ها
 • تحریک سیستم ایمنی

 

 

 

در شرایط طبیعی روده جوجه هچ شده با قرار گرفتن در لانه و تماس با پوسته تخم مرغ به تدریج با میکروارگانیسم ها مواجه شدهجوجه هچ شده

و کلنی تشکیل می دهند و به نوعی سد طبیعی در طول دوره رشد فراهم می شود.

 

 

 

 

 

در هچری صنعتی به دلیل شرایط استریل و بهداشتی زیادهچری صنعتی

و عدم تماس جوجه با محیط طبیعی واکسینه شدن طبیعی در مقابل میکروارگانیسم های بیماریزا اتفاق نمی افتد

و احتمال بروز خطر مواجه شدن با میکروارگانیسم های بیماریزا در طول دوره رشد وجود دارد.

توسعه جمعیت میکروبی

 

توسعه جمعیت میکروبی

عدم بالانس میکروفلور روده

 

عدم بالانس میکروفلور روده

فلور روده و سیستم ایمنی

 

فلور روده و سیستم ایمنی

اهمیت روزهای اول پرورش


اهمیت روز اول پرورش جوجه

 • دست نخورده بودن روده؛ (افزایش حساسیت در مقابل بیماریها)
 • تاخیر در دسترسی به آب و غذا؛ (دهیدراتاسیون)
 • تغییر در مدل تغذیه (زرده به جیره)؛ (کاهش وزن)
 • پایدار نشدن سیستم ایمنی
 • 2تا 5درصد رشد اندامها (بورس و طحال) در هفته اول

 

 

 

 

نتیجه استفاده از آنتی بیوتیک ها :

 

کاهش وزن، بازدهی غذایی و افزایش تلفات

نظری نیست

دیدگاه تان را بنویسید.

English