پرولاپس مقعد در مرغان تخمگذار

پرولاپس مقعد طیور ,عارضه مقعد طیور ,مرغان تخمگذار ,عارضه مرغان تخمگذار ,پرولاپس اویداکت

پرولاپس مقعد در مرغان تخمگذار

دسترسی سریع مطالب

پرولاپس مقعد مرغ تخمگذار


یکی از مهمترین علت تلفات در مرغانی که در سیستم قفس نگهداری می شوند. پرولاپس مقعد به همراه لوله تخم بر می باشد و این امکان وجود دارد که تلفات تا هفته ای یک درصد به این علت باشد.

پرولاپس مقعد مرغ حالتی است که اغلب به همراه پرولاپس اویداکت اتفاق می افتد

و پس از آن به علت نوک زدن سایر مرغان بافت خارج شده ،

تخریب و منجر به مرگ احتمالی پرنده می شود

پروپلاس مقعد طیور

شکل – ۱

که این عارضه معمولا پس از تخم گذاری اتفاق می افتد.

همان طور که می دانیم در ماکیان فقط تخمدان و لوله تخم بر سمت چپ فعال است .

در روی تخمدان چپ در خلال بلوغ جنسی فولیکول ها بالغ شده و توسط شیپور فالوپ گرفته می شوند

و بقیه مراحل تولید تخم در داخل لوله اویداکت تکمیل میگردد .

اویداکت به ۵ قسمت تقسیم می شود:

بخش قیفی شکل  ، مگنوم  ،تنگه (ایستموس) ، رحم و واژن.

بخش قیفی شکل ۷-۹ سانتی متر طول دارد فولیکول در حدود ۱۵ ثانیه از این ناحیه می گذرد

و شالاز روی فولیکول زرده در این ناحیه شکل می گیرد.

بخش بعدی مگنوم است که حدودا ۳۴ سانتی متر طول دارد ؛               

تخم حدودا ۳ ساعت از این ناحیه عبور می کند .                                                                    

سفیده در این قسمت به تخم اضافه می گردد.

قسمت بعدی تنگه نام دارد که حدود ۸ سانتی متر طول دارد و تخم حدودا یک ساعت و ربع از آن عبور می کند

و پوسته داخلی و خارجی در این ناحیه شکل می گیرد.

رحم حدودا ۸ سانتی متر طول داشته و تخم در حدود ۲۰ ساعت از آن عبور کرده

و در این ناحیه پوسته آهکی و رنگ دانه پوسته و کوتیکول روی قسمت های دیگر تخم اضافه می شود .

در مرحله آخر ، تخم در داخل واژن که حدودا ۷ سانتی متر طول داشته در عرض چند ثانیه عبور می کند.

کلوآک ، فضای مشترک که بخش های انتهایی دستگاه گوارش تناسلی و ادراری به آن باز می شود.

این قسمت توسط چین های حلقوی انقباض پذیری به سه قسمت تقسیم می شود. 

فضای کوپرودیوم که انتهای مجرای گوارشی (رکتوم) به آن باز می شود.

فضای یورودیوم که مجرای میزنای در هر دو جنس و خروجی مجرای منی در جنس نر و مجرای اویداکت به آن باز می شود.

محفظه ای سوم پروکتودیوم ، آخرین فضای کلوآکی است

که توسط شکاف عرضی که توسط اسفنگترهای حلقوی احاطه شده است

و مقعد نامیده می شود به فضای بیرون باز می شود.

عوامل مختلفی را میتوان به عنوان عامل احتمالی در بروز این عارضه دخیل دانست

ولی توجه به این مسئله اهمیت دارد که ممکن است چند علت در راستای یکدیگر مسبب این عارضه باشند.

از عوامل مسببه ی این عارضه می توان به نوک چینی غیراصولی و ناصحیح در نتیجه کانیبالیسم ، تحریکات نوری نابجا در سالن  ،

شرایط وزن بدن و ترکیب شکل ظاهری پرنده بزرگ بودن یا نابهنجار بودن شکل و شمایل تخم مرغ تولیدی و زیاد از حد

بودن تخم مرغ های دو زرده ، ورم روده و یا عوامل مختلف ایجاد کننده اسهال اشاره نمود.

حال با توجه به دانستن برخی از علل ایجاد کننده به بررسی عوامل مسببه این عارضه می پردازیم :

نوک چینی 

نوک چینی غیراصولی و ناقص و عدم قطع نوک می تواند سبب پرولاپس مقعد شود .

معمولا در طی هفته اول تا هفته دوم نوک چینی در مرغان تخم گذار صورت می گیرد

که این نوک چینی می تواند از کانیبالیسم پیشگیری نماید

سپس در هنگام وارد کردن پرندگان از بستر به قفس بررسی مجدد وضعیت نوک پرنده اهمیت ویژه ای دارد. 

گاهی اوقات نیز رشد مجدد نوک بالایی پرنده اتفاق می افتد که باید دوباره به نوک چینی پرنده موردنظر اقدام نمود  ،

پس وجود تلفات در هر قفس با علایم بیرون زدگی مقعد، مرغدار را مجاب به بررسی مجدد نوک سایر مرغان در قفس می نماید.

نور 

افزایش شدت نور و یا افزایش مدت آن نیز منجر به تحریک مرغان و ایجاد عارضه کانیبالیسم

و در نتیجه بیرون زدگی مقعد می شود. 

همچنین افزایش نور بیش از حد و تحریک نوری خارج از برنامه نیز می تواند منجر به کانیبالیسم و بیرون زدگی مقعد شود.

لازم به توضیح است که تحریک نوری که جهت شروع تخمگذاری پرنده صورت می گیرد

باید شرایط رشد جسمی را در نظر گرفت . 

تحریک نوری نا به هنگام وقتی که بلوغ جنسی با بلوغ جسمی هماهنگ نباشد منجر به عارضه بیرون زدگی مقعد در حین تخم گذاری می شود.

وزن بدن 

شرایط جسمی پرنده از نظر وزن و سایز بدن نیز می تواند از عوامل مستعد کننده ی بیرون زدگی مقعد و کلوآک باشد.

در مرغان چاقی که میزان چربی بیشتری در اطراف بافت لگنی دارند

این عارضه بیشتر دیده می شود و همچنین در مرغانی که با سایز بدنی کوچک تخم مرغ بزرگتری تولید می نمایند.

این نکته حایز اهمیت است که کنترل وزن بدن و تنظیم جیره مناسب برای رسیدن به وزن متعارف

و متناسب با سن پرنده در طول دوره پرورش و تولید

و یکنواختی گله از عوامل مهمی در پیشگیری از وقوع این عارضه خواهد بود.

اندازه تخم مرغ 

یکی از عوامل مهمی که در بیرون زدگی مقعد و اویداکت نقش مهمی دارد اندازه تخم مرغ تولیدی است .

هرچه اندازه بزرگتر باشد. احتمال بیرون زدگی نیز بیشتر خواهد بود.

تخم مرغ های دو زرده نیز می تواند ابتلا پرنده به این عارضه را دوچندان می کند.

همچنین نباید از اهمیت تغذیه و تاثیر مواد غذایی روی اندازه تخم مرغ غافل بود.

میزان پروتئین و انرژی باید بر اساس میزان موردنیاز نگهداری ، ترمیم ، رشد و تولید محاسبه شود تا مقادیر بیش از حد و یا نامتعارف منجر به این عارضه نگردد.

برای مثال مقادیر بیش از نیاز متیونین در جیره به بزرگ شدن سایز تخم مرغ منجر می شود

و احتمال پرولاپس را بیشتر می کند و همچنین کمبود سدیم و فسفر جیره نیز منجر به کانیبالیسم و در نتیجه بیرون کشیدگی مقعد می شود.

آنتریت و اسهال 

از دیگر عوامل مستعد کننده این عارضه ورم روده و اسهال می باشد

که هم بصورت مکانیکی به علت زور زدن حین دفع فضولات و هم به سبب آلودگی مقعد

و پرهای اطراف آن که متعاقبا نوک زدن سایر پرنده ها به این محل را موجب می شود. 

از سایر عوامل مستعد کننده  می توان به حضور حشرات موذی مثل مگس ها و انگل های خارجی که سبب تحریک و عصبانیت گله می شود

و همچنین تغییرات ناگهانی درجه حرارت سالن و قطع آب و دان اشاره نمود.

باتوجه به اینکه عوامل متعددی در بروز این عارضه نقش دارند و گاهی عوامل مختلف همزمان با یکدیگر و در راستای هم سبب این عارضه می شوند ،

تشخیص علت قطعی کار آسانی به نظر نمی رسد.

بنابراین کنترل و پیشگیری این عارضه نیازمند تشخیص دقیق و به موقع و حذف عواملی است که در بروز این عارضه نقش دارند ،

امکانپذیر می باشد.

راههای کنترل و پیشگیری بیرون زدگی مقعدی مرغ

۱ – انجام نوک چینی صحیح و اصولی و کنترل پولت ها در موقع وارد کردن به قفس تخم گذاری و در صورت لزوم نوک چینی اصلاحی 

۲ – استفاده از شدت و مدت نور مناسب مندرج در دفترچه ی راهنمای سویه ی مورد نظر 

۳ – کنترل جیره ی غذایی و تناسب آن با سن و جیره پرنده

۴ – اهمیت رسیدن به بلوغ جنسی و جسمی و تحریک نوری مناسب 

۵ – رعایت مساحت  قفس ها با تعداد مرغان وارد شده به آن و جلوگیری از تراکم بیش از حد در هر قفس 

۶ – مبارزه با جرب ها و مگس ها و سایر جانوران موذی 

۷ – جلوگیری از هر تحریک عصبی در سالن که منجر به ایجاد استرس در گله می شود اعم از شدت نور ناگهانی ، قطع آب یا دان ، تغییرات ناگهانی دما و هوای سالن و تحریکات صوتی 

   فوم با کیفیت

۴.۸/۵ - (۹ امتیاز)
حسن علی پناهی
[email protected]
4.7 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع از
guest
88 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین بیشترین رای داده شده
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات
امین صادقی
امین صادقی
2 سال قبل

سلام من مرغ محلی هلندی دارم تقریبا ۲ماه هست از تخم افتادن -علتش چیست -غذاشون بیشتر گندم هست وبعضی اوقات علف وسبزی – البته حدود ۱۰تا مرغن توی یک باغچه ۲۴ متری آیا کوچکی جا و کم نحرکی مرغ هم ربطی ب تخم نگذاشتن داره-

امین صادقی
امین صادقی
2 سال قبل
پاسخ دادن به  حسن علی پناهی

بعضی ها توصیه کردن که یک تکه گوشت اضافه که درمقعد مرغ محل خروج تخم هست باید بریده بشه تادوباره شروع ب تخم گذاری کنه آیا صحت داره
نوک چینی چیه-چراانجامش میدن؟

امین صادقی
امین صادقی
2 سال قبل
پاسخ دادن به  حسن علی پناهی

باتشکر از راهنماییون

نرگس ابراهیمی
نرگس ابراهیمی
11 ماه قبل
پاسخ دادن به  حسن علی پناهی

سلام ببخشید من یه مرغ دارم تخم گذاره این الان سه روزه معقدش اومده بیرون ولی دو روز پیش زیاد بود الان کم شده ولی دردش میگیره تخم می‌زاره غذاشو میخوره ولی فک کنم پشتش عفونت کرده باشه ولی متمعن نیستم ولی چکار کنم حالش خوب سه🥺

نرگس ابراهیمی
نرگس ابراهیمی
11 ماه قبل
پاسخ دادن به  حسن علی پناهی

ببخشید فقط الان ۴ساله داره تخم میزاره قبلاً اینجور شده ولی خوب شده اینبار اینجوری شده دیگه خوب نشد دستشویش هم میکنه

سبحان
سبحان
1 سال قبل
پاسخ دادن به  امین صادقی

سلام دکتر خسته نباشین وقت بخیر ببخشید مرغ من یه مشکلی داره. زخم داخلی فکر کنم داشت پشتش دستمو میزارم. صدا میده خیلی زیاد الآنم جفت گیری نمیکنه با خروس یک ماه هست تخم هم نمیزاره فصلی هم نیست قبلا همیشه تخم میزاشت هم گرم ها هم زمستان تخم میزاشت الان تخم نمیزاره. چیکار کنم مشکل حل بشه فکر کنم زخم داخلی کمر داره پشتش درد داره الان چیکار کنم دوباره تخم بزاره و زخم داخلیش خوب بشه

علیرضا
علیرضا
2 سال قبل

سلام وقتتون بخیر
یکی از مرغهای من به مقعد خودش نوک میزنه و خونی شده یکم به زخم مقعدش بتادین زدم ولی بازم اینکارو میکنه
در ضمن یکم وزن کم کرده درست غدا نمیخوره همش در گیره مقعدشه چکار کنم
ممنون از سایت خوبتون

علیرضا
علیرضا
2 سال قبل
پاسخ دادن به  حسن علی پناهی

خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید و پاسخ منو دادید
بسیار ممنون و پیروز باشید

عباسپور
عباسپور
2 سال قبل

سلام زیر شکم مرغ باد کرده طوری که وقتی اون قسمت رو لمس میکنی احساس میشه تمام غذای خورده شده مرغ اونجا جمع شده
دلیلش چی هست؟

مرتضی
مرتضی
2 سال قبل

س یکی ازپرنده های من گوشت قرمزی ازمقعدان بیرون زده است حدود ۴ سانتی متر به شکل تخم مرغ است حیوانم درد شدیدی دارد لطفا برادرمان ان راه کاری پیشه کنیدتوروخداممنون

نرگس ابراهیمی
نرگس ابراهیمی
11 ماه قبل
پاسخ دادن به  مرتضی

هنوز پرندت خوب نشد؟

امیر روحی
امیر روحی
2 سال قبل

سلام و ممنون از سایت عالیتون
من اولین دفعه ام هست که جوجه کشی رو انجام میدم و حدود ۴۰ تا جوجه محلی متولد شدن بعد ۳ هفته یکیشون مدفوعش روی مقعد اش خشک میشد و کمی از عضو داخلی اش از پشت جوجه زده بیرون.اصلا حال نداره پر هاش رو هم نمیتونه بالا نگه داره.
هرچی روغن زیتون هم زدم درمان نشده.
۱_میخواستم درمان اش رو بدونم؟
۲_این جوجه رو از بقیه جوجه ها جدا کنم یعنی بیماری اش مسری نیس؟
ممنون
خسته نباشید🌷

مهدی تیموری
مهدی تیموری
1 سال قبل

سلام خسته نباشید مرغ عشق من معقدش ورم کرده دسترسی به دامپزشک ندارم الان چکار کنم؟

فرهادی
فرهادی
1 سال قبل

سلام
اقا کنار مقعد مرغ ، جایی تخم بیرون میاد باده کرده
ازش هم خون میاد.
مشکل چیه ، چطور درمان میشه؟

زهرا
زهرا
1 سال قبل

سلام بلدرچینم دچار بیرون زدگی مقعد شده
چطور میشه درمانش کرد؟

Madadi
Madadi
1 سال قبل

سلام خسته نباشید ببخشید میشه راهنمایی کنید من رو ؟جوجه مرغم دچار بیرون زدگی مقعدی شده و دسترسی به دامپزشک ندارم ..چه کار باید کنم ؟بی حال شده و پشتش رو نوک میزنه و دچار خونریزی شده و پشتش ورم کرده ..راهی برای نجاتش هست ؟حتی اگر لازم باشه خودم جراحیش میکنم و تون ناحیه رو برمیدارم ؟ممنونم

محمد
محمد
1 سال قبل

باسلام چندتامرغ تخمگذرادارم که دچارپرکنی شدیدشده ودوتازشون به حالت مرغابی درومدن یعنی دم هاشون افتاده وکلاازکمرافتاده ومثل مرغابی راه میرن میخام بدونم اولا مشکل پرریزی شدیدشون چیه بعدچرااون دوتااینجوری شدن ممنون

وکیلی
وکیلی
1 سال قبل

سلام. وقت بخیر خسته نباشید. ببخشید مرغ من پشتش سفت شده . ضمن اینکه کمی هم حالت کبودی داره پاهای خودش هم با زاویه بیشتر حرکت میده . ظاهرا فاصله دو پا از هم بیشتر از مرغ های دیگه هست. لطفا راهنمایی کنید .ممنون

مهدی جلالی
مهدی جلالی
1 سال قبل

سلام پسرم چند بار محکم بر روی سوراخ مقعد جوجه ام‌ زده و فلج شده لطفا بگید چی کار کنم ممنون لطفا زود تر جواب سوال من رو بدید

سید محمد میرحسینی
سید محمد میرحسینی
1 سال قبل

سلام یک جوجه برهما ۳ ماهه دارم مقعدش مسدوده زور میزنه نمیتونه مدفوع کنه

حمیدرضا شیروانی
حمیدرضا شیروانی
1 سال قبل

با سلام . من یه تعداد مرغ محلی دارم که یکی از اونها بدون علت و به صورت ناگهانی شب مرد و صبح جسد حیوان رو توی لونه پیدا کردم. چه علت هایی میتونه دخیل باشه . ضمنا حیوان از لحاظ ظاهری و خوراک عالی بود.

سادات
سادات
1 سال قبل

سلام من یک مرغ تخمگذار دارم الان مقعدش رفته بالا و تخمش افتاده زیر مقعدش چجوری باید در مانش کنم که از مرگ نجاتش بدم
دو روزه که شکمش باد کرده لطفاً راهنمایی کنید سنشم ۱.۵سالشه
مرغم شکمش باد کرد نمی‌دونم تخم تو شکمش گیر کرده یا ورمه مقعدشم رفته به سمت بالا باید چی کارش کنم

حمزه نور
حمزه نور
1 سال قبل

سلام
ببخشید من یک مرغ خونگی دارم
که امروز دیدم تخم مرغ در مقعدش گیر کرده
بنظر شما باید چکنم

دانیال تعلم
دانیال تعلم
1 سال قبل

۱۴:۴۹
سلام و خسته نباشید، من دیروز بلدرچینمو بردم حمام بعد متوجه شدم تخم داشته و تخمش جا به جا شده و نمیتونه حرکت کنه و سیاه کرده کنار بدنش نمیدونم چیکار کنم لطفا کمکم کنید!

علی
علی
1 سال قبل

سلام خسته نباشید ببخشید مرغ من محلی هست نزدیک هفت روز پیش تخم گذاشته اما از اون روز به بعد دیگر نگذاشته هست اما امروز متوجه شدم غذا نمی خود و دست شویی نمی کند نگاه که کردم دیدم که یک چیز سفید شفاف مثل روده از مقعدش آویزون شده نمی دونم دلیلش چی هست می شود لطفا به من کمک کنین آخه برای دخترم هست خیلی هم دوستش داره

مریم
مریم
1 سال قبل

سلام ببخشید این علارضه فقط در زمان تخم گذاری ایجاد میشه یا تو جوجه مرغی که هنوز تخم نمیذاره هم ممکنه بوجود بیاد؟

راحله بیاتی
راحله بیاتی
1 سال قبل

سلام
خسته نباشید
من مرغ هام پرولاپس مقعد دارن
میشه بگین چه دارویی استفاده کنم؟

سمیه تدین
سمیه تدین
1 سال قبل

۱۷:۰۸
باسلام من یک مرغ ۴ساله دارم که جوجه ش به تازگی بالغ و خروس شده و با مادرجفتگیری رو آغاز کرده و مرغ بیچاره یک قسمتی از پشتش بیرون زده و زخم شده به سختی دفع میکنه و بیحال شده چیکار میتونم براش بکنم چون برام امکان انتقالش به کلینیک دامپزشکی نیست

فرهاد برج خانی
فرهاد برج خانی
1 سال قبل

باسلام…علت خوردت تخم مرغ توسط ماکیان چیست؟

مینا
مینا
1 سال قبل

سلام خسته نباشید ببخشید من مرغ شاخدار دارم امروز تخم گذاشته ومقعدش خون اومده تخمشم خیلی کوچیکه مقعدشم بیرون زده میخواستم ببینم راه درمانی داره؟؟

مینا
مینا
1 سال قبل

سلام ببخشید من مرغ شاخداردارم امروز تخم گذاشته اما مقعدش بیرون اومده میخواستم ببینم راه درماتی داره؟ممنون میشم راهنماییم کنید

محمد ملکی
محمد ملکی
1 سال قبل

سلام وقت بخیر.
میخواستم بگم که من یه مرغ بومی دارم تازه شروع به تخم گذاری کرده بعد یه روز که رفتم دیدیم یه چیز سیاه رنگ و سفید رنگ هم دورش بود که از پشتش بیرون زده وکمی خون مییومد ازش بعد رفتم جداش کردم که مرغایه دیگه اذیتش نکنم به نظر شما مشکلش چیه درمان خانگی داره این مشکل حل میشه به دامپزشک هم دسترسی ندارم.
ممنون میشم راهنمایی کنید.

فریده محمدی
فریده محمدی
1 سال قبل

سلام وقت بخیر ما یه جوجه گرفتیم ۱۰ روزی هست هفته گذشته یهو یکیش بی حال شد تعادل نداش غذا نمیخورد فکر کردیم شاید انفولانزاس از بقیه جدا کردیم بهش اب قند دادیم یکم بهتر شد بعد دو روز پریشب چون یکم پراش کثیف بود شستیمش چون دوتای دیگه خیلی بهش نوک میزدن دیدیم یکم مقعدش بیرون زده الان باید چی کار کنیم براش ؟؟؟ امروزم غذا نمیخوره

مهربان
مهربان
1 سال قبل

سلام.من ۳ تا مرغ دارم.روی پشت بام به صورت آزاد و قفس نگهداری میکنم. همیشه غذای خوب میدادم اما آخرین بار غذای نا مرغوب خریدم و یکی از مرغ هام بیرون زدگی روده پیدا کرده و همدیگر را میزنن. باتوضیحات سایت شما خواستم بدونم پیشنهاد شما کدام محصولتان هست . و قیمت و البته مهمتر از همه آدرس نمایندگی در مشهد . ممنونم

محمد طوسی
محمد طوسی
1 سال قبل

سلام
مرغ تخم گذار محلی دارم .
دو بار تا حالا تخم در خروجی گیر کرده و من خارج کردم .
الان هم مقداری از لوله خروجی تخم بیرون زده است .
آیا درمانی برای این مشکل هست ؟

لیلا
لیلا
1 سال قبل

سلام ببخشید یه سوالی داشتم مرغ من یه هفتس به تخم اومده و الان دو روزه که تخم نکرده و پایین مقعدش کمی مدفوع چسبیده و پرهای زیر مقعدش هم کثیف شده علتش چیه ممنون میشم راهنمایی کنید؟

مریم باقری
مریم باقری
1 سال قبل

سلام وقت بخیر
لطفا بفرمایید پرولاپس مقعدی در مرغهای تخمگذار محلی درمانی هم دارد؟آیا میتوان به پرنده کمکی کرد تا موقع تخم گذاری انقدر آزار نبیند؟

علی
علی
1 سال قبل

سلام خسته نباشید.
ببخشید من امروز دیدم که یه چیز شبیه تخم مرغ که خونی بود تو مقعد مرغ گیر کرده الان من چی کار کنم
یک بار تخم گذاشت بعد دو هفته این جوری شده

علی
علی
1 سال قبل
پاسخ دادن به  حسن علی پناهی

الان من شبیه تخم مرغ هست رو چیکار کنم آخه اومده بیرون

علی
علی
1 سال قبل
پاسخ دادن به  حسن علی پناهی

سلام ببخشید دوباره مزاحم شدم . میشه این تخم مرغ رو برید همونی که خونی هست فکر کنم تخم مرغ داخلش هست

موسوی
موسوی
1 سال قبل

سلام مدتی ست مرغ از ناحیه ی مقعد به شدت ورم کرده تا حدی که تعادلش رو از دست داده و نمیتونه راه بده علتش چیه ؟

فاطمه ابراهیمی
فاطمه ابراهیمی
1 سال قبل

با سلام و خسته نباشی
چند روز یه مقعد مرغم خون ریزی داره نمیدونم چیکار کنم ولی خیلی بی حال شده ممنون میشم راهنمایی کنید

Saeed zaeri
Saeed zaeri
1 سال قبل

سلام من یکی از مرغام که خیلی هم درشت و قشنگه متاسفانه امروز ی لحظه متوجه شدم شکمش باد کرده پر های کنار مقعدش کم شده و خیلی هم آروم راه میره ،
چش شده ؟
باید چکار کنم؟

فاطمه انیسی
فاطمه انیسی
1 سال قبل

باسلام مرغ لاری من امروز برای تخم کردن خیلی بیتاب بودوبعدازتخم دیدم تمام قسمت پشت خونریزی کرده وپرهاش همه خونی شده واصلا چیزی نمیخوره وبیحاله لطف میکنیدراهنمایی کنیدودلیلشوبهم بگید باسپاس

Mr.sadra
Mr.sadra
1 سال قبل

سلام و سپاس دکترجان وقتت خوش ، تعداد محدودی مرغ بومی تخم گذار نگهداری میکنم یه ذره برسی کردم متوجه شدم که عده یشون از حالت نورم خارج شدن و تا الان یکیشون از تخم رفته وبا اینکه روی پاهاش می ایسته کم و بیش اشتها داره و راه میره ولی مدفوع سفید و گچیه ،قسمت پایین مقعدش به نظرم انگاری تورم داره تا الان هم فقط جداشون کردم و آیا میخوام بدونم راه حلی واسش هست ؟ خیلی به کمکتون نیاز دارم ممنون

احمد
احمد
1 سال قبل

سلام وقت بخیر،مرغ من حدود ده سال داشت،حدود دو ماهی میشد که تند تند نفس می کشید،کک داشت.پس از درمان نفس نفس زدنش خوب نشد،بال هایش آویزان میشد و غذا نمیخورد ،خودم مدتی غذا بهش میدادم تا اینکه امروز مشاهده کردم از پشت افتاده و مرده.امکان تشخیص بیماری هست؟حداقل بدونم چیشده؟

داود شمسائی
داود شمسائی
1 سال قبل

سلام مقعد مرغ های من زرد رنگ شده انگار عفونی شده بعضی وقتها که مرغها میگیرموشون ازدهانش اب بیرون میاد وقتی سروته نگه میدارمش چند روز پیش یکی از انها مرد .فکر کنم ابی که بهشون میدادم اب خوبی نبوده و تازه گیها فقط تولونه براشون گندم میزارم بقیه روز تو باغ میچرن لطفا راهنمایی کنید تشکر

مجید علیپور
مجید علیپور
1 سال قبل

سلام حدود دو هفته هست که از مقعد ماده مرغم زده بیرون نمیدونم چه هست و چکار کنم خوراک میخوره و چند تا تخم هم گذاشته
ازتون کمک میخوام که مرغم رو خوب کنید

نرگس ابراهیمی
نرگس ابراهیمی
11 ماه قبل

سلام من یه مرغ تخم گذار دارم که دو روزه مقعدش اومده بیرون ولی دیروز زیاد بود امروز یه ذره شده تخم هم میزاره غذاش هم میخوره ولی نمیتونه بشینه بهش دست میزنی جیغ می‌کشه خیلی نگرانم چکار کنم خوب سه🥺

نرگس ابراهیمی
نرگس ابراهیمی
11 ماه قبل

سلام ببخشید من به مرغ دارم تخم گذار تو خونه نگه میدارم دو روزه معقدش اومده بیرون قبلاً خیلی بیرون بود ولی الان به ذره رفته تو تخم هم می‌زاره غذاش هم میخوره ولی بهش دست میزنی جیغ میزنه نمیتونه بشینه ولی وقتی شب میشه می‌خوابه زمین چکار کنم خوب سه نگرانم🥺

امین
امین
10 ماه قبل

با سلام من یه مرغ تخم گذار دارم موقع مدفوع کردن زور میزنه و به سختی خارج میشه و اکثرا مدفوع ابکی داره و حس میکنم مقعدش بیرون و تو میره ایا مشکل خاصی هست یا درمانی هست ؟