موجودی دام سبک کشور به ۶ . ۶۶ میلیون رأس رسید!

  یافته‌های طرح آمارگیری مرکز آمار بیانگر این موضوع می‌باشد که در اسفند ماه ســـال گذشته ، تعداد ٣,٣ میلیون

بیشتر بخوانید

طرح نوروزی نظارت بر فرآورده های دام و طیور در قم اجرایی شد

۴.۶ / ۵ ( ۷ votes )

بیشتر بخوانید

صنعت خوراک دام و طیور؛ تشنه سرمایه های داخلی و خارجی

۳.۹ / ۵ ( ۷ votes )

بیشتر بخوانید
English