آریا بهداد فیدار ، پرواز به سوی آینده...

خواص آنزیم فیتاز وتأثیر آن در جیره جوجه های گوشتی

خواص آنزیم فیتاز وتأثیر آن در جیره جوجه های گوشتی

خواص آنزیم فیتاز وتأثیر آن در جیره جوجه های گوشتی

خواص آنزیم فیتاز وتأثیر آن در جیره جوجه های گوشتی

خواص آنزیم فیتاز وتأثیر آن در جیره جوجه های گوشتی

پیشرو و موفق در تولید محصولات

عرضه محصولات با برند جهانی

blank

عرضه و ارائه محصولات بیوشم آلمان

blank

خدمات دامپزشکی و تغذیه در طول دوره همکاری

آنزیم فیتاز,فیتات,خرید فیزایم,خرید خوراک دام و طیور, جیره , وزن جوجه های گوشتی , بهبود تغذیه طیور
۰Shares
۴.۵/۵ - (۱۲ امتیاز)

دسترسی سریع مطالب

آنزیم فیتاز وتأثیر آن در جیره جوجه های گوشتی


اثر مثبت آنزیم­های فیتاز میکروبی روی عملکرد طیور به خصوص جوجه ­های گوشتی بارها به اثبات رسیده و در منابع مختلف  این خواص آنزیم فیتاز ذکر شده است.

نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می­دهد که اضافه کردن آنزیم فیتاز به جیره جوجه ­های گوشتی باعث افزایش وزن بدن،

اضافه وزن روزانه، بهبود ذخیره مواد معدنی بدن، استحکام استخوان، ضـریب تبدیل غذایی، ضریب هضمی اسـید‌های آمینه

و انرژی قلبل متابولیسم ظاهری، کاهش فسفر فضولات و بهبود سایر پارامترهای عملکردی می­گردد۱.

مطالعات متعدد در مورد اثر آنزیم فیتاز

مطالعات متعددی در مورد اثر و خواص آنزیم فیتاز میکروبی به ویژه خواص آنزیم فیتاز میکروبی حاصل از قارچ آسپرژیلوس نایجر بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی انجام شده است.

بر اساس آزمایشی که بر روی جوجه‌های گوشتی در سن ۴۹-۲۱ روزگی انجام گرفت نشان داد

که اضافه نمودن آنزیم فیتاز میکروبی به جیره‌های بر پایه  ذرت ـ کنجاله سویا موجب افزایش مصرف خوراک،

وزن بدن، افزایش وزن، خاکستر و فسفر درشت­نی و کاهش فسفر فضولات ‌شد اما بر ضریب تبدیل غذایی

و درصد تلفات اثری نداشت ۲.

تأثیرات آنزیم فیتاز میکروبی بر روی پارامترهای عملکردی و سایر پارامترهای مرتبط در جوجه­ های گوشتی در زیر به تفکیک در تحقیقات مختلف مورد بحث قرار گرفته است.

 اثر فیتاز بر مصرف خوراک

افزودن فسفر معدنی و فیتاز به جیره های کم فسفر، موجب افزایش مصرف خوراک شده و بیشترین پاسخ به افزودن فیتاز در پایین­ ترین سطح فسفر غیرفیتاتی وجود دارد ۳.

ئی و همکاران (۱۹۹۶) با افزودن ۲۵۰ تا ۱۰۵۰ واحد فیتازی در کیلوگرم به  جیره­ های بر پایه ذرت-کنجاله سویا،

مشاهده کردند که مصرف خوراک ۶ تا ۲۵ درصد افزایش یافت.

 اثر فیتاز بر وزن بدن

پرنی و همکاران (۱۹۹۳) نشان دادند که افزودن ۵۰۰ واحد فیتازی در کیلوگرم آنزیم فیتاز به جیره کم فسفر، وزن بدن را به حداکثر رسانید.

طی تحقیقی که در جوجه­ های گوشتی انجام گرفت با افزودن ۲۵۰  واحد فیتازی در کیلوگرم فیتاز به جیره،

وزن جوجه­ ها افزایش یافت ولی حداکثر افزایش وزن در سطوح بین ۷۵۰ و ۱۵۰۰ واحد فیتازی حاصل شد ۴.

سباستین و همکاران (۱۹۹۶) با مکمل کردن فیتاز، در جیره جوجه ­های گوشتی نر و ماده،

به ترتیب ۳/۱۳ و ۸/۵ درصد افزایش در وزن بدن سه هفتگی مشاهده کردند.

 اثر فیتاز بر افزایش وزن روزانه

دنبو و همکاران (۱۹۹۵) گزارش دادند که با افزودن فسفر معدنی و یا آنزیم فیتاز به جیره جوجه ­های گوشتی اضافه وزن بدن بهبود یافت

و برای وزن بین سطح فسفر جیره و سطح فیتاز اثر متقابل مشاهده شد.

بهبود در اضافه وزن، در همه سطوح فسفر معدنی مشاهده شد اما بیشترین نتیجه مربوط به سطوح پایین فسفر غیرفیتاتی جیره بود،

به طوری که در سطح ۲/۰ درصد فسفر معدنی، اضافه وزن تا افزودن ۸۰۰ واحد فیتازی در کیلوگرم جیره به طور خطی افزایش یافت

و سپس به حالت مسطح رسید.

اما در جیره­های با سطوح ۲۷/۰ و ۳۴/۰ درصد فسفرغیرفیتاتی، افزایش پاسخ در سطوح ۴۰۰ و ۶۰۰ واحد فیتازی در کیلوگرم جیره متوقف شد و به حالت ثابت رسید

و افزودن بیش از این سطح، منتهی به هیچ بهبود مشخصی نشد ۵.

در تحقیق دیگری که بر روی جوجه‌های گوشتی انجام گرفت به این نتیجه رسیدند

که اضافه کردن آنزیم فیتاز به جیره باعث افزایش وزن بدن در سه هفتگی می­شود۶ .

 اثر فیتاز بر ضریب تبدیل غذایی

سیمونز و همکاران (۱۹۹۰) با استفاده از ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ واحد فیتازی در کیلوگرم در جیره جوجه ­های گوشتی بهبود مشخصی در ضریب تبدیل غذایی مشاهده کردند.

تا سن دو هفتگی حتی با دزهای پایین­تر فیتاز در ضریب تبدیل غذایی بهبود مشاهده کردند

ولی در سن ۴ هفتگی این اثر مشاهده نشد که احتمالاً دلیل آن احتیاج کمتر فسفر در سن ۴ هفتگی در مقایسه با سن دو هفتگی

و هم­چنین سازگاری پرنده با مورد استفاده قرار دادن فسفر فیتاتی بیشتر در وضعیت ­های بحرانی است

و مشاهده شد که سرعت رشد و ضریب تبدیل غذایی جوجه ­های گوشتی به سطح فیتاز میکروبی وابسته است.

راویندران و همکاران

راویندران و همکاران (۱۹۹۵) در بوقلمون، بالاترین ضریب تبدیل غذایی را در جیره با ۲۷/۰ درصد فسفر غیرفیتاتی

و بدون فیتات مشاهده کردند اما با افزایش مقدار فیتاز تا سطح ۸۰۰ واحد فیتازی در کیلوگرم ضریب تبدیل غذایی بهبود یافت

و پس از آن به حالت ثابت رسید.

توجیه محققانی که اعتقاد دارند استفاده از آنزیم فیتاز اثری بر ضریب تبدیل غذایی ندارد

این است که استفاده از آنزیم فیتاز به طور هم­زمان وزن بدن و مصرف خوراک را افزایش   می­دهد

و لذا بر روی ضریب تبدیل که متأثر از این دو متغییر است اثری ندارد ۷.

بر اساس آزمایشی که روی جوجه‌های گوشتی انجام دادند اضافه کردن آنزیم فیتاز میکروبی حاصل از قارچ آسپرژیلوس نایجر به جیره بر پایه ذرت-کنجاله سویا موجب افزایش وزن بدن، ذخیره کلسیم و فسفر، مقدار خاکستر درشت­نی (بهبود معدنی شدن استخوان)

و بهبود رشد می‌شود اما تأثیری بر ضریب تبدیل غذایی ندارد۸.

۱ (Rutherfurd et al., ۲۰۰۲)

۲ (Sebastian et al., ۱۹۹۶)

۳(Denbow et al., ۱۹۹۵; Mitchell and Edwards, 1996)

۴(Mitchell and Edwards, 1996)

۵(Denbow et al., ۱۹۹۵)

۶ (Sebastian et al., ۱۹۹۶)

۷(Sebastian et al., ۱۹۹۶; Simons and Versteegh, 1993; Christensen et al., ۱۹۹۶)

۸ (Ahmad et al., 2000)

گروه علمی تحقیقی رادین فیدار فردا

 


مشاهده ویدئوی (چگونگی انتخاب فیتاز مناسب در تغذیه طیور)

[aparat id=”afFv1″]

آریا بهداد فیدار ، برترین تولید کننده انواع کنسانتره طیور گوشتی ، تخم گذار ، بوقلمون در ایران مفتخر است محصولات با کیفیت خود را از بهترین و باکیفیت ترین مواد آلمانی تهیه و تولید می کند.

خرید کنسانتره طیور

تغییر میزان مصرف جیره های متنوع تامین مواد مغذی شامل ویتامین ها ، مواد معدنی و اسیدهای آمینه

کنسانتره بیومیکس فید

دارای پریبیوتیک و محرک های رشد گیاهی جهت تقویت سیستم ایمنی و رشد بهتر پرزهای روده
خرید محصول
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع از
guest

2 نظرات
بیشترین رای داده شده
جدیدترین قدیمی ترین
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات
هانیه طاهری
هانیه طاهری
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰ ۱:۲۶ ب٫ظ

سلام
خسته نباشید
در گله ای که دچار کمی لنگش هست و انزیم فیتاز هم استفاده می کند در ابتدا باید به د کلسیم فسفاتش شک کرد یا فیتازش؟
با توجه به انکه از همان سورس دی کلسیم فسفات و همان بچ هم گله دیگر استفاده کرده است و مشکلی پیش نیامده است

مزایای کنسانتره بیومیکس فید

کنسانتره 2.5 درصد جوجه گوشتی

مواد با کیفیت Biomixfeed مزایای ثابت شده ای را برای جوجه ها، پولت ها،مرغ های مادر، جوجه های گوشتی، بوقلمون ها، اردک ها و غازها فراهم می کند

کنسانتره طیور

رادین فیدار فردا ، پرواز به سوی آینده

مشاوره خرید کنسانتره طیور

به منظور مشاوره جهت تهیه و استفاده از کنسانتره های تولیدی شرکت به صورت عمده بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

2
0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویسیدx
blank

ورود به سایت رادین

برای استفاده از خدمات ابتدا وارد حساب خود شوید.