اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دسترسی سریع مطالب

نیازهای پروتئینی و لیزین در پرورش بوقلمون - بخش اول

تطبیق نیازهای پروتئینی و لیزین در بوقلمون ها

پتانسیل عملکرد میانگین رشد بوقلمون ها در دهه های اخیر افزایش یافته که عمدتا به دلیل پیشرفته های ژنتیکی بوده است .

در متون فرانسوی ، تولید تجاری که عمدتا مختص نژادهای متوسط می باشد، افزایش وزن روزانه ۸۰ گرم در روز در سال ۱۹۹۰ به یکصد و بیست و یک گرم در روز در سال ۲۰۱۶ رسیده است .

در شکل ۱ نشان داده شده است ، میانگین وزن بوقلمون نر تجاری فرانسوی در سن ۱۳۰ روزگی ۱۵/۳ کیلوگرم می باشد در حالی که ۲۵ سال قبل در ۱۰۶ روزگی ۱۰ کیلوگرم بوده است.

بنابر این بر این اساس ، با این ارزیابی ، پروتئین و اسیدهای آمینه تهیه شده در جیره های بوقلمون باید کاملا با حداکثر نیاز آنها منطبق باشد.

وزن زنده بوقلمون نر در بازه سالهای 1992 الی 2016

مفهوم ایده آل پروتئین

پروتئین مفهوم خوبی در اثر اصلی روی عملکرد رشد دارد ، این مساله خصوصا نیاز به تامین اسید های آمینه دارد.

در جیره های تجاری بر پایه ذرت، کنجاله سویا ، لیزین و متیونین اسیدهای آمینه محدودکننده می باشند .

ترئونین ، والین و ایزولوسین به ترتیب اسیدهای آمینه محدود کننده بعدی می باشند. به علاوه ارتباط بین اسید آمینه های متغیر اثرات بزرگی در رشد بوقلمون ها دارد.

به عبارت دیگر ، مصرف زیاد از یک اسید آمینه بدون توجه به به سایر اسید آمینه ها می تواند اثرات انتاگونیستی داشته باشد که می تواند رشد را محدود نماید.

معمولا ، لیزین به عنوان اسیدآمینه (نقطه رفرنس ) مورد استفاده قرار می گیرد از طرف دیگر روابط سایر اسیدهای آمینه ضرور به درصد لیزین با توجه به سن را بیان می کند، این مفهوم ایده آل پروتئین است.

ارتباطات این مفهوم با دقت بیشتر برای بالانس دقیق اسیدهای آمینه ضروری مورد نیاز که مناسب نیاز حیوانات می باشد در نظر گرفته می شود .

مفهوم است که تهیه خوراک با بالانس اسیدهای آمینه ضروری بر اساس لیزین ضروری می باشد.

کاهش پروتئین خام

فرمولاسیون خوراک بر اساس مفهوم ایده آل پروتئین باعث می شود پروتئین خام جیره پائین بیاید که این موضوع باعث بهبود پروتئین می شود .

در واقع سطوح بالای پروتئین باعث ایجاد بستر مرطوب ، موضوعات جدی نظیر ، زخم بالشتک ، تاول عضله سینه و عملکرد ضعیف می شود. 

کاهش پروتئین خام جیره به وسیله فرمولاسیون بر اساس نیازهای اسیدهای آمینه اقتصادی تر و برای محیط زیست بهتر است.

برای ارزیابی اثر پروتئین خام و سطح لیزین در عملکرد بوقلمون یک آزمایشی در سطح مزرعه طراحی شد.( Techna, saint symphorien , france , 2016 ) 

در این آزمایش هدف آزمون بدین صورت بود که دو سطح لیزین با دو سطح متفاوت پروتئین ترکیب گردید و در پرورش بوقلمون های نر BUT6  مورد استفاده قرار گرفت و پارامترهای نظیر مصرف خوراک ، رشد و مصرف آب در طول دوره استارت تا رشد ( تا سن ۴۸ روزگی ) مورد محاسبه قرار گرفت.

سطوح بالای پروتئین و لیزین برا اساس استانداردهای Techna , s nutritional تنظیم گردید ، سپس با نتایج حاصل از فرمولاسیون سطوح پائین پروتئین و لیزین مورد مقایسه قرار گرفت.

از سن صفر الی ۴۸ روزگی میانگین پروتئین در هر گروه از ۲۴/۵۷ تا ۲۲/۴۳ درصد متغیر بوده است . 

دو سطح لیزین قابل هضم به ترتیب ۱/۴۱ و ۱/۳۱ درصد بود(شکل ۲) 

وقتی سطوح لیزین قابل هضم ۰/۱ قسمت افزایش یافت به وضوح اثر مثبت روی وزن بوقملون ها در ۴۸ روزگی نشان داده شده است.

بوقلمون های تغذیه شده با سطوح بالای لیزین به طور روشن نشان دهنده افزایش وزن بدن معنی دار می باشند.( Kg vs 3.393 Kg p =0.000 3.649 ) 

افزایش وزن روزانه بالاتر (۷۴.۶ g/d vs 69.3 g/d , p=0.000 ) افزایش مصرف خوراک روزانه (۱۱۹.۷ g/d vs 113.1 g/d p=0.007 ) و ضریب تبدیل خوراک کمتر ( ۱.۶ vs 1.63, p=0.006 )

اگر چه سطوح گروتئین اثر آماری روی وزن یا روی افزایش وزن روزانه ندارد ، این موضوع نشان دهنده کاهش آماری در ضریب تبدیل خوراک می باشد( ۱.۶۱ vs 1.63 p=0.07 )

بوقلمون های تغذیه شده با سطوح بالای جیره های حاوی لیزین و پروتئین در پایان آزمایش آب بیشتری مصرف کردند ، این موضوع روی مصرف خوراک از سن یک الی ۴۸ روزگی اثر منفی نداشت .

گروه تغذیه شده با سطوح بالای لیزین و پروتئین در سن ۴۸ روزگی بهترین عملکرد را به دست آوردند ، این موضوع نشان دهنده این است که نسبت های اسید های آمینه به لیزین در گروه های تغذیه شده با پروتئین پائین اپتیمم نیست.

این یافته ها تایید کننده جالب و مرتبط استانداردهای تغذیه ای Techna با آزمایشات کار در مزرعه می باشد. 

به علاوه در این آزمایشات ما باید به خاطر داشته باشیم که اسیدهای آمینه موردنیاز معمولا بر اساس موضوع  و سودبخشی به تهیه کننده متفاوت می باشد. 

بنابراین ، فرمولاسیون اپتیمم و موضوع تغذیه باید با موضوعات خاصی برابر باشد.

 

مترجم :مهندس رضا صفری (کارشناس ارشد علوم دامی -تغذیه شرکت تعاونی بوقلمون زرین اصفهان-نجف آباد)

 

تاثیر دو سطح متفاوت لیزین باند شده با دو سطح متفاوت پروتئین در بوقلمون های نر BUT6

مطالب مرتبط

۵/۵ - (۱ امتیاز)
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات