آریا بهداد فیدار ، پرواز به سوی آینده...

تاثیر شکل و کیفیت خوراک بر عملکرد بوقلمون

تاثیر شکل و کیفیت خوراک بر عملکرد بوقلمون

تاثیر شکل و کیفیت خوراک بر عملکرد بوقلمون

تاثیر شکل و کیفیت خوراک بر عملکرد بوقلمون

تاثیر شکل و کیفیت خوراک بر عملکرد بوقلمون

پیشرو و موفق در تولید محصولات

عرضه محصولات با برند جهانی

blank

عرضه و ارائه محصولات بیوشم آلمان

blank

خدمات دامپزشکی و تغذیه در طول دوره همکاری

تاثیر شکل فیزیکی خوراک در تغذیه بوقلمون و ضریب تبدیل غذایی
۰Shares
۵/۵ - (۱ امتیاز)

عناوین مطلب

تاثیر شکل و کیفیت خوراک بر عملکرد بوقلمون

شرکت بوقلمون آویاژن (ATL) به منظور دستیابی به اهداف عملکرد نژادی  ، دستورالعمل هایی را در مورد مشخصات و ویژگی های مواد مغذی خوراک مورد نیاز بوقلمون ها ارائه می دهد.

اما برای اینکه بوقلمون ها به تراکم مواد مغذی خوراک واکنش نشان دهند باید بتوانند مقدار خوراک مورد نیاز به طور منظم مصرف کنند.

عوامل زیادی بر مصرف خوراک تاثیر می گذارد.محیط زیست و مدیریت دو مورد از مهم ترین آنها هستند. مشخص شده است که شکل خوراک تاثیر قابل توجهی بر مصرف دارد و خوراکی که به انداز کافی خرد و ریز نشده باشند  ،تاثیر منفی بر مصرف خوراک دارند.

تاثیر کیفیت فیزیکی خوراک (ظاهر خوراک ) بر عملکرد پرنده به خوبی ثابت شده است .

نیکسی  (۱۹۹۴ ) نشان داد که چنانچه دانه های خوراکی در حد نسبی خرد شوند، به طوری که دیگر ظاهر پلت نداشته باشند ، باعث بهبود عملکرد ۵ درصدی بوقلمون ها می شود.

بروئر (۱۹۸۹ )بوقلمون ها را با جیره های حاوی ۱۰ % و ۵۰ % مواد ریز تغذیه کرد ، نتیجه بهبود عملکرد بوقلمون ها به ترتیب ۲.۶۱ و ۲.۷۱ درصدی شد.

 

بررسی تغذیه بوقلمون ها

به منظور ارزیابی تاثیر اشکال مختلف خوراک بر روی عملکرد بوقلمون ؛ در موسسه ATL در بریتانیا ، بوقلمون ها در مقیاس کوچک مورد بررسی قرار گرفتند .

در این بررسی ، تغذیه بوقلمون های نر نژاد B.U.T 6 با خوراک کرامبل (ریز شده ) و پلت دارای کیفیت «خوب »و «ضعیف» در سنین ۰-۲۰ هفتگی مطابق با برنامه تغذیه توصیه شده توسط ATL ارائه گردید.

در جیره آغازین ارائه شده به بوقلمون ها از خوراک کاملا ریز و الک شده به عنوان خوراک با کیفیت (ظاهری ) فیزیکی خوب ( به عنوان گروه کنترل ) و همچنین خوراک درشت و الک نشده با کیفیت فیزیکی (ظاهری ) ضعیف (به عنوان گروه تیمار ) استفاده گردید.

در این مرحله از مخلوط دانه های درشت پلت شکل دست نخورده و دانه های پلت که در آسیاب خوب کوبیده شده و کاملا ریز و نرم و الک شده است به نسبت پنجاه پنجاه استفاده شد.( شکل ۱)

کیفیت فیزیکی خوراک در چنین ترکیبی (مخلوط ریز دانه ها و رشد دانه ها )مشابه کیفیت فیزیک خوراک ضعیفی شد که معمولا در مزارع مورد استفاده قرار می گیرد.

نتایج نشان داد که کاهش وزن قابل توجهی در وزن بدن بوقلمون ها تا سن ۲۰ هفتگی به وجود آمد.

یعنی استفاده از خوراک با کیفیت فیزیکی ضعیف (تیمار) منجر به کاهش وزن ۱۲/۳ درصدی نسبت به گروه کنترل شاهد (استفاده از خوراک با کیفیت فیزیکی خوب) شد.

ضریب تبدیل غذایی (FCR )در تیمار ضعیف نسبت به گروه کنترل در ۲۰ هفتگی ۳۶% بدتر شد.(شکل ۲)

اثر منفی شکل ضعیف خوراک بر وزن بدن در طول عمر پرندگان مشهود بود .

اثر منفی تیمار ضعیف در سه هفته اول نمایان شد و با افزایش اثر تا پایان دوره آزمایشی ادامه یافت (شکل ۳)

ارزیابی تولید گوشت سینه در ۲۰ هفتگی نشان داد تیمار ضعیف باعث کاهش ۷.۵ درصدی تولید گوشت سینه شده است.(شکل ۴)

این تاثیر بر عملکرد گوشت سینه به احتمال زیاد مربوط به تاثیر شکل خوراک بر رشد فیزیولوژیکی تا این سن است.

به عنوان مثال ، پرندگانی که از فرم خوراک ضعیف تغذیه شده بودند، در سن ۲۰ هفتگی از نظر فیزیولوژیکی در مقایسه با پرندگانی که در گروه کنترل /شاهد تغذیه می شدند ، رشد کمتری داشتند ، بنابر این گوشت سینه به خوبی رشد نکرده بود.

جداول تاثیر تغذیه های متفاوت در بوقلمون نر آویاژن

تاثیر بر عملکرد

تاثیر شکل خوراک بر عملکرد خیلی بیشتر از آنچه بود که قبلا مشاهده شده بود، 

مخصوصا میزان تاثیرش بر ضریب تبدیل غذایی (FCR )غیر منتظره بود. 

داده ها حاکی از آن است که پرندگانی که از شکل خوراک ضعیف تغذیه شده بودند، به طور قابل توجهی بیشتر از پرندگانی از جیره کنترل /شاهد (ریزدانه/الک شده) تغذیه شده بودند ، غذا خوردند .

اما این خوراک را به گوشت بدن تبدیل نکردند و در نتیجه افزایش وزن نداشتند.

هدر رفت خوراک اغلب زمانی مشهود است که پرندگان با خوراک با کیفیت فیزیکی ضعیف تغذیه می شوند ، 

با این حال اگر چه که در برخی از پن ها این هدر روی /ضایع شدن خوراک کاملا مشهود بود ولی این سطح از اتلاف خوراک برای توضیح درجه تفاوت در ضریب تبدیل غذایی (FCR ) کافی نبود.

توضیح احتمالی دیگر برای تاثیر بر ضریب تبدیل غذایی (FCR) ممکن است مربوط به تهیه تیمار خوراک “ضعیف” باشد.

اندازه های دانه خوراکی در خوراک ضعیف بسیار قابل توجه بود و همچنین میزان قدرت دستگاه های مختلف آسیاب کننده ممکن است به افزایش بیشتر خوراک ضعیف منجر شود که در بسیاری از آزمایش های دیگر با جیره های پلت به مش ارزیابی می شود.

با این وجود خوراک با کیفیت فیزیکی ضعیف نمونه ای از شکل خوراکی است که در مزارع مورد استفاده قرار می گیرد.

و نتایج بررسی ها نشان داد که به دلیل اهمیت کیفیت فیزیکی خوراک سازمان ارزیابی به اندازه کافی بر روی بهینه بودن کیفیت فیزیکی خوراک اطمینان و تاکید دارد.

ارزیابی کیفیت فیزیکی خوراک معمولا به وسیله ارزیابی الک پلت ها / و کرامبل ها و شاخص ماندگاری پلت ( PDI ) اندازه گیری می شود.

تاثیر شکل خوراک بر عملکرد و رشد گوشت سینه

مشخصات اندازه ذرات هدف برای جیره های آغازین به شکل کرامبل در جدول ۱ نشان داده شده است .

خوراک پلت شده باید حاوی مقدار کمتری از ذرات ریز (کمتر از ۱ میلی متر ) باشند که هدف آنها کمتر از ۱۰ درصد مواد ریز و آردی (ارزیابی نمونه مزرعه )و بقیه به عنوان پلت است .

ارزیابی دوام / استحکام پلت معمولا در آزمایشگاه آسیاب از طریق دستگاه های تخصصی مانند آزمایشگرهای هالمن یا تامبلینگ انجام می شود.

دوام و استحکام بیش از ۹۰ درصد برای اکثر خوراک های پلت شده واقعی و دقیق است.

این ارزیابی ها شامل قرار دادن نمونه ای از خوراک از طریق یک فرایند ضربه ای است که هدف آن تکرار کوبیدن و وارد آوردن ضربه های فیزیکی به پلت در مزرعه است.

این ارزیابی به کارخانه اجازه می دهد تا بداند که خوراک های تولید شده مطابق با استاندارد های کیفیت فیزیکی هستند.

ارزیابی کیفیت فیزیکی خوراک نباید فقط در آسیاب انجام شود، ارزیابی های مزرعه شاخص خوبی است از آنچه در اختیار پرنده قرار می گیرد ،به خصوص اگر این نمونه مستقیما از ظرف خوراک پرنده گرفته شده باشد.

دستگاه الک خوراک بوقلمون آویژن که میزان مواد خرد شده جیره آغازین را نشان می دهد

این را می توان با استفاده از یک دستگاه غربال دستی انجام داد (شکل ۵) ، که برای اکثر مزارع روشی ساده و عملی می باشد.

روش های زیادی برای آسیاب و خرد کردن پلت ها در جهت بهبود کیفیت فیزیکی ضعیف خوراک وجود دارد بهنک (۱۹۹۴)  اثر فرآیندهای مختلف تولید خوراک را بر روی استحکام پلت را از نظر کمی مورد بررسی قرار داد و نقاط اصلی پلت را که فشرده و سفت هستند و در فرآیند آسیاب خرد نمی شوند، مشخص کرد.

با این حال ، تاثیر تغییرات در فرمولاسیون نیز نمی توان نادیده گرفت ، به عنوان مثال ، حتی افزودن ۵ درصد مواد مبتنی بر گندم می تواند استحکام پلت را به طور قابل توجهی را بالا ببرد.

نکته کلیدی این است که کیفیت فیزیکی ضعیف خوراک قابل قبول نیست و ابز

ارهایی برای بهبود کیفیت 

فیزیکی خوراک وجود دارد.

مشخصات اندازه ذرات خرد شده

 

خلاصه

  • کیفیت فیزیکی خوراک (شکل ظاهری خوراک) تاثیر قابل توجهی بر عملکرد بوقلمون دارد، حتی خیلی بیشتر از آنچه قبلا تایید شده بود.
  • بهینه سازی کیفیت فیزیکی خوراک نه تنها موجب بالا رفتن عملکرد پرورش دهندگان بوقلمون در مزرعه می شود؛بلکه باعث بازدهی و منافع مالی بیشتری برای پرورش دهندگان می شود.
  • رساندن کیفیت فیزیکی خورک مورد استفاده در مزرعه به سطح استانداردهای کیفیت فیزیکی خوراک کارخانه ای جهت جهت رفع نیازهای پرنده ، امری ضروری و حیاتی است.
  • برای بهبود کیفیت فیزیکی خوراک در کارخانه روش های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها به سرمایه گذاری قابل توجهی هم نیاز ندارند.
  • همچنین به منظور اطمینان از فرم خوراک مطابق با استانداردها ؛ ضروری است که بر کیفیت فیزیکی خوراک در کارخانه نظارت دقیق صورت گیرد.

مطالب پیشنهادی

دانستنی ها

آریا بهداد فیدار ، برترین تولید کننده انواع کنسانتره طیور گوشتی ، تخم گذار ، بوقلمون در ایران مفتخر است محصولات با کیفیت خود را از بهترین و باکیفیت ترین مواد آلمانی تهیه و تولید می کند.

خرید کنسانتره طیور

تغییر میزان مصرف جیره های متنوع تامین مواد مغذی شامل ویتامین ها ، مواد معدنی و اسیدهای آمینه

کنسانتره بیومیکس فید

دارای پریبیوتیک و محرک های رشد گیاهی جهت تقویت سیستم ایمنی و رشد بهتر پرزهای روده
خرید محصول
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات

مزایای کنسانتره بیومیکس فید

کنسانتره 2.5 درصد جوجه گوشتی

مواد با کیفیت Biomixfeed مزایای ثابت شده ای را برای جوجه ها، پولت ها،مرغ های مادر، جوجه های گوشتی، بوقلمون ها، اردک ها و غازها فراهم می کند

کنسانتره طیور

رادین فیدار فردا ، پرواز به سوی آینده

مشاوره خرید کنسانتره طیور

به منظور مشاوره جهت تهیه و استفاده از کنسانتره های تولیدی شرکت به صورت عمده بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویسیدx
blank

ورود به سایت رادین

برای استفاده از خدمات ابتدا وارد حساب خود شوید.