آریا بهداد فیدار ، پرواز به سوی آینده...

مکمل آنزیم آلفا آمیلاز در جیره طیور

مکمل آنزیم آلفا آمیلاز در جیره طیور

مکمل آنزیم آلفا آمیلاز در جیره طیور

مکمل آنزیم آلفا آمیلاز در جیره طیور

مکمل آنزیم آلفا آمیلاز در جیره طیور

پیشرو و موفق در تولید محصولات

عرضه محصولات با برند جهانی

blank

عرضه و ارائه محصولات بیوشم آلمان

blank

خدمات دامپزشکی و تغذیه در طول دوره همکاری

رفع مشکلات ناشی از تنوع ذرت های مورد استفاده در خوراک
۰Shares
۵/۵ - (۱ امتیاز)

عناوین مطلب

رفع مشکلات ناشی از تنوع ذرت های مورد استفاده در خوراک : مکمل آنزیم آلفا آمیلاز در جیره طیور

هرچند ذرت به عنوان متداول ترین دانه در جیره های خوراکی طیور در سراسر جهان در مقایسه با سایر غلات مانند گندم دارای تنوع کمتری در سطح مواد غذایی در نظر گرفته می شود.

اما گزارشات نشان می دهد  که در ۲۶ نمونه ذرت در یک منطقه جغرافیایی نسبتا کوچک میزان انرژی قابل متابولیسم از ۲۹۶۳ تا ۳۴۷۳ کیلو کالری / کیلوگرم متغیر است.(لسون و همکاران ۱۹۹۳)

به منظور مدیریت این تنوع موجود و بهبود هضم پذیری سطوح مواد مغذی می توان از آنزیم های اگزوژنوس (برون زا ) مانند :زایلاناز ، آمیلاز و پروتئاز بهره برد که استفاده از آنها امروزه به صورت فزاینده ای در جیره های بر پایه ذرت مورد استقبال  متخصصان و جیره نویسان قرار گرفته است.

جالب است بدانید سطح آرابینوزایلان های نامحلول نسبت به آرابینوزایلان های محلول تقریبا ۵۰ برابر است که بخش اصلی دیواره سلول را تشکیل می دهند که به منظور دسترسی به محتوای سلول نیاز به شکسته شدن و هضم آنزیمی دارند.

کربوهیدراز ها اجزای دیواره سلولی مانند آربینوزایلان های محول و نامحلول را تخریب کرده ، مواد مغذی کپسوله شده در داخل دیواره سلول را آزاد می کنند.

و دسترسی آنزیم های اندوژنوس (درون زا ) به محتوای سلول را بهبود می بخشند .

همچنین آنزیم هایی مانند آمیلاز و پروتئاز با تغییر در تولید آنزیم های پانکراس و ترشح میوسین می توانند منجر به افزایش سطح ترشح آنزیم های هضم کننده اندوژنوس شده و دفع اسید آمینه های اندوژنوس را کاهش دهند.

یکی دیگر از راهکارهای افزایش عملکرد هضم و جذب مواد مغذی به واسطه آنزیم ها ، کاهش ویسکوزیته مواد خوراکی در دستگاه گوارش است که منجر به بهبود هضم پذیری مواد مغذی و افزایش جذب خوراک می گردد.

توسعه دستگاه گوارش طیور در هفته اول زندگی که در بسیاری از مطالعات به عنوان کلید مهمی در الگوی رشد پرنده طی دوره رشد دارد.

طی این دوره که اندام گوارشی با سرعت بیشتری نسبت به دیگر اندام بدن رشد می کنند.

هر چند جذب دهانی مواد مغذی به تحریک رشد دستگاه گوارش کمک می کند اما محدودیت یا فقدان برخی آنزیم های پانکراسی در روزهای اول پرورش منجر به محدود شدن رشد اولیه و جاماندن از الگوی رشد بهینه می گردد.

بسیاری از پژوهش ها کاهش ترشح آنزیم آمیلاز به نسبت هر گرم خوراک در هفته اول و ادامه این کمبود طی ۳ هفته اول را نشان داده اند.

بنابراین این کمبود می تواند توسط یک منبع برون زای آمیلاز برای مطابقت با نیاز پرندگان و بهبود عملکرد در اوایل زندگی تامین گردد.

تعداد قابل توجهی از مطالعات ، اثرات مفید آمیلاز و پروتئاز بر رشد و بازده خوراک جوجه ها هنگام افزودن به جیره های خوراک نشان داده است.

مطالعات اخیر نشان داده است که افزودن مخلوطی از آمیلاز ، پروتئاز و زایلاناز به خوراک باعث بهبود شرایط پرنده های تغذیه شده با جیره های بر پایه ذرت سویا می گردد. 

که نشان دهنده محدود بودن منابع اندوژنوس و کمبود آنزیم های لازم برای هضم بهینه در پرندگان جوان می باشد.

نشاسته گیاهان پلیمری از گلوکز است که از پیوند های ۱-۴،∝ و ۱-۶،∝ تشکیل شده است. 

با وجود پیوند های ۴-۱،∝ بین مونومرهای گلوکز ،  پلیمر حاصل آمیلوز نامیده می شود.

در حالی که وقتی پیوندهای ۶-۱،∝ عامل اتصال مونومرهای گلوکز باشد.

پلیمر حاصل به عنوان آمیلوپکتین نامیده می شود.

نسبت بین آمیلوز و آمیلوپکتین در نشاسته مشخص می کندکه نشاسته می تواند به عنوان مومی یا ” آمیلوز زیاد ” دسته بندی شود که این نسبت در انواع دانه های غلات متفاوت است.

ذرت مومی ممکن است حاوی ۹۹% آمیلوپکتین باشد ، در حالی که نشاسته ذرت آمیلوز بالا ممکن است حاوی بیش از ۷۰% آمیلوز باشد.

علاوه بر این ناهمگنی قابل توجهی در اندازه دانه های نشاسته در دانه های گیاهان مختلف و در طبیعت ساختار میکرو و ماکرو بلور های نشاسته وجود دارد که بر کیفیت هضم نسبت مستقیم دارد.

فرایند هضم نشاسته با هیدرولیز اولیه توسط آمیلازهای اندوژنوس آغاز و توسط آنزیم های روده ای (سلول های شانه ای) مالتاز و ایزو مالتراز تکمیل می شود.

و گلوکز حاصل از این هضم ، از طریق سیستم های انتقال وابسته به سدیم برای متابولیسم نهایی از طریق چرخه اسید سیتریک جذب می شود.

از آنجا که بیشتر جیره های های غذایی طیور حاوی ۴۰۰- ۵۰۰ گرم در کیلوگرم نشاسته هستند، 

موفقیت در تبدیل این نشاسته مصرفی به گلوکز برای وضعیت انرژی پرنده به ویژه در حیوانات مسن با مصرف بیشتر نشاسته ، بسیار مهم است.

بنابراین ، عواملی که هضم نشاسته را به تاخیر انداخته یا مانع آن می شوند ، تاثیر زیادی در ارزش انرژی یک جیره غذایی خاص دارند.

از جمله این عوامل می توان به ماهیت کریستال های نشاسته ، میزان آسیب نشاسته درطی فرآیند هیدروترمال خوراک ، فاکتورهای مهار کننده عملکرد بهینه آمیلازهای اندوژنوس و عوامل مربوط به استخراج گلوکز از لومن ( از طریق انتقال وابسته به Na ) اشاره کرد.

ذرت منبع غالب نشاسته در جیره غذایی طیور

ذرت منبع غالب نشاسته در رژیم های غذایی طیور است و نقش اصلی را در تامین عمده انرژی جیره های های خوراک بر عهده دارد.

نشاسته ذرت عمدتا در اندوسپروم وجود دارد (حدود ۸۶% ) اگر چه حدود ۴% – ۵% نشاسته به ترتیب در لایه های جوانه و آلوورون یافت می شود.

نکته  مهم در ذرت ، گرانول های نشاسته ای در یک ماتریس پروتئینی تعبیه شده است که به طور معمول آب گریز است و بسته به ژنتیک و شرایط رشد می تواند بسته یا محکم بسته بندی شود.

مزایای مکمل آنزیم آلفا آمیلاز در ذرت در جیره طیور

هنگامی که ماتریس نشاسته / پروتئین در ذرت کاملا بسته بندی شده و دارای پروتئین زیادی نسبت به نشاسته باشد ، اندوسپرم به عنوان پرز دار یا بسیار شیشه ای توصیه می شود.

و هنگامی که ماتریس پروتئین / نشاسته به آرامی بسته بندی شده و انعطاف پذیر است. اندوسپروم به عنوان آرد توصیه می شود.

بنابر این ، نشاسته را نباید یک جز مستقل همگن  در نظر گرفت بلکه یک ترکیب ناهمگن پیچیده متشکل از نسبت های مختلف مناطق بلوری و آمورف ، چسب چسبنده و پروتئین و غالبا در یک لایه آلورون همی سلولز قرار دارد.

هضم موفقیت آمیز نشاسته به محلول سازی مناطق آمیلوز تا حد زیادی آب گریز ، تفکیک مواد مغذی کلان جسبنده و کفایت تولید آنزیم درون زا نسبت به ظرفیت جذب و حجم خوراک ورودی نیاز دارد.

افزودن مکمل آنزیم آمیلاز به جیره های طیور منجر به تغییراتی در عملکرد پانکراس می شود.

که می تواند مزایای قابل توجهی در هزینه های نگهداری و بهبود معنی داری در بازیابی و هضم نشاسته مقاوم برای حیوان به وجود آورد .

مزایای استفاده از مکمل آمیلاز ، بلافاصله بعد از هچ در مرحله نهایی تولید قابل توجه و دریابی است.

افزایش سرعت هضم نشاسته به کمک آنزیم ، همیشه ممکن است

اثرات مفیدی بر عملکرد حیوان نداشته باشد ، خصوصا در مواردی که سرعت هضم پروتئین کند است .

بنابراین ، پتانسیل تاثیرات مشترک مکمل آنزیمی آمیلاز و پروتئاز برای اطمینان از هم زمانی هضم پروتئین و نشاسته برای کسب عملکرد بهینه ، مهم و قابل توجه است.

تاثیرات آنزیم آمیلاز در جیره های پرورشی جوجه های گوشتی (بر پایه ذرت/سویا ) در سه مرحله آغازین ، رشد و میانی متفاوت است و بر اساس گزارشات بیشترین بهبود عملکرد افزایش وزن در مرحله آغازین (۰ تا ۷ روزگی : حدود ۹ % ) و بیشترین تاثیر در کاهش ضریب تبدیل ( FCR ) به طور مشترک در مراحل آغازین و پایانی (حدود ۵ واحد) قابل مشاهده و دستیابی می باشد.

این مشاهدات و معادلات بین سن و اثر آمیلاز نشان می دهد که پرندگان ممکن است در ۲ مقطع سنی از مراحل رشد یعنی بلافاصله پس از تولد (مرحله پیش آغازین ) و در مرحله رشد / پایانی حساسیت به آمیلاز نشان دهند .

بنابر این به نظر می رسد جوجه های تفریخ شده به منظور تکمیل فعالیت آمیلاز پانکراس نابالغ و پرنده های بالغ تر در زمان مصرف سطوح بالای نشاسته (نسبت به وزن بدن متابولیک) ، به مکمل انزیم آمیلاز  نیاز دارند.

نویسنده :

دکتر فرهاد وفایی ( دکتری فیزیولوژی دام و طیور دانشگاه تهران / مدیر فنی صنعت دام و طیور ، شرکت توسعه بن دا فرآور )

مطالب پیشنهادی

دانستنی ها

اخبار

آریا بهداد فیدار ، برترین تولید کننده انواع کنسانتره طیور گوشتی ، تخم گذار ، بوقلمون در ایران مفتخر است محصولات با کیفیت خود را از بهترین و باکیفیت ترین مواد آلمانی تهیه و تولید می کند.

خرید کنسانتره طیور

تغییر میزان مصرف جیره های متنوع تامین مواد مغذی شامل ویتامین ها ، مواد معدنی و اسیدهای آمینه

کنسانتره بیومیکس فید

دارای پریبیوتیک و محرک های رشد گیاهی جهت تقویت سیستم ایمنی و رشد بهتر پرزهای روده
خرید محصول
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات

مزایای کنسانتره بیومیکس فید

کنسانتره 2.5 درصد جوجه گوشتی

مواد با کیفیت Biomixfeed مزایای ثابت شده ای را برای جوجه ها، پولت ها،مرغ های مادر، جوجه های گوشتی، بوقلمون ها، اردک ها و غازها فراهم می کند

کنسانتره طیور

رادین فیدار فردا ، پرواز به سوی آینده

مشاوره خرید کنسانتره طیور

به منظور مشاوره جهت تهیه و استفاده از کنسانتره های تولیدی شرکت به صورت عمده بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویسیدx
blank

ورود به سایت رادین

برای استفاده از خدمات ابتدا وارد حساب خود شوید.